ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สหประชาชาติ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สหประชาชาติ-, *สหประชาชาติ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหประชาชาติ(n) United Nations, Syn. องค์การสหประชาชาติ, ยูเอ็น, Example: รัฐบาลไทยได้ส่งทหารไทยเข้าไปช่วยสหประชาชาติรบด้วยในสงครามเกาหลี, Thai Definition: องค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเป็นทางการภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การป้องกันสงคราม การยืนยันรับรองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกิดจากสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สหประชาชาติน. องค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การป้องกันสงคราม การยืนยันรับรองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกิดจากสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ, เรียกชื่อเต็มว่า องค์การสหประชาชาติ (United Nations Organization).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
United Nationsสหประชาชาติ [TU Subject Heading]
United Nations. Chartersสหประชาชาติ. กฎบัตร [TU Subject Heading]
United Nations. General Assemblyสหประชาชาติ. สมัชชาใหญ่ [TU Subject Heading]
United Nations. Security Councilสหประชาชาติ. คณะมนตรีความมั่นคง [TU Subject Heading]
United Nations. Trusteeshif Councilสหประชาชาติ. คณะมนตรีภาวะทรัสตี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I work for UNO, the United Nations Organization.ผมทำงานที่ยูเอ็นโอ, องค์การสหประชาชาติ Clue (1985)
Yes, but you work for the United Nations. That's a government job.ใช่ แต่คุณทำงานให้สหประชาชาติ นั่นคือหน่วยงานของรัฐบาล Clue (1985)
Yes, but now I work for the United Nations.ใช่ แต่ตอนนี้ผมทำงานให้กับสหประชาชาติ Clue (1985)
No, your work has not changed. But you don't practice medicine at the UN.ไม่ งานของคุณไม่ได้เปลี่ยน แต่คุณไม่ได้รักษาที่สหประชาชาติ Clue (1985)
Professor Plum's UN contacts, and the work of your husband, the nuclear physicist.รายชื่อผู้ติดต่อสหประชาชาติ ของศาสตราจารย์พลัม และงานของสามีของคุณ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Clue (1985)
I hardly think it will enhance your reputation at the UN, Professor Plum, if it's revealed that you've been implicated not only in adultery with one of your patients but in her death and the deaths of five other people.ฉันไม่คิดว่ามันจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของคุณ ที่สหประชาชาติหรอกนะศาสตราจารย์พลัม ถ้ามันถูกเปิดเผยว่าคุณ ไม่เพียงจะมีเรื่องชู้สาว กับผู้ป่วยของคุณ Clue (1985)
You don't know what kind of people they have at the UN.คุณไม่รู้หรอกว่าพวกสหประชาชาติ เป็นคนประเภทไหนบ้าง Clue (1985)
the United Nations medical effort, of course.- ใครเหรอ? แพทย์อาสาจากสหประชาชาติไง Spies Like Us (1985)
It belongs to the U.N. Army.มันเป็นยานของกองทัพสหประชาชาติ Hoshi no koe (2002)
Nagamine was chosen as a Select Member of the U.N. Space Army.นากามิเนะได้รับเลือกเป็น"สมาชิกที่ถูกเลือก" ของกองทัพอวกาศสหประชาชาติ Hoshi no koe (2002)
That winter she departed with a huge U.N. fleet, with over a thousand people on board, on a Tarsian survey.ฤดูหนาวปีนั้นเธอจึงจากไป\ ไปกับยานยักษ์ของสหประชาชาติ กับคนพันกว่าคนที่อยู่บนยาน ยานสำรวจเทรเชียน Hoshi no koe (2002)
Nagamine had pretty good grades and was good at sports, but even so, it's the U.N. Army, you know.นากามิเนะมีเกรดค่อนข้างดีและยังเล่นกีฬาเก่ง เธอจึงได้รับเลือกเข้ากองทัพสหประชาชาติ Hoshi no koe (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สหประชาชาติ[Sahaprachāchāt] (n, prop) EN: United Nations  FR: Nations unies [ fpl ]

English-Thai: Longdo Dictionary
UNEP(abbrev) ย่อมาจาก United Nations Environment Programme หมายถึง องค์การควบคุมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
U.N.(abbr) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations), See also: สหประชาชาติ
U.N.O.(abbr) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations Organization), See also: สหประชาชาติ
UN(abbr) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อของ United Nations), See also: สหประชาชาติ
UNO(abbr) องค์การสหประชาชาติ, See also: สหประชาชาติ คำย่อของ United Nations Organization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
general assemblyn. สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ, สภานิติบัญญัติ
unicefabbr. United Nations International Children's Emergency Fund องค์การกองทุนเด็กระหว่างประเทศ (ของสหประชาชาติ)
united nationsn. สหประชาชาติ, องค์การสหประชาชาติ
veto(วี'โท) n. อำนาจยับยั้ง, ลัทธิยับยั้ง, การใช้สิทธิยับยั้ง, เอกสารแสดงการใช้สิทธิยับยั้งและเหตุผลที่ยับยั้ง, การยับยั้ง, การห้าม, การออกเสียงยับยั้งของสมาชิกหนึ่งในห้าเสียงของสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคง (ในสหประชาชาติ) สามารถยับยั้งการปฎิบัติการหรือมติของที่ประชุมไ
world bankn. ธนาคารโลก/เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การสหประชาชาติมีชื่อทางการว่า International Bank for Reconstruction and Development
world health organizationn. องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1948

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
国連[こくれん, kokuren] (n, abbrev) สหประชาชาติ, See also: 国際連合
国際連合[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) สหประชาชาติ, See also: 国連

French-Thai: Longdo Dictionary
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top