ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สาหร่ายสีแดง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาหร่ายสีแดง-, *สาหร่ายสีแดง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สาหร่ายสีแดง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สาหร่ายสีแดง*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Red algaeสาหร่ายสีแดง [TU Subject Heading]
agarวุ้น,   วุ้นชนิดหนึ่งได้จากการสกัดสาหร่ายสีแดง ใช้เป็นสารอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาหร่ายสีแดง[n. exp.] (sārāi sī daēng) EN: red algae   FR: algues rouges [fpl] ; coralline [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top