ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมุดพก

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมุดพก-, *สมุดพก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุดพก[N] school report, See also: report card, school children's report book, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดบันทึกผลการเรียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The day you bring me your report card, you will marry my daughter.แล้วพอถึงวันที่ประกาศคะแนนสอบ เอาสมุดพกมาให้ฉันดู เธอก็จะได้แต่งงานกะลูกสาวของฉัน เข้าใจมั๊ย Crazy First Love (2003)
Come on, doc, give it a rest. She's got work to do.นี่ฉันจดต้องพวกนี้ลงในสมุดพก หรือปักไว้ที่ปลอกหมอนใหม Yankee White (2003)
Just in time to read my report card.มาได้เหมาะเลย จะได้ดูสมุดพกของผม Chapter One 'Genesis' (2006)
But I showed him my report card,แต่ผมก็ยังได้โชว์สมุดพกให้ท่านดู The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
I apologize.คุณเห็นสมุดพกผมไหม The Eye (2008)
It's allright.สมุดพกหรือ The Eye (2008)
For the latest results, there is nothing wrong with your eyes.คุณเห็นสมุดพกผมไหม The Eye (2008)
Good Morning.คุณเห็นสมุดพกผมไหม The Eye (2008)
Alicia's mother wanted you to have this.คุณเห็นสมุดพกผมไหม The Eye (2008)
That's you Sydney.คุณเห็นสมุดพกผมไหม The Eye (2008)
Her yearbooks, report cards, her cell number is written... and it's on my fridge.หนังสือรุ่นของเธอ สมุดพก ผมจดเบอร์มือถือเธอไว้ มันแปะอยู่บนตู้เย็น Pineapple Express (2008)
- I've had your report.-ฉันเ้ห็นสมุดพกแล้ว Nowhere Boy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมุดพก[n. exp.] (samutphok) EN: school report ; report card ; school children's report book ; notebook   FR: journal de classe [m] ; agenda [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
notepadสมุดพกเป็นโปรแกรมหนึ่งในประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ในระบบวินโดว์ (ในแมคอินทอชก็มี) เป็นโปรแกรมที่ทำให้สามารถบันทึกโน้ตย่อ หรือ เรื่องราวสั้น ๆ เก็บไว้ และจะเรียกมาดูได้ตลอดเวลา แม้ว่าในขณะนั้นจะใช้โปรแกรมอื่นอยู่ (เหมือนกระดาษทด)
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพกโน้ตแพดคอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notebook computer

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
手帳[てちょう, techou, techou , techou] (n ) สมุดพก(ติดตัว)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top