ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศัลย

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศัลย-, *ศัลย*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rhinoplasty (n ) ศัลยกรรมจมูก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัลย[N] arrow, Syn. ลูกศร
ศัลยกรรม[N] surgery, See also: surgical operation, Example: แม่พาลูกสาวไปทำศัลยกรรมใหม่ทั้งหน้าทั้งตัว, Thai definition: การรักษาโรคโดยวิธีผ่าตัด
ศัลยแพทย์[N] surgeon, Example: หัวใจของเขาหยุดเต้นเป็นพักๆ ศัลยแพทย์จึงได้ทำการนวดหัวใจพร้อมกับดำเนินการผ่าตัดควบคู่ไปด้วย, Count unit: คน, Thai definition: หมอผู้เชี่ยวชาญทางการผ่าตัด
ศัลยศาสตร์[N] surgery, Thai definition: วิชาว่าด้วยการรักษาโรคโดยวิธีผ่าตัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศัลย-(สันละยะ-, สันยะ-) น. ลูกศรหรือของมีปลายแหลมอื่น ๆ.
ศัลยกรรมน. การรักษาโรคโดยวิธีผ่าตัด.
ศัลยกรรมตกแต่งน. การผ่าตัดอวัยวะเพื่อรักษาหรือปรับปรุงรูปร่างของอวัยวะให้สวยงามและเหมาะสม โดยอวัยวะนั้น ๆ คงทำหน้าที่ได้ตามปรกติ รวมทั้งเป็นการบูรณะส่วนที่ผิดปรกติให้กลับสู่สภาพปรกติด้วย.
ศัลยศาสตร์น. วิชาว่าด้วยการรักษาโรคโดยวิธีผ่าตัด.
ศัลยแพทย์น. แพทย์ทางการผ่าตัด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surgery, osseousศัลยกรรมกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
osseous surgeryศัลยกรรมกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
surgery, abdominalศัลยกรรมช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal surgeryศัลยกรรมช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrorrhaphyศัลยกรรมซ่อมกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myorrhaphyศัลยกรรมซ่อมกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachelorrhaphyศัลยกรรมซ่อมคอมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatorrhaphyศัลยกรรมซ่อมตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urethrorrhaphyศัลยกรรมซ่อมท่อปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracheorrhaphyศัลยกรรมซ่อมท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cryosurgeryศัลยกรรมใช้ความเย็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Laser surgeryศัลยกรรมด้วยแสงเลเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coronary artery bypassศัลยกรรมทางเบี่ยงหลอดเลือดโคโรนารีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Orthopedic surgeryศัลยกรรมออร์โทพีดิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ambulatory surgical proceduresศัลยกรรมผู้ป่วยนอก [TU Subject Heading]
Arthroplasty, Replacement, Hipศัลยกรรมเปลี่ยนข้อสะโพก [TU Subject Heading]
Arthroplasty, Replacement, Kneeศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเข่า [TU Subject Heading]
Biliary tract surgical proceduresศัลยกรรมทางเดินน้ำดี [TU Subject Heading]
Cataract extractionศัลยกรรมต้อกระจก [TU Subject Heading]
Choledochostomyศัลยกรรมท่อน้ำดีกับลำไส้เล็กส่วนต้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They trust me. I should have been in vivisection.ฉันควรจะได้รับในการศัลยกรรม Help! (1965)
- I'm a perfect surgeon.ฉันคือศัลยแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ หือ? Help! (1965)
- Huh?ฉันคือศัลยแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ Help! (1965)
I should have been a surgeon with these hands.ฉันจะได้รับศัลยแพทย์ Mad Max (1979)
We'll see if our computer brain surgeon and psychiatrist can put Hal back together again.เราจะดูว่าศัลยแพทย์ คอมพิวเตอร์สมองของเราและ จิตแพทย์สามารถใส่ แฮล กลับมารวมกันอีกครั้ง ที่จะบอกความจริงกับคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
That's what the club fellas used to call my father. Can you imagine a surgeon called Bub?เป็นชื่อที่เพื่อนๆเรียกพ่อผม คิดดูสิ ศัลยแพทย์ชื่อ "บัฟ" Day of the Dead (1985)
The resident surgeon has been burning the midnight oils.ศัลยแพทย์ของเราทำบูชายัญกันมั้ง Day of the Dead (1985)
our new surgeons, Trowbridge and Greenbaum. doctor.นี่คือ ศัลยแพทย์ใหม่ของเรา ดร.Trowbridge และ ดร.Greenbaum Spies Like Us (1985)
Hadley was going to remove it, but now that you're here, just to see you perform even a simple surgery would be a great thrill in my life.ดร.ฮัดลีย์ คิดว่าจะผ่าตัดเอง แต่เรามีศัลยแพทย์แล้ว ถ้าได้ดูการผ่าตัดของคุณ แม้เพียงการผ่าตัดง่ายๆ ฉันคงจะประทับใจไปชั่วชีวิต Spies Like Us (1985)
well, the truth is I am a great surgeon, but alas, I recently suffered severe nerve damage in my left hand.เอ่อ! ผมเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่ง แต่น่าเสียดาย ผมเพิ่งบาดเจ็บมือซ้ายอย่างรุนแรง Spies Like Us (1985)
I hope you won't become a surgeon who prays in the O.R.ผมหวังว่าคุณคงไม่กลายเป็น / ศัลยแพทย์ที่เข้ามาสวดมนต์ในห้องผ่าตัดนะ City of Angels (1998)
He's a neurosurgeon...ศัลยแพทย์สมองฮะ Rushmore (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศัลย[n.] (sanlaya) EN: arrow ; pointed thing   FR: flèche [f] ; objet pointu [m]
ศัลยกรรม[n.] (sanlayakam = sanyakam) EN: surgical operation ; surgery   FR: opération chirurgicale [f] ; chirurgie [f]
ศัลยศาสตร์[n.] (sanlayasāt = sanyasāt) EN: surgery   FR: chirurgie [f]
ศัลยแพทย์[n.] (sanlayaphaēt = sanyaphaēt) EN: surgeon   FR: chirurgien [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appendectomy[N] ศัลยกรรมตัดไส้ติ่งออก
facelift[N] ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้ดูอ่อนกว่าวัย
face-lift[N] ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้ดูอ่อนกว่าวัย, See also: การศัลยกรรมความงามบนใบหน้า, Syn. cosmetic surgery
incision[N] การผ่าตัด, See also: ศัลยกรรม, Syn. surgery
orthopedics[N] ศัลยกรรมกระดูก
plastic surgery[N] ศัลยกรรมตกแต่ง, Syn. face lifting
sawbones[N] ศัลยแพทย์ (คำสแลง), Syn. surgeon
surgeon[N] ศัลยแพทย์, Syn. surgical expert
surgery[N] ศัลยกรรม, See also: การผ่าตัด, Syn. surgical operation
surgery[N] ศัลยศาสตร์, See also: วิชาศัลยศาสตร์, วิชาการผ่าตัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alloplastyการทำศัลยกรรมตกแต่งด้วยเนื้อเยื่อของผู้อื่น
appendectomy(แอพเพนเดค'โทมี) n. ศัลยกรรมตัดไส้ติ่งออก, Syn. appendicectomy)
autoplasty(ออโทพลาส'ทิ) n. ศัลยกรรมย้ายเพาะเนื้อเยื่อจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีก ส่วนหนึ่ง. -autoplastic adj.
cholecystectomyn. ศัลยกรรมตัดเอาถุงน้ำดีออก
colostomyn. ศัลยกรรมสร้างทวารหนักเทียมโดยเปิดเข้าไปในลำไส้ใหญ่
colotomyn. ศัลยกรรมผ่าลำไส้ใหญ่
cosmetic(คอซเมท'ทิค) n. เครื่องสำอาง adj. เกี่ยวกับเครื่องสำอาง,เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง
curet(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
curette(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
cystectomyn. ศัลยกรรมตัดเอาถุงหรือกระเพาะปัสสาวะออก

English-Thai: Nontri Dictionary
chirurgeon(n) ศัลยแพทย์
chirurgery(n) ศัลยกรรม
surgeon(n) ศัลยแพทย์
surgery(n) ศัลยกรรม,ศัลยศาสตร์
surgical(adj) เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการผ่าตัด
vivisection(n) การผ่าตัด,ศัลยกรรม,การชำแหละ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
外科医ศัลยแพทย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
外科医[gekai] ศัลยแพทย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top