Search result for

สงบสุข

(29 entries)
(0.646 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สงบสุข-, *สงบสุข*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบสุข[ADV] peacefully, See also: tranquilly, Syn. สุขสงบ, สงบ, Example: ชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างสงบสุขนานนับร้อยปี, Thai definition: อย่างเรียบร้อยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนใดๆ
สงบสุข[ADV] peaceably, See also: happily, Syn. สงบ, สุข, สันติสุข, สงบเรียบร้อย, Ant. วุ่นวาย, โกลาหล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Peaceful worlds must choose sides or face the threat of invasion.ดินแดนอันสงบสุขทั้งหลาย จำต้องเลือกข้าง หาไม่แล้วจะโดนบีฑาย่ำยี Ambush (2008)
Didn't dad send you to a remote star 'cause you couldn't fight?เพราะแกไม่ชอบสู้ พ่อเลยส่งแกไปยังดาวที่สงบสุขแล้วนี่ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
It's because the time is peaceful under Your Majesty's rulingนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุข ภายใต้การปกครองของฝ่าบาท Portrait of a Beauty (2008)
A world of peace and beauty that we can only dream of.โลกแห่งสันติและสงบสุขที่เราได้แต่ฝันถึง Le Morte d'Arthur (2008)
All I wanted to do was to live quietly and sing!ฉันบอกว่าฉันอยากจะมีชิวิตอย่างสงบ ฉันยอมที่จะเลิกร้องเพลง เพียงเพื่อมีชิวิตสงบสุข Scandal Makers (2008)
He lived his whole life without even knowing I existed.มันเป็นความผิดของฉันเองที่คิดจะ เข้าไปทำลายชีวิตอันสงบสุขของท่าน Scandal Makers (2008)
We can't forget our oath, that is, we must build a powerful Chosun in which everyone lives peacefully together.ข้ายังไม่ลืมคำสาบาน ที่จะต้องสร้าง โชซอน ที่แข็งแกร่ง และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข Iljimae (2008)
Peace will never be restored until the pearls are return to the sea and the families reunited!ความสงบสุขจะไม่กลับคืนมา จนกว่าไข่มุกได้หวนกลับคืนสู่ทะเล และครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน The Secret of Moonacre (2008)
I think it's about time I introduce you to a regular dog piece de resistance.ฉันคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้ว ที่ฉันจะแนะนำนาย \ ให้รู้จักว่าความสงบสุขของหมาเป็นยังไง Bolt (2008)
Because of you, our city is safe at last.เพราะคุณ เมืองของเรา จึงได้สงบสุข Superhero Movie (2008)
Dragon Warrior I am simply at peace.นักรบมังกร... ในที่สุด ข้าก็ได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริง Kung Fu Panda (2008)
Wouldn't you prefer her to have a simple, uncomplicated marriage?ไม่อยากให้นางได้มีชีวิตแต่งงาน ที่เรียบง่ายสงบสุขหรอกรึ? The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงบสุข[adv.] (sa-ngop sūk) EN: peaceably ; happily ; tranquilly   FR: paisiblement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
halcyon[ADJ] เงียบสงบ, See also: สงบสุข, Syn. calm, peaceful, tranquil, Ant. agitated, disturbed, unsettled
idyllic[ADJ] สงบสุขและงดงาม, See also: สุขสมบูรณ์, เงียบสงบ, Syn. charming, idealized
peaceable[ADJ] สงบสุข
tranquil[ADJ] สงบสุข, See also: สันติสุข, สงบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peaceable(พี'ซะเบิล) adj. สงบ,สงบสุข,สงบได้,รักสันติ.
tranquil(แทรง'ควิล) adj. สงบ,สงบเงียบ,สงบสุข,ราบรื่น, See also: tranquilly adv. tranquilness n., Syn. peaceful ###A. troubled
vexatious(เวคเซ'เชิส) adj. รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ทุกข์,ไม่สงบสุข., See also: vexatiously adv., Syn. harassing

English-Thai: Nontri Dictionary
pacific(adj) สงบสุข,สันติภาพ,เพื่อความสงบ
peace(n) สันติภาพ,ความสงบ,ความสงบสุข
peaceable(adj) สงบสุข,เงียบสงบ,รักสงบ,รักสันติ
peaceful(adj) รักสินติภาพ,รักสงบ,สงบ,สงบสุข
tranquil(adj) เงียบสงบ,เยือกเย็น,ราบรื่น,สงบสุข
tranquility(n) ความเงียบสงบ,ความเยือกเย็น,ความราบรื่น,ความสงบสุข
vexatious(adj) รบกวน,ก่อกวน,ไม่สงบสุข

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top