ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สอบข้อเขียน

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สอบข้อเขียน-, *สอบข้อเขียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอบข้อเขียน[V] take an exam, See also: sit an exam, Ant. สอบปากเปล่า, Example: ผู้สมัครทุกสาขาวิชาวิชาเอกจะต้องสอบข้อเขียนความรู้ความสนใจทั่วไปด้านธุรกิจ, Thai definition: ทดสอบความรู้โดยถามให้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สอบข้อเขียนก. สอบความรู้โดยให้ผู้สอบเขียนคำตอบลงในกระดาษ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir? On the written portion, you got a 98. It's the highest grade in the class.สอบข้อเขียนคุณได้ 98 คะแนนสูงที่สุดในชั้น Punchline (1988)
I'm eligible for the written test.ฉันต้องเตรียมสอบข้อเขียน Super Rookie (2005)
Written test?สอบข้อเขียนSuper Rookie (2005)
Emmett didn't tell you about the written part of the test?เอมเม็ทไม่ได้บอกนายเกี่ยวกับ ข้อสอบข้อเขียนหรอ? Chuck Versus the Ex (2008)
For the essay portion of your test on Monday, you will be asked to describe a historical battle from the perspectives of both the winners and the losers.สำหรับในส่วนสอบข้อเขียนวันจันทร์ พวกคุณจะได้อธิบายประวัติศาสตร์สงคราม จากทั้งแง่มุมของผู้ชนะและผู้แพ้ Alternative History of the German Invasion (2013)

German-Thai: Longdo Dictionary
schriftliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบข้อเขียน, See also: A. die mündliche Prüfung,
Prüfung(n) |die, pl. Prüfungen| การสอบซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า (ต่างจาก Klausur ตรงที่ Klausur หมายถึงการสอบข้อเขียนเท่านั้น)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top