ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สรรหา

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สรรหา-, *สรรหา*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สรรหา (n ) Recruit

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรรหา[V] search for, See also: look through, examine, Syn. เลือกสรร, คัดสรร, คัดเลือก, ค้นหา
สรรหา[V] search for, See also: seek, look for, Syn. หา, ค้นหา, แสวงหา, Example: ท่านพร้อมที่จะสรรหาวิชาความรู้จากทุกแหล่ง ไม่แต่จากตำรับตำราหรือครูอาจารย์เท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สรรหาก. เลือกมา, คัดมา, เช่น สรรหาของมาตกแต่งบ้าน คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Our "recruitment philosophy."- นโยบายสรรหาคนของเรา Gattaca (1997)
But we all heard this one. Go ahead. Say it anyway.ไม่รู้ไปสรรหามาจากไหนฟังกันจนหลับก็มี Good Will Hunting (1997)
I'm sure, if they tried very hard, they could find some time to fit you in their schedule.ฉันมั่นใจว่าเขาต้องพยายามอย่างหนัก ที่จะจัดสรรหาเวลาในการไปให้ได้แน่ Hope Springs (2003)
He's like the schoolyard bully recruiting a good underling-- he'll be protective of Richard.เขาเป็นเหมือนพวกนักเลงในโรงเรียน คอยสรรหาลูกน้องดี ๆ เขาเป็นผู้คุ้มกันริชาร์ด Extreme Aggressor (2005)
You really do the weirdest jobs.เธอนี่ช่างสรรหางานประหลาดๆจริงนะ. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Found something brilliant to say?จะสรรหาคำอะไรมาพูดอีกล่ะ? No Regret (2006)
It would be to our mutual interest to come to some arrangement...มันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเรา ที่จะสรรหา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Here we prefer the term "pleasure provider.ที่นี่เราชอบคำว่า "ผู้สรรหาความสุข" มากกว่า Ending Happy (2007)
I don't know why poor people refuse to better themselves.ฉันไม่เข้าใจเลยว่าพวกคนจนทำไมไม่สรรหาอะไรที่ดีๆให้ตัวเอง In Buddy's Eyes (2008)
Like I said, we couldn't be more grateful.อย่างที่ผมบอก เราสรรหาคำพูดขอบคุณไม่ได้เลย Cat's in the Bag... (2008)
Wow, you guy really know how to party.พวกเธอนี่ช่างสรรหาของกิน Brothers of Nablus (2008)
They're gonna be thrilled to see us then.ช่างสรรหาคำตอบได้ทุกเรื่อง The Ruins (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สรรหา[v.] (sanhā) EN: search for   FR: rechercher

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headhunt[VT] สรรหาผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารหรือผู้มีความสามารถพิเศษจากบริษัทอื่นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
eclectic(อิเคลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับการสรรหาจากที่ต่าง ๆ ,เกี่ยวกับการเลือก สิ่งที่ดีที่สุด n. ผู้ที่สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด, See also: eclecticism n. ดูeclectic
select(ซีเลคทฺ') vt. เลือก,เลือกเฟ้น,คัด,คัดเลือก,เลือกสรร,สรรหา. adj. ผ่านการเลือกเฟ้นมาแล้ว,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นหัวกะทิ., See also: selectly adv. selectness n. selector n. -S.choose,chosen,choice

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top