ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สอบบัญชี

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สอบบัญชี-, *สอบบัญชี*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auditสอบบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's by the book, he's married to the job.เขาตรวจสอบบัญชี เขาแต่งงานกับงาน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
- We are tracing his bank account,-เรากำลังตรวจสอบบัญชีธนาคารของเขาอยู่ Arang (2006)
Al Kanminsky Certified Puhlic Accountantแอล คามินสกี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี The Game (2007)
I just went over Swagger's financials again.ผมลองตรวจสอบบัญชีของ สแว๊กเกอร์อีกครั้ง Shooter (2007)
ALANCE INQUIRY CHECKING ACCOUNT ACCOUNT BALANCEสอบถามยอดคงเหลือ ตรวจสอบบัญชี ยอดเงินคงเหลือ Chuck Versus the DeLorean (2008)
If you can get us some suits and ID, we could go in there as IRS Agents auditing the books...ถ้านายหาชุดทำงานและบัตรประจำตัว เราก็สามารถเข้าไปเหมือนเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบบัญชี ฉันหมายถึงตรวจสอบ Five the Hard Way (2008)
Ike Dubaku... we traced bank accounts to this address.เราตรวจสอบบัญชีของดูบากูจนได้ที่อยู่นี่ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I also ran his bank records.ฉันได้ตรวจสอบบัญชีเขาด้วย Chuck Versus the Suburbs (2009)
Yes, we're here for Auditing.ใช่, เรามาเพื่อตรวจสอบบัญชี Chuck Versus the First Kill (2009)
I could subpoena her bank records.ผมอาจข้อหมายศาล สอบบัญชีเธอ Butterfly (2010)
The bank hired me to audit his books. Call them, they'll confirm.ธนาคารจ้างฉันตรวจสอบบัญชีเขา ถามพวกเขาสิ พวกเขาจะยืนยันเอง Butterfly (2010)
Go investigate all of Kim Tae-Bong's relatives accounts.ให้ไปตรวจสอบบัญชีญาติของคุณคิมแทบอง Dae Mul (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอบบัญชี[v. exp.] (søp banchī) EN: audit accounts   FR: auditer les comptes ; vérifier les comptes

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี,บัญชี,การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี,เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check)
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี

English-Thai: Nontri Dictionary
audit(n) การตรวจสอบบัญชี,บัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top