ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วุ่นวายอยู่กับ

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วุ่นวายอยู่กับ-, *วุ่นวายอยู่กับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is what happens when you hang out with jerks like him!เรื่องแบบนี้ถึงได้เกิดกับลูกไงล่ะ ไปวุ่นวายอยู่กับพวกห่วย ๆ แบบเขา ! The Guy Was Cool (2004)
I THINK SHE COULD USE SOME EXTRA TIME ON THE MASSAGE TABLE.เธอคงวุ่นวายอยู่กับงานบนโต๊ะ Poison Ivy (2007)
Oh, no, I was busy doing my own charts.โอ้ ไม่ ชั้นวุ่นวายอยู่กับชาร์ตของชั้น There's No 'I' in Team (2008)
You're diddling around with this dead-end,คุณกำลังวุ่นวายอยู่กับ หนทางตีับตัน The Edge (2010)
I've done my best, but... most of it is tied up illiquid securities-- the books don't say that.ฉันทำสุดความสามารถ แต่ ... . ส่วนใหญ่มันไปวุ่นวายอยู่กับ หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ Cherry Picked (2012)
The presence of the bodachs tipped me off to Fungus Bob... but not to his two co-conspirators, which now seems... intentionaI.พวกสัมภเวสีทำให้ผม มัวแต่ไปวุ่นวายอยู่กับบ๊อบ... ไม่ใช่เพื่อนร่วมแก๊งค์อีก 2 คนของเขา ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่า... ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้น Odd Thomas (2013)
He still thinks I'm getting lost in file cabinets, not going out in to die for shoes and a sparkly dress.พ่อยังคงคิดว่าฉันวุ่นวายอยู่กับตู้เอกสาร , ไม่ได้ออกไป อยู่กับรองเท้า และเสื้อผ้าสวยๆ Hush Hush (2013)
Word got back to home office that Maxie was messing with things, so we made an example.มีข่าวกลับไปที่บ้าน ว่าแม็กซี่กำลังวุ่นวายอยู่กับบางสิ่ง ดังนั้นเราจึงทำเป็นตัวอย่าง Clip Show (2013)
Now I've been awakened 250 years later and fate led me to Miss Abigail Mills a young police lieutenant investigating baffling mysteries.ตอนนี้ผมได้ฟื้นขึ้นมา ในอีก 250 ปีให้หลัง และโชคชะตาได้นำพาผมมาเจอกับคุณ อบิเกล มิลส์ ผู้หมวดสาวตำรวจสายสืบสวน ที่วุ่นวายอยู่กับเรื่องลี้ลับ The Sin Eater (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be engaged in[PHRV] ยุ่งอยู่กับ, See also: วุ่นวายอยู่กับ, ง่วนอยู่กับ
be in deep water over[IDM] ยุ่งยากกับ, See also: วุ่นวายอยู่กับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top