ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สายตายาว

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สายตายาว-, *สายตายาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายตายาว[N] presbyopia, See also: longsighted, farsighted, Ant. สายตาสั้น, Example: ในวัยเรียนและวัยทำงานมักพบผู้ที่มีสายตาพิการเช่น สายตาสั้น สายตายาว ตาเหล่ และตาส่อน, Thai definition: สายตาที่มองเห็นได้ไกล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สายตายาวน. ความสามารถของนัยน์ตาที่มองเห็นชัดเฉพาะสิ่งที่อยู่ไกลเท่านั้น ส่วนสิ่งที่อยู่ใกล้มองเห็นพร่าไม่ชัดเจน ช่วยได้โดยสวมแว่นที่เป็นเลนส์นูน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
far-sight; farsightedness; hypermetropia; hyperope; hyperopiaสายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
farsightedness; far-sight; hypermetropia; hyperope; hyperopiaสายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperope; far-sight; farsightedness; hypermetropia; hyperopiaสายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperopia; far-sight; farsightedness; hypermetropia; hyperopeสายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypermetropia; far-sight; farsightedness; hyperope; hyperopiaสายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute hypermetropiaสายตายาวสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypermetropia, absoluteสายตายาวสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hyperopiaสายตายาว [TU Subject Heading]
Far-Sightednessสายตายาว [การแพทย์]
hypermetropiaสายตายาว, ดู  long-sightedness [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
long-sightedness [hypermetropia]สายตายาว, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตาสั้น (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาใกล้กว่าปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนน้อยกว่าปกติจึงทำให้มองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจนเพราะภาพของวัตถุไปตกหลังจอตา แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนใ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
far-sightedness [presbyopia]สายตายาวแบบคนสูงอายุ, สายตาของผู้สูงอายุซึ่งกล้ามเนื้อตาหรือเลนส์ตาขาดความยืดหยุ่นไม่สามารถปรับเลนส์ตาให้โค้งนูนได้ปกติตามต้องการ จึงมองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจน (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตหถุได้ชัดเจนในระยะใกล้สุด 25 เซนติเมตร)  แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The visionaries have seen it and have told us its coming.คนที่มีสายตายาวไกลมองเห็นแล้วและเตือนเรา The Corporation (2003)
Maybe he's farsighted, crappy shooter. Who knows?อาจจะสายตายาว ยิงไม่แม่น ใครจะไปรู้ The Brave One (2007)
Using your young foresight, and do your best to manage it.ใช้สายตายาวไกลของหนุ่มสาว แล้วจัดการให้ดีที่สุด Dae Mul (2010)
I'm farsighted, so...ผมสายตายาว เลย... Saturn Returns (2012)
Not yet. You must aim past the horizon, Sab Than.ยังหรอก เจ้าก็มีสายตายาวไกล Sab Than John Carter (2012)
Farsightedness and male-pattern baldness are epidemic, Peter.สายตายาว และรูปแบบของผู้ชายหัวล้าน กำลังระบาด ปีเตอร์ Out of the Frying Pan (2013)
Protecting your dream, is the role of the adult who has more than the child.การปกป้องความฝันของเธอ เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ซึ่งสายตายาวไกลกว่าเด็ก Episode #1.5 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายตายาว [adj.] (saītā yāo) EN: long-sighted ; farsighted ; presbyopia   FR: presbyte

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
long-sighted[ADJ] สายตายาว, Syn. farsighted, hyperopic
presbyopia[N] สายตายาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ametropia(แอมมิโทร' เพีย) n. ภาวะผิดปกติของตาที่มีภาพไม่ตกที่เรตินา เนื่องจากตาขาดอำนาจหักเหทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือไม่ชัด. -ametropic adj. -ametrope n.
farsighted(ฟาร์'ไซ'ทิด) adj. สายตายาว,ซึ่งมองไปไกล,ฉลาด., See also: farsightedly adv. farsightedness n., Syn. wise
long-sighted(ลอง'ไซ'ทิด) adj. สายตายาว,มองตาไกล., See also: long-sightedness n.
presbyope(เพรซ'บิโอพ) n. คนที่มีสายตายาว
presbyopia(เพรซ'บิโอ'เพีย) n. สายตายาว

English-Thai: Nontri Dictionary
longsighted(adj) สายตายาว,สายตาไกล,มองการณ์ไกล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hyperopia (n) สายตายาว เกิดจากจุดรวมแสงของตาอยู่หลังจอประสาทตา แก้ไขโดยใช้เลนส์นูน
presbyopia (n) สายตายาว สายตาผู้สูงอายุ สายตาคนแก่ เกิดจากการแข็งตัวของเลนส์ตา เกิดกับทุกคนเมื่อเริ่มมีอายุมากกว่า 40 ปี ต่างจากสายตายาว(hyperope) ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top