ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สว

   
177 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สว-, *สว*
Longdo Dictionary อิตาลี (IT) - ไทย (TH)
ciao (n ) สวัสดี ลาก่อน

Longdo Dictionary ลาว (LA) - ไทย (TH)
สบายดีสวัสดี

Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
恭喜发财[gōng xǐ fā cái] สวัสดีปีใหม่

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sweetheart contract[สวีทฮ็าร์ต คอนแทร์คท์] (phrase ) หากแปลกันตรงๆ คือ "สัญญารัก" ในเนื้อหาชองสิทธิการจ้างงาน สามารถอธิบายว่าป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับเจ้าพนักงานสหภาพแรงงานที่ซึ่งอำนวยผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบนค่าใช้จ่ายของพนักงาน In the context of employment rights, a sweetheart contract can describe a deal between an employer and trade union officials which benefits them both at the expense of employees.

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
งูสวัด帯状疱疹 [たいじょうほうしん]
Image:

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลูกโป่งสวรรค์[โฟลตติ้ง บอลลูน] (n ) Floating Balloon
สวัสดี [เฮลโลว] Hello

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สว (adj ) ดุ ตัวอย่าง: "ตั๋วหยังมาสวกแต๊ว่า(เธอทำไมดุจัง)"

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อันนยองฮาเซโย[อัน-นยอง-ฮา-เซ-โย] สวัสดี,สวัสดีค่ะ/ครับ,(ศัพท์คำนี้เป็นศัพท์คำเดียวที่แปลว่า สวัสดี จะไม่มีการแบ่งช่วงเวลา เช้า/กลางวัน/เย็น)

Longdo Dictionary ภาษา พม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
မဂႆလာပၝ[มิงกะลาบา] (phrase ) สวัสดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สว[N] The Secretariat of the Senate, Syn. สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
สว[V] pray, See also: recite the rosary, chant, say one's prayers, offer a prayer, Syn. สวดมนตร์, Example: ชาวบ้านนิมนต์พระจากวัดที่อยู่ใกล้ๆ มาสวดเพื่อทำพิธีไล่ผีที่วัด, Thai definition: ว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์
สว[V] reprove, See also: reprimand, rebuke, berate, censure, blame, condemn, scold, Syn. ดุด่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ผมถูกเพื่อนสวดเพราะมาช้า, Notes: (ปาก)
สว[ADV] sound of treading on soft ground or dry leaves, Example: เท้าเปล่าสองคู่ย่ำลงบนใบไม้ดังสวบ, Thai definition: เสียงคนหรือสัตว์ย่ำไปบนใบไม้หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงเช่นนั้น
สว[V] take the place of, See also: replace, substitute, succeed, supersede, Example: ทันทีที่ผู้บริหารคนเก่าลาออกก็มีคนใหม่เข้ามาสวมตำแหน่งทันที, Thai definition: เข้าแทนที่
สว[V] wear, See also: be dressed in, have on, put on, don, Syn. นุ่ง, ใส่, Ant. ถอด, Example: เพชฌฆาตทั้งห้าคนสวมสูทสีดำไว้ทุกข์
สว[V] wear, See also: put on, don, have on, be dressed in, Syn. คล้อง, Example: ทันทีที่เขาสวมแหวนให้เธอ น้ำตาเธอก็เอ่อขึ้นเต็มตา, Thai definition: เอาของที่เป็นวงหรือเป็นบ่วงสวมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พอดีกันหรือเล็กกว่า
สว[V] take one's place, Example: ครูสวมบทบาทแทนพ่อแม่ ดูแลเด็กทุกคนเมื่อมาโรงเรียน, Thai definition: เข้าแทนที่หรือเข้าแทนตำแหน่ง
สว[V] be beautiful, See also: be splendid, be gorgeous, be attractive, be pretty, be elegant, be charming, be nice, be g, Syn. งาม, เฉิดฉัน, เพริศ, อะเคื้อ, Example: ด้วยผลบุญแห่งการปฏิบัติดี เธอจึงมีความสุขสดชื่น แจ่มใส สวยเสมอและสาวเสมอ
สว[ADJ] inferior, See also: shoddy, bad, trashy, Syn. เลว, ไม่ดี, Example: เขาเป็นมือเทนนิสชั้นสวะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สว-(สะวะ-) น. ของตนเอง.
สวก ๑ว. มีเนื้อไม่แน่นและไม่ซุย (ใช้แก่ลักษณะหัวเผือกหัวมันและผลไม้บางชนิด).
สวก ๒(สะหฺวก) น. สวิงขนาดเล็กชนิดหนึ่งสำหรับตักปลา.
สวกรรมน. งานส่วนตัว.
สวการย์น. หน้าที่หรือธุระของตนเอง.
สวก. ว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์ เช่น สวดสังคหะ สวดพระอภิธรรม
สวนินทาว่าร้าย, ดุด่า, ว่ากล่าว, เช่น ถูกแม่สวด.
สวน ๑น. บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก เช่น สวนทุเรียน สวนยาง สวนกุหลาบ สวนผัก, โดยปริยายหมายถึงสถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี เช่น สวนสัตว์ สวนงู.
สวน ๒ก. อาการที่เคลื่อนไปตรงข้ามในเส้นทางเดียวกัน เช่น เดินสวนกัน มีรถสวนมา
สวน ๒เทียบสอบขนาดหรือปริมาณเครื่องตวง เช่น สวนสัด สวนทะนาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
botanic garden; botanical gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanical garden; botanic gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arboretumสวนรุกขชาติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acousticsสวนศาสตร์ [อ่านว่า สะวะนะสาด] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustic phoneticsสวนสัทศาสตร์ [สะ-วะ-นะ-สัด-ทะ-สาด], กลสัทศาสตร์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
swarm cellสวอร์มเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
welfareสวัสดิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welfareสวัสดิการ, สวัสดิภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social welfareสวัสดิการสังคม, สวัสดิภาพสังคม, การสังคมสงเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
welfare, socialสวัสดิการสังคม, สวัสดิภาพสังคม, การสังคมสงเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สวรรคตไปสู่สวรรค์, ตาย, (ใช้ในราชาศัพท์สําหรับพระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และพระบรมราชวงศ์ที่ทรงได้รับพระราชทานฉัตร ๗ ชั้น). (ส. สฺวรฺค + คต ว่า ไปสู่สวรรค์) [ศัพท์พระราชพิธี]
สวรรคาลัยตาย (ใช้แก่เจ้านายชั้นสูง) [ศัพท์พระราชพิธี]
Public welfareสวัสดิภาพของประชาชน [เศรษฐศาสตร์]
Swap transactionสวอป [เศรษฐศาสตร์]
Dual In-Line Package switchสวิตซ์ขนาดเล็กมากที่ใช้สำหรับเปิดปิดส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
สวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับปิด เปิด หรือเปลี่ยนวงจรไฟฟ้า
คำที่มักเขียนผิด คือ สวิทช์ [คำที่มักเขียนผิด]
Zoosสวนสัตว์ [TU Subject Heading]
Amusement parksสวนสนุก [TU Subject Heading]
Arboretumsสวนรุกขชาติ [TU Subject Heading]
Architectural acousticsสวนศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello. Mr. Sakurai speaking.สวัสดีครับ ซากุราอิพูดสายครับ Emotions (2017)
Thank you for coming.สวัสดีครับ Emotions (2017)
Mr. Michima... it seems that you actually have talent as a novelist.คุณมิชิมะ ดูเหมือนว่าจริง ๆ คุณก็มีพรสวรรค์ ที่จะเป็นนักเขียนนิยายนะ Confrontation (2017)
Come on. Hold still or you'll turn out ugly.เถอะน่า นั่งนิ่ง ๆ เดี๋ยวออกมาไม่สวยนะ Ready (2017)
Good night.ราตรีสวัสดิ์ Ready (2017)
Good afternoon.สวัสดีครับ Ready (2017)
Finally! Your talent has been proven!ในที่สุด พรสวรรค์ของคุณ ก็ได้รับการพิสูจน์แล้ว Confrontation (2017)
It's proof you have talent, Shin Michima!มันพิสูจน์ว่าคุณมีพรสวรรค์นะ คุณมิชิมะ ชิน Confrontation (2017)
Oh, hello.สวัสดีครับ Confrontation (2017)
Good afternoon.สวัสดีค่ะ Ready (2017)
The promotional effects of Nanaka Hiraki were fabulous.ผลจากการใช้เรื่องของฮิรากิ นานากะ ช่วยโฆษณานั้นไปได้สวยมาก Ready (2017)
at the first trial in 2014.ในการไต่สวนครั้งแรกเมื่อปี 2014 Ready (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สว[v.] (sūat) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone   FR: réciter
สว[v.] (sūat) EN: reprove ; rebuke   
สวดมนต์[v. exp.] (sūatmon) EN: pray   FR: dire des prières ; réciter des prières ; prier
สว[n.] (sūan = suan) EN: garden ; park ; yard ; orchard ; plantation   FR: jardin [m] ; parc [m] ; plantation [f]
สว[v.] (sūan = suan) EN: cross ; pass in opposite direction ; come from the opposite direction   
สว[v.] (sūan = suan) EN: give an enema   
สวนกระแส[v. exp.] (sūan krasaē) EN: go against ; reverse trend   
สวนกระแส[adj.] (sūan krasaē) EN: adverse   
สวนกลับ[v. exp.] (sūan klap) EN: retort   
สวนครัว[n. exp.] (sūankhrūa) EN: kitchen garden   FR: potager [m] ; jardin potager [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
theme park(n) สวนสนุก
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
shangri-la(n) สวสวรรค์, S. Eden, Arcady,
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
millennium(n) สหัสวรรษ, ช่วงเวลาหนึ่งพันปี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accouter[VT] สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร, Syn. accoutre
accoutre[VT] สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร, Syn. accouter
aesthetic[ADJ] งาม, See also: สวยงาม, Syn. beautiful, pleasing
afternoon[INT] สวัสดีตอนบ่าย (คำไม่เป็นทางการ)
aglow[ADJ] สว่าง, Syn. bright
answer back[V] สวนตอบ, See also: ตอบโต้, โต้, สวน, ย้อนกลับ, เถียง, สวนกลับ, Syn. talk back
ardent[ADJ] สว่างสดใส, See also: กระจ่าง, Syn. glowing, radiant
backyard[N] สวนหลังบ้าน, See also: สวนหลังบ้าน, พื้นที่หลังบ้าน, Syn. yard, courtyard
bailey[N] สวนหย่อม, See also: สวนที่ถูกล้อมรอบด้วยตึก
beautiful[ADJ] สวยงาม, See also: งาม, งดงาม, สดสวย, Syn. gorgeous, Ant. ugly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
afflatus(อะเฟล' ทัส) n. การดลใจ, การดลใจจากเบื้องสวรรค์ (divine communication)
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง,ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright)

English-Thai: Nontri Dictionary
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
accoutre(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
adversative(adj) ตรงกันข้าม,สวนกัน,แย้งกัน
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
afire(adj) ลุกเป็นไฟ,ติดไฟ,สว่าง
afire(adv) ลุกเป็นไฟ,ไหม้,สว่าง
aflame(adj,adv) ลุกเป็นไฟ,สว่าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beautiful (n) สวย
benefitสวัสดิการที่ได้รับบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
Fun park[ฟัน พาร์ค] (n ) สวนสนุก
Good Morning (vt ) สวัสดีตอนเช้า
hello[เฮลโล่] สวัสดี
petting zoo (n ) สวนสัตว์เลี้ยง
petting zoo (n ) สวนสัตว์เลี้ยง
safety educationสวัสดิรักษา
Switchสวิตช์
wazz up[วอส ซัพ] สวัสดี ( ใช้ทักกัน ระหว่างวัยรุ่น )
See also: R. what's up

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お早う[おはよう, ohayou] (phrase) สวัสดีตอนเช้า
今晩は[こんばんは, konbanha] (phrase) สวัสดีตอนเย็น
天国[てんごく, tengoku] (n) สวรรค์, แดนสุขาวดี, See also: S. 極楽, A. 地獄,
奇麗[きれい, kirei] (adj) สว
明けましておめでとうございます[あけましておめでとうございます, akemashiteomedetougozaimasu] (phrase) สวัสดีปีใหม่
明るい[あかるい, akarui] (adj) สว่าง, สดใส
果樹園[かじゅえん, kajuen] (n) สวนผลไม้
眩しい[まぶしい, mabushii] (adj) สว่างจ้า
遊園地[ゆうえんち, yuuenchi] (n) สวนสนุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
着用[ちゃくよう, chakuyou] สวมใส่
お転婆[おてんば, otenba] (n) สวัสดีตอนเช้า
Image:
こんにちわ[こんにちわ, konnichiwa] (vt) สวัสดี
美しい[うつくしい, utsukushii] (adj) สว
シック[しっく, shikku] (n) สวยงามทันสมัย
公園[こうえん, kouen] (n) สวนสาธารณะ
綺麗[きれい, kirei] สว
[にわ, niwa] (n) สวน ,สวนหย่อม
ลิขิต[] สวัสดีครับ วันนี้กระผมไปทานข้าวกับหม่าม้าส้มมาครับที่ซีค่อน อิ่ม มากๆเลยครับ อร่อยมากๆด้วย รักหม่าม้าส้มครับ
今日は[こんにちは, konnichiwa, konnichiha , konnichiwa] สวัสดี (ใช้ได้โดยทั่วไป แต่ความหมายเฉพาะคือสวัสดีตอนสายถึงช่วงใกล้เวลาเย็น มักมีการอ่านผิดโดยสะกดตรงตัวเป็น konnichiha)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
着せる[きせる, kiseru] Thai: สวมเสื้อให้ English: to put on clothes
下げる[さげる, sageru] Thai: สวEnglish: to wear
福祉[ふくし, fukushi] Thai: สวัสดิการ English: welfare
着る[きる, kiru] Thai: สวมใส่ English: to wear
明ける[あける, akeru] Thai: สว่าง English: to dawn
履く[はく, haku] Thai: สวม(รองเท้า) English: to wear
履く[はく, haku] Thai: สวม(กางเกง) English: to put on (lower body)
掛ける[かける, kakeru] Thai: สวม(แว่นตา) English: to wear
抱く[だく, daku] Thai: สวมกอด English: to embrace
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนสัตว์ English: zoo

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การสอบสวน, การไต่สว
durch(Präp.) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
gelten(vi) |gilt, galt, hat gegolten| มีผลใช้ได้(บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Sein Visum gilt nur für Deutschland, aber nicht für die Schweiz. วีซ่าของเขาใช้ได้เฉพาะในเยอรมนีเท่านั้น ในสวิสใช้ไม่ได้, See also: gültig
Zoo(n) |der, pl. Zoos| สวนสัตว์
schön(adj) สวย งาม ดูดี
Morgen!(phrase) อรุณสวัสดิ์, สวัสดีตอนเช้า ใช้พูดกันสั้นๆ ย่อมาจาก Guten Morgen!
Guten Tag!(phrase) สวัสดี (ใช้พูดเวลากลางวัน)
Guten Abend!(phrase) สวัสดี (ใช้พูดตอนเย็น) อาจพูดสั้นๆว่า Abend!
Gute Nacht!(phrase) ราตรีสวัสดิ์ อาจพูดสั้นๆว่า Nacht!
Gute Fahrt!(phrase) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
atemberaubend {adj} (adj adv ) สวยจนลืมหายใจ,สวยอย่างมาก,น่าดึงดูด

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
Suisse(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, See also: Related: suisse
Image:
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
allôสวัสดี (ใช้พูดทักทายทางโทรศัพท์เท่านั้น)
Genève(n) la Genève = เมืองเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
artz[artz] (n vt phrase) สวยงาม
parc (n ) สวน เช่น สวนสนุก parc d'attractions
Stützstelle {f}สวัสดี
สวัสดีสวัสดีตอนเช้า
สโยนะระ (adj slang name) สวัสดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top