ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สถานที่เก็บศพ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สถานที่เก็บศพ-, *สถานที่เก็บศพ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is this, a mortuary?สิ่งซึ่งคือสิ่งนี้, สถานที่เก็บศพSalò, or the 120 Days of Sodom (1975)
PANAMA CITY PANAMA DISTRICT MORGUEเมืองปานามาซิตี้ สถานที่เก็บศพเขตปานามา Orientación (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charnel[N] สุสาน, See also: สถานที่เก็บศพหรือกระดูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morgue(มอร์ก) n. สถานที่เก็บศพ,ห้องเก็บเรื่องราว ภาพถ่าย เอกสารหรืออื่น ๆ
mortuary(มอร์'ชุเออรี) n. สถานที่เก็บศพเพื่อรอการฝังหรือเผาศพ adj. เกี่ยวกับการฝังศพ,เกี่ยวกับความตาย, Syn. funeral home

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top