ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สง่าผ่าเผย

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สง่าผ่าเผย-, *สง่าผ่าเผย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สง่าผ่าเผย[ADV] with a dignified look, See also: majestically, Syn. สง่า, Example: ท่านประธานนั่งสง่าผ่าเผยด้านหน้าที่ประชุม, Thai definition: ดูน่านับถือยำเกรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สง่าผ่าเผยว. มีท่าทางองอาจผึ่งผาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was trustworthy, intelligent, beautiful, dignified.เธอเป็นคนไว้ใจได้ ฉลาด สวย และ สง่าผ่าเผย Basic Instinct (1992)
Pedestals, perks and props.แท่นบูชา , ความสง่าผ่าเผย และเครื่องทรง Mulan 2: The Final War (2004)
I'm the guy that gave you and pretty boy the hook-up.ข้าเป็นร่างที่อุทิศชีวิตเพื่อเจ้า และ ชายผู้สง่าผ่าเผย Mulan 2: The Final War (2004)
Your boys could go to school, grow up smart.ลูกๆ ก็ได้ไปโรงเรียนกัน โตขึ้นอย่างสง่าผ่าเผย 3:10 to Yuma (2007)
And live without shame.แต่งงานกับคุณ และใช้ชีวิตอย่างสง่าผ่าเผย Atonement (2007)
And live without shame.และใช้ชีวิตอย่างสง่าผ่าเผย Atonement (2007)
the most dignified way to do this is for each spouse to keep what is most important to them.หนทางที่สง่าผ่าเผยที่สุดที่จะทำสิ่งนี้ ของแต่ละคู่รัก คือการเก็บสิ่งที่สำคัญที่สุดไว้กับตน Opening Doors (2008)
and bree and orson hodge were nothing... if not dignified i assume you'll want the pewter cat.และบรีกับออสันไม่มีอะไรเลย แม้แต่ความสง่าผ่าเผย ฉันว่าคุณน่าจะเอาแมวตะกั่วนี่ไปนะ Opening Doors (2008)
You're handling your Punishment with such grace.หนูจัดการตัวเองทั้งที่ต้องถูกลงโทษอยู่ได้สง่าผ่าเผยมาก Carrnal Knowledge (2009)
To not get agitated by little things and always be dignified...อย่าตื่นเต้นตกใจกับเรื่องเล็กน้อย... ...และก็ทำตัวให้สง่าผ่าเผยหน่อย Ohitori sama (2009)
He's gorgeous. I think he likes me.เขาดูสง่าผ่าเผยจัง คิดว่าเขาชอบชั้นนะเนี่ย Burlesque (2010)
Awesome.ข้าสง่าผ่าเผย Kung Fu Panda Holiday (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dignified[ADJ] สง่างาม, See also: สง่าผ่าเผย, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, เป็นผู้ดี, Syn. stately, somber, solemn, reserved, Ant. undignified, boorish, silly
lordly[ADJ] สง่าผ่าเผย, See also: สง่า, Syn. majestic, regal, dignified, noble, lofty
stately[ADJ] สง่าผ่าเผย, See also: ภูมิฐาน, Syn. dignified, noble, elegant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lordly(ลอร์ด'ลี) adj.,adv. สูงศักดิ์,สูงส่ง,สง่าผ่าเผย,หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เกี่ยวกับท่านลอร์ด,เกี่ยวกับขุนนาง, See also: lordiliness n. ดูlordly, Syn. lofty,insolent
maestoso(ไมสโท'โซ) adj.,adv. สง่าผ่าเผย,อย่างสง่าผ่าเผย,ใหญ่หลวง,มาก, Syn. stately
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย,ความมีอำนาจ,ความใหญ่โต,อำนาจสูงสุด,ความศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง,คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur,sovereignty
regal(รี'กัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับเจ้า,ราชา,โอ่อ่า,หรูหรา,สง่าผ่าเผย, See also: regally adv.
stately(สเทท'ลี) adj.,adv. ยิ่งใหญ่,โอ่อ่า,มีเกียรติสูงส่ง,สง่าผ่าเผย., See also: stateliness n., Syn. majestic,elegant,slow
sublime(ซับไลม์') adj.,n. (ความ) สูงส่ง,เลิศ,ประเสริฐ,บริสุทธิ์ขึ้น,สุดขีด,น่าศรัทธา,สง่าผ่าเผย,หยิ่งยะโส,ไว้ตัว n. ความสูงส่ง,ความเลิศ,ความประเสริฐ,ความสุดขีด,จุดสุดขีด vt. ทำให้สูงส่ง,ระเหิด,เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ทดเทิด vi. เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ระเหิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majestical(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majesty(n) ความโอ่อ่า,ความสง่าผ่าเผย,พระเจ้าแผ่นดิน
queenly(adj) ราวกับนางพญา,สง่างาม,สง่าผ่าเผย
regal(adj) ของเจ้า,ของกษัตริย์,หรูหรา,สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า
stateliness(n) ความสง่าผ่าเผย,ความโอ่อ่า,ความยิ่งใหญ่
stately(adj) สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า,ยิ่งใหญ่
sublime(adj) ดีเลิศ,สูงสุด,ประเสริฐ,สง่าผ่าเผย,น่าศรัทธา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top