ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สงวนลิขสิทธิ์

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สงวนลิขสิทธิ์-, *สงวนลิขสิทธิ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงวนลิขสิทธิ์[V] reserve the copyright, Example: ทางค่ายเทปขอสงวนลิขสิทธิ์เทปที่จัดจำหน่าย, Thai definition: หวงแหนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
TM.สงวนลิขสิทธิ์ The Love Guru (2008)
TM.สงวนลิขสิทธิ์ The Love Guru (2008)
TM.สงวนลิขสิทธิ์ The Love Guru (2008)
TM.สงวนลิขสิทธิ์ The Love Guru (2008)
Yes! "Gee, you are you." TM.ใช่ \"โอ คุณคือคุณ\" สงวนลิขสิทธิ์ The Love Guru (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงวนลิขสิทธิ์[v. exp.] (sa-ngūan likkhasit) EN: reserve the copyright   
สงวนลิขสิทธิ์[v. exp.] (sa-ngūan likkhasit) EN: all rights reserved   FR: tous droits réservés
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด[v. exp.] (sa-ngūan likkhasit thangmot) EN: all rights reserved   

English-Thai: Nontri Dictionary
copyright(vt) สงวนลิขสิทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top