ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สลักเกลียว

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สลักเกลียว-, *สลักเกลียว*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สลักเกลียวน. แท่งโลหะที่หัวมีลักษณะกลมหรือเหลี่ยม ตอนปลายมีเกลียวสำหรับใส่ขันยึดกับนอต. (ดู นอต ๒).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boltสลักเกลียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rod boltสลักเกลียวก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
U-boltสลักเกลียวรูปตัวยู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stud; stud boltสลักเกลียวสองปลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stud bolt; studสลักเกลียวสองปลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bolt from the bleachers-- that's what it was for.ขอแค่สลักเกลียวจากที่นั่งคืน เป็นของแลกเปลี่ยน Allen (2005)
Hector owns a bolt-making factory.เฮคเตอร์เป็นเจ้าของโรงงานสลักเกลียว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It's not stuck, you idiot. He's bolted it from the inside!มันไม่ได้ติด เจ้าโง่\เขาสลักเกลียวไว้จากด้านใน The Adventures of Tintin (2011)
We could consider another fastener other than bolts.เราอาจจะพิจารณากรูสลักเกลียว อื่น ๆ กว่าอีก Hidden Figures (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
screw[N] ตะปูควง, See also: สลักเกลียว, สิ่งที่เป็นเกลียว, Syn. bolt, pin, worm, spiral
stud[N] สลักเกลียว, See also: สลัก, แกน, Syn. bolt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
screw(สครู) n. ตะปูควง,ควงตัวผู้,สลักเกลียว,เดือยเกลียว, ตัวหนอน,รูเกลียว,สิ่งที่เป็นเกลียว,ไขควง,การบิด,การหมุน,ม้าแก่,เงินเดือน,ค่าจ้าง,คนขี้เหนียว,เจ้าหน้าที่เรือนจำ,พัสดี,การสังวาส vt. ขันสครู,บีบบังคับ,ขันแน่น,กวดขัน,ไช. vi. หมุนตะปูควง,ยึดติดด้วยตะปูควง,
stud(สทัด) n. ตะปูหัวใหญ่,กระดุมคอเสื้อ,กระดุมหน้าอกเสื้อเชิ้ต,ปุ่ม,สลักเกลียว,แกน,สลัก,เสากลาง,โครงผนัง vt. ใส่ตะปูหัวใหญ่,ใส่ปุ่ม,กระจัดกระจาย,ทำเป็นปุ่ม
tap(แทพ) vt.,vi.,n. (การ,เสียง) แตะอย่างแผ่วเบา,เตะเบา ๆ ,ตบเบา ๆ ,เคาะตอกเบา ๆ vt.,n. (การ) ทำให้ไหลออก,ลอบต่อสายโทรศัพท์ (เพื่อดักฟัง) ,ใส่ก๊อก,ใส่จุก,แยกต่อ,แบ่งน้ำ,เรียกร้อง,ตอกหรือทำสลักเกลียวตัวเมีย,สูบ (ของเหลวหรือหนอง) ,เบียร์ชนิดที่ไขจากถัง,บาร์,เจาะ (ต้นยาง

English-Thai: Nontri Dictionary
screw(n) สลักเกลียว,ตะปูควง,ไขควง,ตัวหนอน,การหมุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top