ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สันนิษฐาน

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สันนิษฐาน-, *สันนิษฐาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันนิษฐาน[V] presume, See also: suppose, Syn. คาดการณ์, คาดคะเน, คาดเดา, คะเน
สันนิษฐาน[V] surmise, See also: presume, assume, conjecture, guess, Syn. คาดเดา, Example: ตำรวจสันนิษฐานว่าคนในบ้านมีส่วนรู้เห็นกับคนร้าย, Thai definition: คาดคะเนโดยพิจารณาจากหลักฐาน, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สันนิษฐาน(-นิด-) ก. ลงความเห็นเป็นการคาดคะเนไว้ก่อน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presumeสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, when Mrs. De Winter went below, as is supposed, and a sudden gust of wind came down, that would be enough to capsize the boat, wouldn't it?ผมสันนิษฐานว่าคุณนายเดอ วินเทอร์ลงไปข้างล่าง แล้วจู่ๆ ลมเเรงก็พัดลงมา จะเป็นเหตุให้เรือล่มได้มั้ย Rebecca (1940)
- Assumed?- สันนิษฐานว่า? 12 Angry Men (1957)
And here's the way we have it.- เเละนี่ที่เราสันนิษฐานสาเหตุ Jaws (1975)
Presumably...สันนิษฐาน ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
And you're not even proving them correctly. You're making a lot of assumptions.คุณยังฟันธงไม่ได้เลย มีแต่ข้อสันนิษฐานเยอะไปหมด Day of the Dead (1985)
It's my suspicion that once he hacked into her ghost he'd use her to assassinate the key delegates.ѹɰҹ Ҥ"Ե"ͧ.. , ͺ˹ҡ÷ٵ... Ghost in the Shell (1995)
It was an arrogant presumption, based on a failure to recognise your true feelings and Miss Bennet's.มันเป็นข้อสันนิษฐานที่อวดดีและความเหลวไหล ที่นึกว่ารู้ความรู้สึกแท้จริงของนายและมิสเบนเน็ต Episode #1.6 (1995)
I signed a statement assuming it was just a translation of what I said.ฉันเซ็นคำให้การ... ...ที่ฉันสันนิษฐานว่ามันแปลมาจากสิ่งที่ฉันพูด Brokedown Palace (1999)
The D.A. will come up with plenty of reasons.พวกอัยการน่ะมีสารพัดข้อสันนิษฐาน Legally Blonde (2001)
I'll assume the other ships were lost under equally pointless circumstances.สันนิษฐานว่าลำอื่นๆ พังไปแล้ว ภายใต้ภาวะเช่นเดียวกันนี้ The Matrix Revolutions (2003)
I do feel at a slight disadvantage, knowing only the way to your old school and the colour of your hair dryer, whilst presumably you know rather more about me.ฉันรู้สึกเสียเปรียบเล็กน้อย ที่รู้เกี่ยวกับทางไปโรงเรียนเก่าของคุณ แล้วก็สีของไดรย์เป่าผมของคุณ แต่ฉันสันนิษฐานเอาว่าคุณรู้จักฉันมากกว่าตัวฉันเองอีก Hope Springs (2003)
- Presumably you'd have a crown?-สันนิษฐานว่าคุณคงมีมงกุฏด้วยสินะ Hope Springs (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันนิษฐาน[v.] (sannitthān) EN: presume ; assume ; conjecture ; guess ; suppose ; surmise ; infer   FR: présumer ; supposer ; conjecturer ; inférer (litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
postulate[VT] ทึกทักเอาว่า, See also: สันนิษฐาน, Syn. hypothesize, presume, suppose
presuppose[VT] สันนิษฐาน, See also: เชื่อว่าจะเป็นไปได้ (โดยยังไม่ได้รับการพิสูจน์), Syn. presume, suppose
surmise[VI] สันนิษฐาน, See also: คาดเดา, คาดคะเน, ทาย, Syn. assume, conjecture, guess, suppose
surmise[VT] สันนิษฐาน, See also: คาดเดา, คาดคะเน, ทาย, Syn. assume, conjecture, guess, suppose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล,ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute)
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
assumed(อะซูมดฺ') adj. เสแสร้ง,ซึ่งสันนิษฐาน, Syn. fictitious,pretended,false)
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
assumptive(อะซัมพฺ'ทิฟว) adj. สันนิษฐาน, สมมุติ,หยิ่ง,โอหัง (taken for granted)
heir presumptiveผู้เป็นทายาทโดยสันนิษฐาน
position(พะซิช'เชิน) n. ตำแหน่ง,ที่มั่น,ฐานะ,ฐานะสังคมที่สูง,สภาพ,ชั้น,งาน,การจัดวาง,การสันนิษฐาน vt. จัดวาง,หาตำแหน่ง., Syn. location
presumable(พรีซูม'อะเบิล) adj. พอสันนิษฐานได้,พอเข้าใจได้,เป็นไปได้,อาจจะ, See also: presumably adv., Syn. probable
presume(พรีซูม') vt. สันนิษฐาน,สมมุติเอาว่า,อนุมาน,ทึกทัก,เข้าใจเอาเอง,ลองเชื่อ,ถือสิทธิ. vi. ถือสิทธิ,ทึกทัก,ทำโดยพลการ., See also: presumedly adv. presumer n. presumingly adv., Syn. assume,suppose
presumption(พรีซัมพฺ'เชิน) n. การทึกทักเอาเอง,การสันนิษฐาน,การอนุมาน,การสมมุติเอาเอง,การถือสิทธิ,การทำโดยพลการ,ข้อสมมุติ,ข้อสันนิษฐาน,ความทะนง, Syn. assumption,arrogance,

English-Thai: Nontri Dictionary
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น
assume(vt) สมมุติ,สันนิษฐาน,ทึกทัก
assumption(n) การสมมุติ,การสันนิษฐาน,การทึกทัก
presumable(adj) โดยสมมุติ,น่าจะเป็นไปได้,พอจะสันนิษฐานได้
presumably(adv) อย่างสมมุติ,อย่างน่าจะเป็นไปได้,อย่างสันนิษฐานได้
presume(vi) สันนิษฐาน,ทึกทักเอาเอง,เชื่อเอาว่า,กล้า,ถือสิทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top