ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สนิทสนม

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สนิทสนม-, *สนิทสนม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิทสนม[V] intimate, See also: to be closely acquainted, to be very familiar, Syn. สนิท, คุ้นเคย, ชอบพอ, ใกล้ชิด
สนิทสนม[ADV] informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. คุ้นเคย, สนิท, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางสนิทสนมกับทุกคน, Thai definition: ชอบพอ, คุ้นเคยกันดี, เข้ากันได้ดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those people are making plans on their own.ไอ้พวกนั้นก็มีแผนเหมือนกัน พวกเขาเริ่มสนิทสนมกัน *batteries not included (1987)
Well, well, how very domestic.ดูสนิทสนมกันดีนะ Junior (1994)
We were never what you might call close.เราไม่เคยใกล้ชิดสนิทสนมกัน Don Juan DeMarco (1994)
For many months now I have considered her one of the handsomest women of my acquaintance.สำหรับหลายเดือนที่ผ่านมา ผมได้พิจารณาแล้วว่า หล่อนเป็นคนที่สวยที่สุดในบรรดาผู้หญิงที่ผมสนิทสนมด้วย Episode #1.5 (1995)
-So now it's "Michael"! -Would you just hear me out---โอ้ เรียกกันอย่างสนิทสนมซะด้วย Underworld (2003)
'True Intimacy Friendly Foe. ''ศัตรูผู้เป็นมิตรสนิทสนมอย่างแท้จริง' My Tutor Friend (2003)
Becoming friendly with that boy down there.สนิทสนมกับ/เด็กหนุ่มข้างล่างนั่น The Notebook (2004)
It'll make your internship much easier.จะได้สนิทสนมแนบชิบติดกันไงคะ. My Little Bride (2004)
Kinda got this thing goin' with the ranch foreman's wife over in Childress.แล้วเราก็แอบไปสนิทสนมกับเมียของคนคุมฟาร์มใน Childress น่ะ Brokeback Mountain (2005)
Something so intimate, so personal...อะไรที่มัน สนิทสนม ส่วนตัวมากๆ Just Like Heaven (2005)
You only hang a sheet when you and your cellie want to get friendly, you know?ตอนที่นายกับเพื่อนร่วมห้องขังนายอยากจะสนิทสนมกันมากขึ้นใครจะรู้ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
It wasn't like they were very close or anything.ดูเหมือนว่าพวกเขาก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกัน My Girl (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนิทสนม[v.] (sanitsanom) EN: be closely ; be intimate ; get along well ; be acquainted ; be very familiar   FR: être proche ; être intime ; s'entendre bien
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bound[ADJ] ผูกพัน, See also: สนิทสนม
fraternize with[PHRV] เป็นมิตรกับ, See also: สนิทสนมกับ, มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
get off with[PHRV] สนิทสนมกับ, See also: มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
hang about[PHRV] เป็นเพื่อนกับ, See also: สนิทสนมกับ
hang around[PHRV] เป็นเพื่อนกับ, See also: สนิทสนมกับ
hang round[PHRV] เป็นเพื่อนกับ, See also: สนิทสนมกับ
pally[ADJ] สนิทสนมกัน, See also: ชอบพอกัน, เป็นมิตรกัน, Syn. friendly, bosom, chummy, Ant. unfriendly
thick[ADJ] สนิทสนม, See also: ใกล้ชิด, ชิด, สนิทสนม, เป็นกันเอง, Syn. close, intimate
tight[ADJ] สนิทสนม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ใกล้ชิดสนิทสนม, Syn. intimate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
chum(ชัม) {chummed,chumming,chums} n. เพื่อนสนิท,เพื่อนที่นอนในห้องเดียวกัน vi. อยู่ร่วมห้องเดียวกัน,สนิทสนม
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
colloquial(คะโล'เควียล) adj. เกี่ยวกับภาษาสนทนาอย่างสนิทสนมและธรรมดา ๆ ,เกี่ยวกับการสนทนา., See also: colloquialness n. ดูcolloquial
commune(คอม'มูน) {communed,communing,communes} n. สหคาม,ประชาคม,ชุมชน,ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น
familiar(ฟะมิล'ยะ) adj. คุ้นเคย,คุ้น,ชิน,เคย,สนิทสนม,รู้,เห็นเสมอ,รู้จัก,ใกล้ชิด,ตามสบาย,ไม่มี
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy

English-Thai: Nontri Dictionary
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
close(adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ
closeness(n) ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความทึบ,ความอบอ้าว,ความลับ
familiar(adj) สนิทสนม,คุ้นเคย,เคยชิน,รู้จัก
familiarity(n) ความสนิทสนม,ความคุ้นเคย,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก
fraternize(vi) คบหาฉันพี่น้อง,สนิทสนม,ถือเป็นพี่น้อง,สัมพันธ์ฉันพี่น้อง
intimacy(n) ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม
intimate(adj) คุ้นเคย,ใกล้ชิด,ส่วนตัว,สนิทสนม,ลึกซึ้ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: สนิทสนม English: to befriend

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top