ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สาธารณะ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาธารณะ-, *สาธารณะ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
มีที่บางแสนมีโครงข่ายขนส่งสาธารณะที่ดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธารณะ(n) public, See also: community at large, Syn. ส่วนกลาง, ส่วนรวม
สาธารณะ(adj) public, Example: ผู้มีอาชีพทางการเพาะปลูกมักจะตั้งบ้านเรือนใกล้กับแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อสะดวกในการมีน้ำไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือน, Thai Definition: เกี่ยวกับประชาชน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลวง ๑สาธารณะ เช่น ทางหลวง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where does he come off calling me a public avenger, a sadist?ที่เขาออกมาเรียกผมล้างแค้นสาธารณะซาดิสม์? 12 Angry Men (1957)
Big man... walking in the parkชายร่างใหญ่ เดินในสวนสาธารณะ Yellow Submarine (1968)
We insist it's a public place. A bar, a restaurant.เรายืนยันว่ามันเป็นสถานที่สาธารณะ บาร์, ร้านอาหาร The Godfather (1972)
I'm not used to public speaking.ขอโทษค่ะ ฉันไม่เคยพูดในที่สาธารณะ Blazing Saddles (1974)
-My wife publicly defied the law.- เมียผมตีความกฎหมายในที่สาธารณะ Gandhi (1982)
It is a first hearing. It's supposed to be public.การไต่สวนครั้งแรก ต้องเปิดเป็นสาธารณะ Gandhi (1982)
Publicly.ในที่สาธารณะ Gandhi (1982)
Never shed a tear in public.ไม่หลั่งน้ำตาในที่สาธารณะ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He threatened to kill me in public.เขาเคยขู่ว่าจะฆ่าฉันในที่สาธารณะ Clue (1985)
Why would he want to kill you in public?ทำไมเขาจะต้องการที่จะฆ่าคุณในที่สาธารณะล่ะ? Clue (1985)
I think she meant he threatened in public to kill her.ผมคิดว่าเธอหมายความว่า เขาขู่จะฆ่าเธอต่อหน้าที่สาธารณะมากกว่า Clue (1985)
and they told you this over a public phone?พวกนั้นโทรมาหาเราได้ จากโทรศัพท์สาธารณะเนี่ยนะ? Spies Like Us (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาธารณะ[chǿng sāthārana] (n, exp) FR: chaîne publique [ f ]
สาธารณะ[sāthārana] (adj) EN: public  FR: public

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas, Ant. peace
alameda(แอลละมี' ดะ) n. ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาต้นไม้, ทางเดินเล่น
comfort stationn. ห้องสุขาสาธารณะ
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน, ธรรมดา, สามัญ, ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว, พร้อมกัน, เหมือนกัน, สาธารณะ n., See also: commons n., pl. คนสามัญ, สมาชิกสภาล่าง, ห้องอาหารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย, Syn. habitual, ordinary, usual -Conf. mutu
commonable(คอม'มะนะเบิล) adj. ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อสาธารณประโยชน์, สาธารณะ, เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ร่วม, พอจะปล่อยเลี้ยงในที่สาธารณะได้
ecuador(เอค'วะดอร์) n. สาธารณะรัฐเอกวาดอร์ในอเมริกาใต้. -Ecuadoran, adj. ดูEcuador, See also: Ecuadorian adj., n. ดูEcuador
garden(การ์'เดิน) n. สวน, สวนสาธารณะ, อุทยานสาธารณะ, ไร่ผัก vi., vt. ปลูกสวน, ทำสวน.
hydrant(ไฮ'ดรันทฺ) n. หัวก๊อกน้ำประปาสาธารณะ, หัวก๊อกน้ำดับเพลิง, ก๊อกน้ำ
lounge(เลาจฺ) { lounged, lounging, lounges } vi. เอน, พิง, เอกเขนก, นั่งเล่น, เดินทอดน่อง, เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์. n. เก้าอี้โซฟาสำหรับนั่งเล่น, สถานที่นั่งเล่น, ห้องนั่งพักหรือคอย, ห้องสังสรรค์ในรถไฟ, เครื่องบินหรือเรือ, ห้องดื่มค็อกเทล, ห้องพักสาธารณะ, การนั่งเล่น, การเดินเตร่
open architectureสถาปัตยกรรมเปิดหมายถึง แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะโดย ยินยอมให้บริษัทต่าง ๆ นำไปผลิตขายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
COMFORT comfort station(n) ส้วมสาธารณะ
common(n) ทุ่งว่าง, ทุ่งสาธารณะ, ห้องอาหารขนาดใหญ่
garden(n) สวน, อุทยาน, สวนสาธารณะ
mall(n) ที่เดินเล่นสาธารณะ
park(n) วนอุทยาน, สวนสาธารณะ, อุทยาน, ที่จอดรถ, สวนธรรมชาติ
public(adj) สาธารณะ, ของประชาชน, เพื่อประชาชน, ของหลวง, ของรัฐบาล, โดยส่วนรวม
public(n) ที่สาธารณะ, สาธารณชน, ประชาชน, ชุมชน
squatter(n) ผู้ตั้งถิ่นฐานในที่สาธารณะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Publikum(n) |das, nur Sing.| สาธารณชน, ที่สาธารณะ
Öffentlichkeit(n) |die, pl. Öffentlichkeiten| สาธารณะ
öffentlich(adv,, adj) โดยเปิดเผย, อย่างเป็นทางการ, ที่เป็นสาธารณะ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top