ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สาธารณะ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาธารณะ-, *สาธารณะ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
มีที่บางแสนมีโครงข่ายขนส่งสาธารณะที่ดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธารณะ(n) public, See also: community at large, Syn. ส่วนกลาง, ส่วนรวม
สาธารณะ(adj) public, Example: ผู้มีอาชีพทางการเพาะปลูกมักจะตั้งบ้านเรือนใกล้กับแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อสะดวกในการมีน้ำไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือน, Thai Definition: เกี่ยวกับประชาชน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลวง ๑สาธารณะ เช่น ทางหลวง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where does he come off calling me a public avenger, a sadist?ที่เขาออกมาเรียกผมล้างแค้นสาธารณะซาดิสม์? 12 Angry Men (1957)
Big man... walking in the parkชายร่างใหญ่ เดินในสวนสาธารณะ Yellow Submarine (1968)
We insist it's a public place. A bar, a restaurant.เรายืนยันว่ามันเป็นสถานที่สาธารณะ บาร์, ร้านอาหาร The Godfather (1972)
I'm not used to public speaking.ขอโทษค่ะ ฉันไม่เคยพูดในที่สาธารณะ Blazing Saddles (1974)
-My wife publicly defied the law.- เมียผมตีความกฎหมายในที่สาธารณะ Gandhi (1982)
It is a first hearing. It's supposed to be public.การไต่สวนครั้งแรก ต้องเปิดเป็นสาธารณะ Gandhi (1982)
Publicly.ในที่สาธารณะ Gandhi (1982)
Never shed a tear in public.ไม่หลั่งน้ำตาในที่สาธารณะ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He threatened to kill me in public.เขาเคยขู่ว่าจะฆ่าฉันในที่สาธารณะ Clue (1985)
Why would he want to kill you in public?ทำไมเขาจะต้องการที่จะฆ่าคุณในที่สาธารณะล่ะ? Clue (1985)
I think she meant he threatened in public to kill her.ผมคิดว่าเธอหมายความว่า เขาขู่จะฆ่าเธอต่อหน้าที่สาธารณะมากกว่า Clue (1985)
and they told you this over a public phone?พวกนั้นโทรมาหาเราได้ จากโทรศัพท์สาธารณะเนี่ยนะ? Spies Like Us (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาธารณะ[chǿng sāthārana] (n, exp) FR: chaîne publique [f]
สาธารณะ[sāthārana] (adj) EN: public  FR: public

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas, Ant. peace
alameda(แอลละมี' ดะ) n. ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาต้นไม้, ทางเดินเล่น
comfort stationn. ห้องสุขาสาธารณะ
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n., pl. คนสามัญ, สมาชิกสภาล่าง, ห้องอาหารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย, Syn. habitual, ordinary, usual -Conf. mutu
commonable(คอม'มะนะเบิล) adj. ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อสาธารณประโยชน์,สาธารณะ,เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ร่วม,พอจะปล่อยเลี้ยงในที่สาธารณะได้
ecuador(เอค'วะดอร์) n. สาธารณะรัฐเอกวาดอร์ในอเมริกาใต้. -Ecuadoran, adj. ดูEcuador, See also: Ecuadorian adj., n. ดูEcuador
garden(การ์'เดิน) n. สวน,สวนสาธารณะ,อุทยานสาธารณะ,ไร่ผัก vi.,vt. ปลูกสวน,ทำสวน.
hydrant(ไฮ'ดรันทฺ) n. หัวก๊อกน้ำประปาสาธารณะ,หัวก๊อกน้ำดับเพลิง,ก๊อกน้ำ
lounge(เลาจฺ) { lounged,lounging,lounges} vi. เอน,พิง,เอกเขนก,นั่งเล่น,เดินทอดน่อง,เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์. n. เก้าอี้โซฟาสำหรับนั่งเล่น,สถานที่นั่งเล่น,ห้องนั่งพักหรือคอย,ห้องสังสรรค์ในรถไฟ,เครื่องบินหรือเรือ,ห้องดื่มค็อกเทล,ห้องพักสาธารณะ,การนั่งเล่น,การเดินเตร่
open architectureสถาปัตยกรรมเปิดหมายถึง แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะโดย ยินยอมให้บริษัทต่าง ๆ นำไปผลิตขายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
COMFORT comfort station(n) ส้วมสาธารณะ
common(n) ทุ่งว่าง,ทุ่งสาธารณะ,ห้องอาหารขนาดใหญ่
garden(n) สวน,อุทยาน,สวนสาธารณะ
mall(n) ที่เดินเล่นสาธารณะ
park(n) วนอุทยาน,สวนสาธารณะ,อุทยาน,ที่จอดรถ,สวนธรรมชาติ
public(adj) สาธารณะ,ของประชาชน,เพื่อประชาชน,ของหลวง,ของรัฐบาล,โดยส่วนรวม
public(n) ที่สาธารณะ,สาธารณชน,ประชาชน,ชุมชน
squatter(n) ผู้ตั้งถิ่นฐานในที่สาธารณะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Publikum(n) |das, nur Sing.| สาธารณชน, ที่สาธารณะ
Öffentlichkeit(n) |die, pl. Öffentlichkeiten| สาธารณะ
öffentlich(adv,, adj) โดยเปิดเผย, อย่างเป็นทางการ, ที่เป็นสาธารณะ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top