ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ว้าว

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ว้าว-, *ว้าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว้าว[INT] wow!, Example: ว้าว! อะไรจะปานนั้น, Thai definition: คำอุทานอย่างชาวตะวันตกแสดงความตื่นเต้นสะใจ, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ว่าว ๑น. เครื่องเล่นอย่างหนึ่ง มีไม้ไผ่เป็นต้นผูกเป็นโครงรูปต่าง ๆ แล้วปิดด้วยกระดาษหรือผ้าบาง ๆ มีสายเชือกหรือป่านผูกกับสายซุงสำหรับชักให้ลอยตามลมสูงขึ้นไปในอากาศ มีหลายชนิด เช่น ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า ว่าวงู.
ว่าว ๒น. เรียกลมที่พัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ในตอนต้นฤดูหนาว ว่า ลมว่าว, ลมเล่นว่าวเดี๋ยวนี้คือลมตะเภาซึ่งพัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือในกลางฤดูร้อน.
ว่าวขาดลอยก. จากไปไม่กลับ, ว่าวขาดลมลอย ก็ว่า เช่น จะจากเจ้าเหมือนดังว่าวขาดลมลอย อย่าหมายคอยเลยว่าเมียจะเป็นตัว (ขุนช้างขุนแผน).
ว่าวติดลมน. ว่าวที่ลอยกินลมอยู่ในอากาศ.
ว่าวติดลมว. เพลินจนลืมตัว.
ว่าวอนก. อ้อนวอน เช่น ผ่านม่านสุวรรณซึ่งกั้นกาง เห็นนางบรรทมอยู่ในที่ พี่เลี้ยงโลมไล้ไม่ไยดี มะเดหวีจึงเข้าไปว่าวอน (อิเหนา).
ว้าว่อนว. เกลื่อนกล่นอยู่ในอากาศ.
ว้าวุ่นก. สับสน เช่น จิตใจว้าวุ่น.
ว่าวเหลิง, ว่าวเหลิงลม(-เหฺลิง) น. ว่าวติดลมส่ายไปมาบังคับไม่อยู่.
ว่าวเหลิง, ว่าวเหลิงลม(-เหฺลิง) ว. เพลินจนลืมตัว เช่น กลัวต้องลมแล้วจะหาวเหมือนว่าวเหลิง (อภัย).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wow.ว้าว Metamorphosis (2001)
wow.ว้าว Aqua (2005)
Wow!ว้าวPhantom Traveler (2005)
- Wow.-ว้าว Eight Below (2006)
Wow.ว้าว Ending Happy (2007)
Wow.ว้าว.. Chuck Versus the DeLorean (2008)
Wow.ว้าว Emancipation (2008)
Wow.ว้าว Heartbreak Library (2008)
Wow!ว้าวHome Is the Place (2009)
Wow.ว้าว A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Rah!ว้าวChuck Versus the Predator (2009)
Wow¡ว้าว Monsters vs. Aliens (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่าว[n.] (wāo = wao) EN: kite   FR: cerf-volant [m]
ว้าว [interj.] (wāo) EN: wow ! (inf.)   FR: ouah ! (fam.) ; waouh ! (fam.) ; super !
ว่าวจุฬา[n. exp.] (wāo Julā) EN: Chula kite ; large swallow-shaped kite   
ว่าวติดลม[v. exp.] (wāo titlom) EN: get rolling ; get carried away   
ว่าวปักเป้า[n. exp.] (wāo Pak Pāo) EN: Pak Pao kite ; small diamond-shaped attack kite   
ว้าวุ่น[v.] (wāwun) EN: be in a whirl ; bustle ; be hustled ; be busy   FR: s'affairer
ว้าวุ่น[adj.] (wāwun) EN: vexed ; perturbed ; upset   FR: contrarié ; perturbé
ว้าวุ่น[adv.] (wāwun) EN: busily ; excitedly ; hastily ; emotionaly upset   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crumple[VI] หงุดหงิดและผิดหวัง, See also: ว้าวุ่น
distraught[ADJ] ว้าวุ่นใจ, See also: สับสน, กระวนกระวาย, Syn. unhappy, restless
jitter[VI] กระวนกระวาย, See also: ว้าวุ่นใจ, ไม่สบายใจ, งุ่นง่าน, Syn. fidget, fret, Ant. rest, relax
jittery[ADJ] ที่กระวนกระวายใจ, See also: ว้าวุ่นใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, Syn. anxious, nervous, agitated, Ant. calm, tranquil
gee[SL] ว้าว (คำย่อของ Jesus!), See also: วุ้ย, อุ๊ย
tumultuous[ADJ] ว้าวุ่นใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distract(ดิสแทรคทฺ') vt. ทำให้เขว,ทำให้ว้าวุ่น,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ทำให้รำคาญใจ, See also: distracter n. ดูdistract distractibility n. ดูdistract distractible adv. ดูdistract distractive adj. ดูdistract, Syn. bewilder,per
distractedadj. มีจิตว้าวุ่น,เขว,ใจวอกแวก
distractionn. ภาวะจิตว้าวุ่น,ภาวะใจวอกแวก,สิ่งบันเทิงใจ,การหย่อนใจ
distraught(ดิสทรอท') adj. จิตว้าวุ่น,คุ้มคลั่ง,บ้า,หัวหมุน., Syn. upset,anxious
rattled(แรท'เทิลดฺ) adj. ทึ่ม,เซ่อ,ว้าวุ่น,กระวนกระวายใจ, Syn. dazed
tumult(ทู'มัลทฺ) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความอึกทึกครึกโครม,ความว้าวุ่น,อารมณ์ว้าวุ่น,ความกระอักกระอ่วน, Syn. commotion,uproar,panic,frenzy
tumultuous(ทมัล'ชุเอิส) adj. วุ่นวาย,สับสนอลหม่าน,อึกทึกครึกโครม,ว้าวุ่น., See also: tumultuousness n., Syn. disorderly,agitated,disturbed
turbid(เทอ'บิด) adj. ไม่ชัดเจน,ขุ่น,หมอง,มัว,ยุ่งเหยิง,สับสน,วุ่นวาย,ว้าวุ่น., See also: turbidity n. turbidness n. turbidly adj., Syn. foul
upset(อัพเซท') vt.,vi. ทำให้คว่ำ,คว่ำ,ทำให้พลิกคว่ำ,ทำให้เสีย,ก่อกวนสิ้นเชิง,ทำให้ปราชัย,ทำให้ (ร่างกาย) ไม่ปกติ. n. การทำให้คว่ำ,การพลิกคว่ำ,การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง,ความว้าวุ่นของจิตใจ,ความสับสน. adj. พลิกคว่ำ,หงายท้อง,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,ว้าวุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
distract(vt) ทำให้เขว,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ล่อใจ,ทำให้ว้าวุ่น
distraction(n) ใจลอย,ความว้าวุ่นใจ,ความวอกแวก,เครื่องล่อใจ
wow(int) ว้าว,เยี่ยม,ยอด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
w00tว้าว เย้ คำอุทานแสดงความดีใจ หลังได้รับรางวัล ชนะการแข่งขัน ฯลฯ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top