ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สหศึกษา

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สหศึกษา-, *สหศึกษา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหศึกษา[N] coeducation, See also: co-ed, Example: พ่อของเขาให้อยู่โรงเรียนที่เป็นสหศึกษามาตลอดตั้งแต่เล็กจนโต, Thai definition: การศึกษาที่ให้นักเรียนหญิงและนักเรียนชายเรียนรวมกันในสถานศึกษาเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สหศึกษาน. การศึกษาที่ให้นักเรียนชายและหญิงเรียนรวมในสถานศึกษาเดียวกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nocoeds.ไม่มีสหศึกษา American Pie Presents: Band Camp (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สหศึกษา[n. exp.] (sahaseuksā) EN: coeducation ; co-ed   FR: enseignement mixte [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coeducation[N] สหศึกษา, Syn. co-education

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coed(โค'เอด) n.,adj. นักเรียนหญิง (ในโรงเรียนสหศึกษา), Syn. co-ed
coeducationn. สหศึกษา.
integration(อันทะเกร'เชิน) n. การรวมกันเป็นก้อนหรือกลุ่ม,การผสมกัน,การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม,สหศึกษา,การยกเลิกการศึกษาแบบแบ่งแยกผิว, Syn. unification ###A. separation

English-Thai: Nontri Dictionary
coeducation(n) สหศึกษา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top