ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สักประเดี๋ยว

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สักประเดี๋ยว-, *สักประเดี๋ยว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สักประเดี๋ยว[N] moment, See also: a short time, one moment, Syn. ประเดี๋ยว, ครู่เดียว, เดี๋ยว, ครู่หนึ่ง, Ant. นาน, ยาวนาน, Example: ผมนั่งฟังเขาเล่าประวัติศาสตร์ในชีวิต สักประเดี๋ยวเรือหางยาวก็มารับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Soon you will be my guest down the hall...สักประเดี๋ยว แกจะได้เป็นแขกรับเชิญNในห้องโถงข้างล่างนี่ Rambo III (1988)
i wanted to speak with Peter for a moment.ข้าอยากคุยกับปีเตอร์อีกสักประเดี๋ยว Snow White: A Tale of Terror (1997)
Professor Quirrell, excuse me. Could I borrow Wood for a moment?ศจ.ควีเรลล์ ขอโทษนะคะ ฉันขอยืมวู้ดสักประเดี๋ยวได้มั้ย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Leo will make you some breakfast laterลีโอจะทำอาหารเช้าให้เธอ สักประเดี๋ยวนะ Rice Rhapsody (2004)
Come on here for a minute.มานี่สักประเดี๋ยว Madagascar (2005)
We're not going to announce anything so please cooperate for a while.พวกเราจะไม่เปิดเผย ดังนั้นกรุณาให้ความร่วมมือสักประเดี๋ยว Death Note: The Last Name (2006)
Anything. Just stop talking.ไ่ม่ก็ หยุดพูดสักประเดี๋ยว Episode #2.5 (2008)
Excuse me. Can I borrow you for a minute?ขอโทษครับ.ขอยืมตัวสักประเดี๋ยว New Haven Can Wait (2008)
For a while, to keep the peace.คงสักประเดี๋ยวหนึ่ง เพื่อรักษาความสงบ Liberty on Ryloth (2009)
- What am I looking at here? - Just hang on a second.จะให้ผมดูอะไรในตรงนี้ล่ะ รอสักประเดี๋ยว No More Good Days (2009)
Or he could be incubating. Think about it for a second...ช่วยคิดสักประเดี๋ยวจะได้ไหม Carriers (2009)
- Got a minute? - Please, sit.- มีเวลาสักประเดี๋ยวมั้ย? Space (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awhile[ADV] ชั่วครู่, See also: สักประเดี๋ยว, สักครู่, ประเดี๋ยว, Syn. for a while, for a moment, momentarily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awhile(อะไวลฺ') adv. สักประเดี๋ยว,ชั่วครู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top