ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมบัติบ้า

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมบัติบ้า-, *สมบัติบ้า*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมบัติบ้าน. ทรัพย์สินหรือยศถาบรรดาศักดิ์ที่เพ้อฝันว่าจะได้ เช่น คิดสมบัติบ้า
สมบัติบ้าข้าวของที่เก็บไว้แต่ไม่มีประโยชน์ เช่น สมบัติบ้าเต็มตู้ไปหมด ไม่รู้จักทิ้งเสียบ้าง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want every fucking drop out of my house and if you don't like it, you can pack your goddamn bags and go.ผมอยากให้คุณเอาของเหี้ยๆนี่ออกไป จากบ้านผม แล้วถ้าคุณไม่พอใจ, ก็เชิญเก็บสมบัติบ้าย้ายออกไปเลย To Love Is to Bury (2008)
I thought it was some stupid collectors item.ฉันคิดว่ามันเป็นแค่ สมบัติบ้าบอที่คุณสะสมไว้ซะอีก A Vision's Just a Vision (2008)
We need to find out who else knew about that treasure.เราต้องหาว่าใครรู้เรื่องสมบัติบ้าง Mea Makamae (2011)
Why don't you call off this imbecilic treasure hunt?ทำไมนายถึงไม่ยุติการล่าสมบัติบ้าๆนี่ซะ Catch Me If You Can (2013)
At the same time, like some sick scavenger hunt?เวลาเดียวกัน อย่างกับเกมล่าสมบัติบ้าๆงั้นหรอ The Grimm Identity (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top