ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สันติสุข

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สันติสุข-, *สันติสุข*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันติสุข[N] calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สันติสุขน. ความสุขที่เกิดจากความสงบ เช่น รัฐบาลบริหารประเทศเพื่อสันติสุขของประชาชน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Peace.สันติสุข The Wars to Come (2015)
After all, the end what everyone really wants is peace.หลังจากนั้น สุดท้ายNทุกคนจะได้ในสิ่งที่ต้องการ นั่นคือ สันติสุข Rambo III (1988)
You talk peace and disarmament to the world, and here you are, wiping out a race of people.แกพูดถึงสันติสุขและการปลดอาวุธให้กับชาวโลก แต่ที่นี่ แกกำลังฆ่าล้างผู้คน Rambo III (1988)
It is a symbol of enlightenment and peace.เป็นเครื่องหมายของ การตรัสรู้และสันติสุข Seven Years in Tibet (1997)
They consider it an honour to marry in the cause of peace.พิจารณาถึงศักดิ์ศรีและการสมรส เพื่อแลกมาซึ่งความสันติสุข Mulan 2: The Final War (2004)
It was so hard that I almost turned myself in to live a peaceful lifeมันยากพอๆกับการที่ฉัน ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตทุกคน ให้กลับคืนสู่โลกแห่งสันติสุข Spygirl (2004)
We are at war, gentlemen.ส่งกองทัพเพื่อ ปกปักษ์สันติสุข 300 (2006)
You may now pass the flowers.ขอให้มีสันติสุข ฝ่ายชายมอบดอกไม้ให้เธอ Golden Door (2006)
Please be seated.ขอให้มีสันติสุข รับดอกไม้ค่ะ Golden Door (2006)
And bring peace in our hearts.นำสันติสุขมาสู่ใจของเรา Faith Like Potatoes (2006)
Centralized management of each country's satellites... along with the proposed system of information sharing... could be a first step towards fulfilling the wishes of those who long for peace... in our postwar society.การจัดการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางของดาวเทียมแต่ละประเทศ... ...ตลอดด้วยการเสนอระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล... ...จะเป็นก้าวแรกไปสู่ความสมหวัง ที่ผู้รอคอยสันติสุขปรารถนา Appleseed Ex Machina (2007)
It is my belief that mankind's desire for peace... will soon unite our world.ซึ่งชั้นเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งที่มนุษยชาติ ปรารถนาเพื่อสันติสุข ...จะรวมโลกเราเป็นหนึ่งเดียว Appleseed Ex Machina (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness   
สันติสุข[adj.] (santisuk) EN: quiet   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tranquil[ADJ] สงบสุข, See also: สันติสุข, สงบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top