Search result for

สรรหา

(22 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สรรหา-, *สรรหา*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สรรหา (n ) Recruit

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรรหา    [V] search for, See also: look through, examine, Syn. เลือกสรร, คัดสรร, คัดเลือก, ค้นหา
สรรหา    [V] search for, See also: seek, look for, Syn. หา, ค้นหา, แสวงหา, Example: ท่านพร้อมที่จะสรรหาวิชาความรู้จากทุกแหล่ง ไม่แต่จากตำรับตำราหรือครูอาจารย์เท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สรรหาก. เลือกมา, คัดมา, เช่น สรรหาของมาตกแต่งบ้าน คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're gonna be thrilled to see us then.ช่างสรรหาคำตอบได้ทุกเรื่อง The Ruins (2008)
Your informant claims that Starkwood was trying to acquire a bioweapon.สายของคุณอ้างว่าสตาร์กวู้ด พยายามที่จะสรรหาอาวุธชีวภาพ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Bill Compton certainly has a knack for finding trouble.บิล คอมตันช่างสรรหาปัญหาซะเหลือเกิน Beyond Here Lies Nothin' (2009)
The NCAA fears that with your recruitment a door might be opened - that boosters from lots of schools in the south will become legal guardians for young athletes without means and funnel them to their Alma Maters.NCAAกลัวว่าการสรรหาของ คุณอาจมีการเปิดเผย ผู้สนับสนุนส่วนใหญ่ จากโรงเรียนในทางใต้ จะมาเป็นผู้ปกครองของ นักกีฬาอายุน้อยๆโดยไรความหมาย The Blind Side (2009)
Okay, but these aptitude tests will help you as an administrator... to put the right people in key positions to- You're not listening to me.จะช่วยคุณจัดการ สรรหาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง คุณไม่ได้ฟังผมเลยใช่ไหม ? The Proof in the Pudding (2010)
And created the list of lris members, which was in Hong Seung-ryong's care.และสรรหาสมาชิกของไอริส นั่นคือสิ่งที่ ฮงซึงรยอง ดูแล Airiseu: Deo mubi (2010)
Satan's got one juicy source of entertainment in there.ซาตานเข้าใจสรรหาเรื่องทรมานมากมายที่นั่น Caged Heat (2010)
The recruiters get to bang all the chicks.ผู้สรรหาจะได้นอนกับสาวทุกคน Live Free or Twihard (2010)
- The recruiters?ผู้สรรหาเหรอ? ใช่ Live Free or Twihard (2010)
Morgana, there are no words.มอร์กานา ข้าไม่รู้จะสรรหา คำกล่าวอะไรแล้ว The Tears of Uther Pendragon (2010)
I don't know what language some of those words are in, but that's what I'm talking about.- ฉันไม่รู้สิ ล้วนเป็นภาษา สรรหาถ้อยคำทั้งนั้น นั่นแหละคือสิ่งที่ผมกำลังพูดถึง Dream Hoarders (2010)
You seem to have improved your technique to play tricks on me. Do you think I haven't improved my comeback technique?รู้สึกว่าเธอจะพัฒนาเทคนิคที่จะหลอกล่อฉันแล้วสินะ แล้วเธอไม่คิดหรือว่าฉันไม่ได้คิดสรรหาวิธีตอบกลับเธอบ้าง Episode #1.8 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สรรหา[v.] (sanhā) EN: search for   FR: rechercher

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headhunt    [VT] สรรหาผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารหรือผู้มีความสามารถพิเศษจากบริษัทอื่นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
eclectic(อิเคลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับการสรรหาจากที่ต่าง ๆ ,เกี่ยวกับการเลือก สิ่งที่ดีที่สุด n. ผู้ที่สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด, See also: eclecticism n. ดูeclectic
select(ซีเลคทฺ') vt. เลือก,เลือกเฟ้น,คัด,คัดเลือก,เลือกสรร,สรรหา. adj. ผ่านการเลือกเฟ้นมาแล้ว,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นหัวกะทิ., See also: selectly adv. selectness n. selector n. -S.choose,chosen,choice

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top