Search result for

สหพันธรัฐ

(26 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สหพันธรัฐ-, *สหพันธรัฐ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหพันธรัฐ    [N] federal state, Syn. สมาพันธ์รัฐ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สหพันธรัฐน. รัฐหลายรัฐที่รวมกันเป็นรัฐรวม โดยมีรัฐบาลกลางเป็นผู้ดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ละรัฐมีอำนาจเฉพาะกิจการภายในรัฐของตนเท่านั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
state, federalสหพันธรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
federation; federal stateสหพันธรัฐ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
federal state; federationสหพันธรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
federal state; federationสหพันธรัฐ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
federation; federal stateสหพันธรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Desparate to build a Republic supply base in the system of Toydaria,ด้วยปรารถนาจะตั้งฐานส่งกำลังบำรุงของสหพันธรัฐ\ ในระบบดวงดาวทอยดาเรีย Ambush (2008)
We are getting no signal from the republic your heighness.เราไม่ได้รับข่าวใดๆจาก\ สหพันธรัฐเลย ฝ่าบาท Ambush (2008)
Toydarian Royal Delegation, this is the Republican envoy, please respond.สภาขุนนางทอยดาเรี่ยน นี่คือยานทูตสหพันธรัฐ ตอบด้วย Ambush (2008)
I'm sorry, but I will be joining the Republic.โทษทีนะ แต่ข้าคงต้องเข้าร่วมกันสหพันธรัฐ Ambush (2008)
Toydaria would be honored to host a Republic base.ทอยดาเรี่ยน รู้สึกเป็นเกียรติ ที่จะเป็นฐานของสหพันธรัฐ Ambush (2008)
The trial started today at the federal courthouse for the five burglars caught breaking into the Democratic National Party headquarters.การไต่สวนเริ่มต้นในวันนี้ ภายในศาลสหพันธรัฐ หัวขโมยทั้งห้าคนที่ ย่องเข้าไปใน สนง.ใหญ่ของพรรคแดโมเครต Frost/Nixon (2008)
But if you gave me a week back in the Federal Courthouse library...ถ้านายให้เวลาเพิ่มสักอาทิตย์ ไปที่ห้องสมุดศาลสูงสหพันธรัฐ... Frost/Nixon (2008)
Well, you remember you mentioned going to the Federal Courthouse library?เยี่ยมเลย นายจำที่นายแนะเอาไว้ เรื่องการไปห้องสมุดศาลสูงสหพันธรัฐได้มั้ย? Frost/Nixon (2008)
So do federal, state and local officials have a plan in place for this type of catastrophe?เจ้าหน้าที่สหพันธรัฐ รัฐ และ ท้องถิ่น มีแผนที่เหมาะสม สำหรับภัยพิบัติรูปแบบนี้รึป่าว The Happening (2008)
Put every arm of the government, military, law enforcement, Federal, state and local, on high alert.แจ้งหน่วยพิทักษ์กฎหมาย ในระดับสหพันธรัฐท้องถิ่น ให้เตรียมพร้อม The Day the Earth Stood Still (2008)
Then ask captain Nero: What gives him the right to attack a Federation vessel.งั้นถามกัปตันนีโร เขามีสิทธิอะไรมาโจมตียานสหพันธรัฐ Star Trek (2009)
You understand what the Federation is, don't you? It's important,นายรู้ใช่มั้ยว่าสหพันธรัฐคืออะไร มันสำคัญนะ Star Trek (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สหพันธรัฐ [n.] (sahaphantharat) EN: federation   FR: fédération [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
federal    [N] สหพันธรัฐ, See also: สหรัฐ, สหพันธ์, สหภาพ
federation    [N] สหพันธรัฐ, See also: สหรัฐ, สหพันธ์, สหภาพ, Syn. alliance, confederacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commonwealth(คอม'มันเวลธฺ) n. เครือประเทศ,การรวมกัน., See also: Commonwealth n. เครือจักรภพอังกฤษ,สหพันธรัฐ,สมาพันธรัฐ,ประชากรของรัฐ,สาธารณประโยชน์
union(ยู'เนียน) n. การรวมกัน,ความสามัคคี,การสอดคล้องกัน,การสมรสกัน,การสังวาส,สหภาพ,สหพันธรัฐ,องค์การกรรมกร,เครื่องมือเชื่อมต่อ,ส่งท่อร่วม,การเชื่อมกัน. -Phr. (the Union สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา (สมัยก่อน)), Syn. unification

English-Thai: Nontri Dictionary
federate(adj) ซึ่งรวมเป็นสหพันธ์,ซึ่งเป็นพันธมิตร,ซึ่งเป็นสหพันธรัฐ
federate(vt) รวมเป็นสหพันธ์,จัดการปกครองแบบสหพันธรัฐ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top