ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สร้างแบบจำลอง

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สร้างแบบจำลอง-, *สร้างแบบจำลอง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Models.สร้างแบบจำลอง Night and Fog (1956)
This is the range that would be expected over the Iast 60 years, but the scientists who specialize in global warming have computer models that long ago predicted this range of temperature increase.นี่คือช่วงระดับการเปลี่ยนแปลง ที่คาดการณ์กันไว้สำหรับ 60 ปีที่ผ่านมา แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลกร้อน ได้สร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเคยพยากรณ์ไว้นานมาแล้วว่า อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นในช่วงระดับแบบนี้ An Inconvenient Truth (2006)
We've created a detailed model assuming that the rotation is moving toward a complete stop.เราสร้างแบบจำลอง สมมุติว่าการหมุนของโลกช้าลงไปจนหยุดนิ่ง 2012 Doomsday (2008)
Or to try to build it. Sometimes that works.หรือสร้างแบบจำลอง บางครั้งมันช่วยได้ The Ghost Network (2008)
If you'll let me keep these, I'll scan them, do some 3-d imaging, translate the ancient Greek and, uh, see what I can come up with.หากคุณจะยอมให้ผมเก็บ พวกนี้เอาไว้ก่อน เพื่อให้ผมสแกน แล้วสร้างแบบจำลอง 3 มิติ แปลอักษรกรีกโบราณ และมาดูกันว่า ผมจะได้อะไรมาบ้าง Goodbye Yellow Brick Road (2010)
The fluoroscopic scan created a template.การสแกนชั้นผิวด้วยแสง จะสร้างแบบจำลอง The Bones That Weren't (2010)
And in the box I've got, you know, a human brain, which is the mind, or a person, and I've got a laptop computer.จะสามารถที่จะสร้างแบบจำลอง Is There a Creator? (2010)
It starts to get a higher frequency and happen faster, until it falls into the big black hole and goes down the throat.การคำนวณไม่ได้สำหรับ ลมของหัวใจ การสร้างแบบจำลองสิ่งที่ เกิดขึ้นเมื่อวัตถุสองยักษ์ The Riddle of Black Holes (2010)
You set up a paradigm where you actually have to get caught.คุณสร้างแบบจำลองในสถานที่ ที่คุณน่าจะถูกจับได้ Corazon (2011)
When I was a kid, I made a model of the Universe out of salt.ตอนผมเป็นเป็นเด็ก ผมเคยสร้างแบบจำลองจักรวาล ด้วยเกลือ Through the Looking Glass (2012)
To just after you lost your wingman.ผมเคยสร้างแบบจำลองเครื่องของท่าน ตั้งแต่ผมอายุ 6 ขวบ Ender's Game (2013)

English-Thai: Longdo Dictionary
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top