ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สารแขวนลอย

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สารแขวนลอย-, *สารแขวนลอย*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suspended Matter สารแขวนลอย
ของแข็งที่แขวนลอยในน้ำ น้ำเสีย หรือน้ำทิ้ง; ของแข็งที่แขวนลอยซึ่งสามารถกำจัดได้ง่ายโดยวิธีกรองแบบมาตรฐานในห้องทดลอง, ดู Suspended Solids (Suspended Solids หมายถึง ของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำหรือน้ำเสียและ สามารถกำจัดได้โดยการกรอง, ดู suspended matter; ใน Standard Methods for the Examination of Water and wastewater หมายถึงของเหลือที่ไม่ผ่านกรอง (nonfilterable residues) ) [สิ่งแวดล้อม]
suspensionสารแขวนลอย, สารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ ของของแข็งซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า  10-4  เซนติเมตร กระจายอยู่ในของเหลวหรือแก๊ซ สามารถแยกออกจากกันได้ด้วยการกรองหรือทำให้ตกตะกอน  เช่น น้ำโคลน น้ำแป้ง เป็นต้น (ดู colloid ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารแขวนลอย[n. exp.] (sān khwaēnløi) FR: matière en suspension [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

สารแขวนลอย

 


  

  สารแขวนลอย
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top