Search result for

สัญชาติ

(44 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัญชาติ-, *สัญชาติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญชาติ[N] nationality, Syn. เชื้อชาติ, ชนชาติ
สัญชาติ[N] nationality, See also: citizenship, Syn. ชนชาติ, เชื้อสาย, Example: เมื่อวานนี้ตำรวจน้ำสามารถจับกุมโจรสลัดสัญชาติเวียดนามได้แล้วถึง 69 คนพร้อมด้วยเรือ 7ลำ, Thai definition: สถานะตามกฎหมายของบุคคลที่แสดงว่าเป็นพลเมืองหรือคนในบังคับของประเทศใดประเทศหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
สัญชาติญาณ[N] instinct

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัญชาติ(-ชาด) น. ความเกิด, การเป็นขึ้น, ความอยู่ในบังคับ คืออยู่ในความปกครองของประเทศชาติเดียวกัน เช่น ฝรั่งถือสัญชาติไทย, โดยปริยายหมายความว่า สันดาน เช่น สัญชาติพาล สัญชาติคางคก ยางหัวไม่ตกก็ไม่รู้สึก. (ป. สญฺชาติ ว่า ความเกิด, การเป็นขึ้น)
สัญชาติสถานะตามกฎหมายของบุคคลที่แสดงว่าเป็นพลเมืองหรือคนในบังคับของประเทศใดประเทศหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nationalityสัญชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationalityสัญชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nationalityสัญชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethnic nationalityสัญชาติตามชาติพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
political nationalityสัญชาติทางการเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citizenship ; Nationalityสัญชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To your baser instincts.ต่อสัญชาติญาณของเธอ. There Might be Blood (2008)
I'm gonna trust your first instinct.ฉันค่อนข้างวางใจสัญชาติญานแรกของคุณ Not Cancer (2008)
Yeah, I fiendishly concealed it within the phrase "I hit that."ช่ายยย.. ฉันมีสัญชาติญานที่อำมหิต กับวลีที่ว่า "ฉันทุบมัน" The Itch (2008)
You think that when you tell me what I should do, my instincts are to push back, so that by not telling me what you think I should do,นายคิดว่าเมื่อนายบอกฉัน ว่าควรทำอย่างไร สัญชาติญานของฉันจะกลับมา ดังนั้นไม่ต้องบอกฉัน ว่าฉันควรทำอะไร Emancipation (2008)
Well, tell her I'll switch passports with her. It'll make us both happy.บอกเธอให้แลกสัญชาติกับผมสิ จะได้สมหวังทั้งคู่ Body of Lies (2008)
He used an unexpected strategy. A counter-intuitive strategy.เขาใช้วิธีการที่คาดไม่ถึง รุกกลับโดยสัญชาติญาณ WarGames: The Dead Code (2008)
But he's nearly done with his citizenship program.แต่เขาเกือบจะได้สัญชาติแล้วนี่ครับ WarGames: The Dead Code (2008)
But my intuition, my nose, tells me something is wrong, something is fishy.แต่สัญชาติญานของผม จมูกของผม บอกว่ามีบางอย่างผิดปกติ ได้กลิ่นบางอย่าง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
What nationality?สัญชาติอะไร Hell or High Water (2008)
It was just instinctive.มันเป็นไปตามสัญชาติญาณ Zombieland (2009)
Makes sense to me. A paramedic with a hero complex.สัญชาติญาณของฉัน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับวีรบุรุษที่ซับซ้อน Emotional Rescue (2009)
Instinct?สัญชาติญาณเหรอ It's a Terrible Life (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัญชาติ[n.] (sanchāt) EN: nationality ; citizenship   FR: nationalité [f] ; citoyenneté [f]
สัญชาติไทย[n. exp.] (sanchāt thai) EN: Thai citizenship   FR: nationalité thaïlandaise [f] ; citoyenneté thaïlandaise [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nationality[N] สัญชาติ, See also: ชนชาติ, สัญชาติ, เชื้อชาติ, ประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร,สัญชาติ,คุณธรรมของประชากร
civic(ซิฟ'วิค) adj. (เกี่ยวกับ) เมือง (นคร,กรุง) ,เทศบาล,สัญชาติ,พลเรือน (พลเมือง,ประชากร) ,ที่เป็นประโยชน์แก่เมือง
expatriate(เอคซฺเพ'ทริเอท) vt.,adj.,n. (ซึ่งถูก) เนรเทศ, (ซึ่ง) อพยพไปอยู่ต่างประเทศ, (ซึ่ง) สละสัญชาติเดิม n. ผู้อพยพไปอยู่ต่างประเทศ,ผู้ถูกเนรเทศ., See also: expatriation n., Syn. banish
jus sanguinesถือสัญชาติตามผู้ให้กำเนิด
jus soliถือสัญชาติของประเทศในที่เขาเกิด
nationalise(แนช'ช ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นของชาติ,ให้สัญชาติแก่,ทำให้เป็นประเทศหนึ่ง. vi. กลายเป็นของชาต', See also: nationalisation n. nationalization n.
nationality(แนช'ชะแนล'ลิที) n. สัญชาติ
nationalize(แนช'ช ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นของชาติ,ให้สัญชาติแก่,ทำให้เป็นประเทศหนึ่ง. vi. กลายเป็นของชาต', See also: nationalisation n. nationalization n.
naturalise(แนช'เชอเริลไลซ) v. ให้สัญชาติ,โอนสัญชาติ,ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, See also: naturalisation n. naturalization n.
naturalisze(แนช'เชอเริลไลซ) v. ให้สัญชาติ,โอนสัญชาติ,ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, See also: naturalisation n. naturalization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
citizenship(n) การเป็นพลเมือง,สิทธิของประชากร,สัญชาติ
nationality(n) สัญชาติ,ความรักชาติ,ประชาชาติ
nationalize(vt) ให้สัญชาติแก่
naturalization(n) การโอนสัญชาติ,การเปลี่ยนสัญชาติ
naturalize(vt) โอนสัญชาติ,เปลี่ยนสัญชาติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
国籍[こくせき, kokuseki] (n) สัญชาติ

German-Thai: Longdo Dictionary
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand

French-Thai: Longdo Dictionary
nationalité(n) |f| สัญชาติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top