ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สนองตอบ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สนองตอบ-, *สนองตอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนองตอบ[V] respond, See also: react, give a respond to, counter, Syn. ตอบโต้, ตอบรับ, ตอบกลับ
สนองตอบ[V] respond, See also: answer, reply, Syn. ตอบสนอง, Example: โครงการดังกล่าวสามารถสนองตอบต่อประชากรมากกว่า 300 ล้านคน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He knows how to be her friend, and I think she's responding, too.และฉันคิดว่าอิซาเบลล่าสนองตอบด้วย Woman on Top (2000)
He hasn't been responsive.เขาไม่สนองตอบ Dream Logic (2009)
What is your response to critics who say that your administration hasn't learned from the lessons of 9/11 and Katrina?อะไรคือการสนองตอบของ รัฐบาลท่านที่มีคำวิจารณ์ ว่ายังไม่ได้บทเรียน จากเหตุการณ์ 9/11 และฮอร์ริเคนเคททริน่า Gimme Some Truth (2009)
And without adrenaline, his body can't mount a proper stress response.และถ้าปราศจาก อะดรินาลิน ร่างกายเขาก็จะไม่สนองตอบ ต่อความเครียดใดๆ Black Swan (2009)
We need to talk about a response, madam president.ผมต้องการคุยเพื่อให้มี การสนองตอบครับท่านปธน. Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Her response was as i anticipated.แต่การสนองตอบของท่าน เป็นดั่งที่ผมคาดเอาไว้ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Get in the way of her responsibilitiesครอบงำการสนองตอบ ของท่านมากเกินไป Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
The president has not responded.ท่านปธน.ไม่สนองตอบ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Meeting his demands isn't on of them.- การสนองตอบข้อเรียกร้อง มันไม่ใช่้แล้วล่ะ Better Angels (2010)
That's absurd. I know who I am. I'm the guy, the protagonist, the hero.มาร์กซ์ นี่ทุกคนไม่สนองตอบอารมณ์ฉันเลย Rango (2011)
You bet more just to get that rush.คุณแทงมากขึ้น เพื่อสนองตอบความรู้สึกนั้น The Archaeologist in the Cocoon (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer to[PHRV] สนองตอบ, See also: ตอบสนองต่อ, มีปฏิกิริยาตอบ
wake from[PHRV] สนองตอบ, Syn. arouse from, awake from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reply(รีไพล') vi. ตอบ,ตอบได้,สนองตอบ,สะ-ท้อน,ก้องกลับ,ตอบคำร้องของจำเลย vt. ตอบ n. คำตอบ,การตอบ,การตอบแก้,, See also: replier n.
time-lag(ไทมฺ'แลก) n. ช่วงเวลาระหว่างสองเหตุการณ์ (เช่น ระหว่างการกระตุ้นกับการสนองตอบ
to(ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน

English-Thai: Nontri Dictionary
reply(n) การตอบ,คำตอบ,การโต้ตอบ,การสนองตอบ
reply(vi) โต้ตอบ,ตอบ,สะท้อน,สนองตอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top