ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัมพันธ์กัน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัมพันธ์กัน-, *สัมพันธ์กัน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธ์กัน(v) be related, See also: be involved, have to do with, be relevant to, concern, Syn. เกี่ยวข้องกัน, Example: ข้อมูลทั้งสองชุดนี้ต้องสัมพันธ์กัน, Thai Definition: ผูกพันกัน, เกี่ยวข้องกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่ Episode #1.5 (1995)
- We don't have a relationship, Max.เราไม่มีความสัมพันธ์กัน แม็กซ์ Rushmore (1998)
Take the Hebrew for father, ab.แต่ละตัวเลขมีความสัมพันธ์กัน ลองดูคำว่าพ่อในภาษาฮีบรู , Ab Pi (1998)
I guess you could tell that Pikul and I had a relationship prior to coming here.ฉันเดาว่าเขาบอกแล้ว ฉันกับพิกัลมีความสัมพันธ์กัน ก่อนหน้าจะมาที่นี่ เราชอบเล่นด้วยกัน eXistenZ (1999)
What kind of relationship did you have with Lt Cadei?คุณกับร้อยโทคาเด มีความสัมพันธ์กันแบบไหน Malèna (2000)
So different, yet only by working together do they create harmony and life.แม้จะแตกต่าง แต่ก็โยงใยสัมพันธ์กัน ซ้ำยังทำหน้าที่ สร้างเสียงไพเราะให้แก่ชีวิตอีกด้วย Mulan 2: The Final War (2004)
Look, there's no way I missed her. I mean, we had a connection.ฟังนะ ไม่มีทางที่ฉันจะพลาดเธอได้ ฉันหมายถึงเรามีอะไรบางอย่างสัมพันธ์กัน A Cinderella Story (2004)
Making out, not dead.มีเพศสัมพันธ์กันอยู่ แต่ยังไม่ตาย Pilot (2004)
I'm gonna go check out landman's car.ความตายของเธอกระตุ้นความเครียด เราต้องหาว่าเขามีความสัมพันธ์กันยังไง L.D.S.K. (2005)
How are His Majesty and Hae Mo-Su related?ฝ่าบาทกับแฮโมซูมีความสัมพันธ์กันอย่างไร? Episode #1.9 (2006)
"There could have been no two hearts so open no tastes so similar no feelings so in unison."ไม่มีหัวใจสองดวงไหน ที่จริงใจต่อกันเท่า... ...ไม่มีรสอะไรเหมือน... ...ไม่มีความรู้สึกใดที่สัมพันธ์กันเท่า The Lake House (2006)
And the relationship is actually very complicated.และการสัมพันธ์กันก็ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง An Inconvenient Truth (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัมพันธ์กัน[samphan kan] (v, exp) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern  FR: interagir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ally(vi) สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, See also: ดองกัน
ally(vt) สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, See also: ดองกัน
consort(vi) สัมพันธ์กัน, See also: ร่วมกัน, เกี่ยวพันกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
associate(อะโซ'ชีเอท) vt.,vi. เกี่ยวเนื่อง,เข้าร่วม,มีส่วนร่วม,เชื่อมสัมพันธ์กัน,คบค้าสมาคม.
correlate(คอ'ริเลท) vt. เทียบเคียง,ทำให้สัมพันธ์กัน. vi. มีความสัมพันธ์กัน adj. ซึ่งสัมพันธ์กัน,ซึ่งเกี่ยวพันกัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน
correlation(คอริเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์กัน,การเกี่ยวพันกัน,ภาวะที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelation
correlative(คะเรล'ละทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวพันกัน,เป็นคู่กัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelative
fraternise(แฟรท'เทอะไนซ) vi. สัมพันธ์กันฉันพี่น้อง vt. ทำให้สนิทสนมกันฉันพี่น้อง., See also: fraternization, fraternisation, fraternizer, fraterniser n., Syn. consort, band
fraternize(แฟรท'เทอะไนซ) vi. สัมพันธ์กันฉันพี่น้อง vt. ทำให้สนิทสนมกันฉันพี่น้อง., See also: fraternization, fraternisation, fraternizer, fraterniser n., Syn. consort, band
incoherence(อินโคเฮีย' เรินซฺ) n. การไม่เกาะติดกัน, การไม่รวมตัวกัน, ความร่วน,สิ่งที่ไม่เกาะติดกัน, ความไม่สัมพันธ์กัน
incoherent(อินโคเฮีย' เรินทฺ) adj. ไม่เกาะติดกัน, ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ร่วน, ไม่เข้ากัน., See also: incoherently adv.
intercommunicate(อินเทอคะมิว'นิเคท) vi. เชื่อมสัมพันธ์กัน,ติดต่อกัน. vi. แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน,แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน., See also: intercommunicability, intercommunicable adj. intercommunication n. intercommunicative adj. intercommunicator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
correlative(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งสัมพันธ์กัน,เป็นคู่กัน
interrelated(adj) เกี่ยวพันกัน,สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน
mutual(adj) ซึ่งกันและกัน,ร่วมกัน,ทั้งสองฝ่าย,สัมพันธ์กัน
relevance(n) ความสัมพันธ์กัน,การเข้าเรื่อง,การเข้าประเด็น
relevant(adj) สัมพันธ์กัน,เข้าเรื่อง,ตรงประเด็น
staccato(adj) ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สัมพันธ์กัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top