ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สกุลเงิน

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สกุลเงิน-, *สกุลเงิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกุลเงิน[N] monetary, Count unit: สกุล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cigarettes, Scotch, drugs, currency?บุหรี่, สก็อต, ยาเสพติด, สกุลเงินThe Russia House (1990)
It's their only real currency.มันเป็นสกุลเงินที่แท้จริงของพวกเขาเท่านั้น The Birdcage (1996)
Apparently, billions in counterfeit currency flooded the economy,เห็นได้ชัีดว่าเงินเ้ป็นพันล้านของสกุลเงินที่ถูกฉ้อโกงเข้ามาอยู่เต็มระบบเศรษฐกิจ Safe and Sound (2008)
Time is now the currency.เวลาคือสกุลเงินในตอนนี้ In Time (2011)
Once again, Carol, you're all dollars and no sense.อีกครั้งหนึ่งที่แครอล, คุณสกุลเงินดอลลาร์และความรู้สึกไม่ Rhodes to Perdition (2011)
They want the interest paid before I sell the currency.พวกเขาต้องการจ่ายดอกเบี้ย ก่อนที่ผมจะขายสกุลเงินThe Iceman (2012)
Well, I was just about to ask you your opinion of the long-term viability of the euro.เรากำลังจะถามความคิดเห็นคุณน่ะค่ะ เรื่องการใช้สกุลเงินยูโรในระยะยาว Who Can Say What's True? (2012)
I reckon it takes a betrayal before you realize the real currency in the world ain't money... it's trust.ฉันคิดว่ามันจะใช้เวลา ทรยศก่อนที่คุณจะตระหนักถึง สกุลเงินที่แท้จริงในโลก ไม่ได้เงิน ... มันเป็นความไว้วางใจ The Art of the Steal (2013)
Two sides of a coin that's no longer currency.สองด้านของเหรียญที่ไม่มีสกุลเงินอีกต่อไป Captain America: The Winter Soldier (2014)
Not ... one piece of it.ไม่สกุลเงินเดียว The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
The leader who controls Bolivia will have the power to influence the most important currency in the world... energy.ผู้นำที่ควบคุมโบลิเวียได้ จะมีอำนาจ ชี้นำสกุลเงินที่สำคัญ ที่สุดในโลก... พลังงาน Delta Force (2014)
Seeds are gonna be the new currency.เมล็ดพันธุ์พืชที่จะเป็นสกุลเงิน ใหม่ The Big Short (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สกุลเงิน[n.] (sakun-ngoen) EN: currency ; monetary   

English-Thai: Longdo Dictionary
bitcoin(n ) บิตคอยน์, ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dollar[N] ดอลลาร์ (หน่วยเงินตรา), See also: สกุลเงินดอลลาร์, Syn. coin, legal tenden, currency

German-Thai: Longdo Dictionary
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro, See also: Mark
Euro(n) |der, pl. Euros| สกุลเงินร่วมของยุโรป
Mark(n) |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro

French-Thai: Longdo Dictionary
monnaie étrangère(n) la, = สกุลเงินต่างประเทศ
c'est monnaie courante(phrase) สกุลเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top