ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัปดน

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัปดน-, *สัปดน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัปดน[ADV] naughtily, Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน, Example: เธอต้องเลิกพูดจาสัปดนก่อน ฉันถึงจะยอมคุยกับเธอ, Thai definition: อย่างอุตรินอกแบบ, (มักใช้ในทางหยาบโลน)
สัปดน[ADJ] indecent, See also: obscene, vulgar, lewd, Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน, Example: เรื่องในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัปดนที่ไม่เหมาะกับเด็ก, Thai definition: ที่อุตรินอกแบบ, (มักใช้ในทางหยาบโลน)
สัปดน[V] be indecent, See also: be obscene, be lewd, Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน, Example: เขาชอบสัปดนกับสาวๆ ไม่เลือกหน้า, Thai definition: อุตรินอกแบบ, (มักใช้ในทางหยาบโลน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัปดน(สับปะดน) ว. หยาบโลน เช่น พูดสัปดนสองแง่สองง่าม, อุตรินอกแบบนอกแผน เช่น เด็กคนนี้ชอบเล่นสัปดน เอาประทัดผูกหางหมาแล้วจุด, (ปาก) ใช้ว่า สัปโดกสัปดน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That little prevert!คู่รักสัปดนMannequin (1987)
I don't mean that in a weird way.ไม่ได้ตั้งใจสัปโดกสัปดน Rescue Dawn (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque   FR: obscène ; indécent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top