ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สลักหลังลอย

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สลักหลังลอย-, *สลักหลังลอย*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สลักหลังลอย มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สลักหลังลอย*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สลักหลังลอยก. เขียนข้อความและลงลายมือชื่อที่ด้านหลังตั๋วแลกเงินหรือที่ใบประจำต่อ โดยมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ด้วย หรือแม้เพียงลงลายมือชื่อที่ด้านหลังตั๋วแลกเงินหรือที่ใบประจำต่อ ก็ถือว่าเป็นการสลักหลังลอย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blank endorsement; blank indorsementการสลักหลังลอย [ดู indorsement in blank] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank indorsement; blank endorsementการสลักหลังลอย [ดู indorsement in blank] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorsement in blankการสลักหลังลอย (ดู blank endorsement; blank indorsement] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสลักหลังลอย[n. exp.] (kān salaklang løi) EN: blank endorsement   
การเซ็นสลักหลังลอย[n. exp.] (kān sen salaklang løi) EN: blank endorsement   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top