ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วุฒิสมาชิก

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วุฒิสมาชิก-, *วุฒิสมาชิก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุฒิสมาชิก[N] senator, Example: สำนักงานติดต่อประชาชนส่วนตัวของส.ส. หรือวุฒิสมาชิก มีความสำคัญกว่าสำนักงานของพรรคมาก, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วุฒิสมาชิกน. สมาชิกวุฒิสภา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Senator Cauley apologized for not coming, but said you'd understand.วุฒิสมาชิก Cauley ขอโทษสำหรับไม่ได้มา แต่บอกว่าคุณจะเข้าใจ The Godfather (1972)
Senator Peacock's vote to certain lobbyists?เพื่อล็อบบี้คะแนนโวตเสียง ของท่านวุฒิสมาชิกพีคอร์ค ใช่มั้ย? Clue (1985)
The secrets of Senator Peacock's defense committee, of Colonel Mustard's fusion bomb,ความลับของคณะกรรมการ, วุฒิสมาชิกพีคอร์ค ระเบิดไฮโดรเจนผู้พันมัสตาร์ด Clue (1985)
Her husband, the senator, has influence over defense contracts.สามีของเธอ วุฒิสมาชิกมีอิทธิพล มากกว่าพวกคนดูแลป้องกันอยู่แล้ว Clue (1985)
I'm a senator's wife!ฉันเป็นภรรยาของวุฒิสมาชิกClue (1985)
A walking schlong senator who shall remain nameless.วุฒิสมาชิกแสนรู้ที่ไม่อยากเอ่ยชื่อ The Bodyguard (1992)
When I and Senator Keeley founded the Coalition for Moral Order... it was to express moral, rather than political, views.เมื่อผมและวุฒิสมาชิกคีเลย์ก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อ ... มันก็จะแสดงความมีคุณธรรมมากกว่าการเมืองครั้ง The Birdcage (1996)
What Senator Jackson is trying to say is that... morality is political.สิ่งที่แจ็คสันวุฒิสมาชิกพยายามที่จะบอกก็คือว่า ... คุณธรรมเป็นเรื่องการเมือง The Birdcage (1996)
You cannot be held responsible for Senator Jackson's private life.คุณไม่สามารถรับผิดชอบต่อชีวิตส่วนตัวของวุฒิสมาชิกของแจ็คสัน The Birdcage (1996)
Senator Jackson's last words. Tonight, on 'Inside Edition.'คำพูดสุดท้ายของวุฒิสมาชิกของแจ็คสัน คืนนี้ที่ 'ในฉบับ. The Birdcage (1996)
The son of a cultural attaché, a sort of diplomat, really... who doesn't look down on us because of Senator Jackson.صê¢ͧ The Birdcage (1996)
Barbara's father is a senator, a conservative senator.พ่อของบาร์บาร่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาวุฒิสมาชิกพรรค The Birdcage (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วุฒิสมาชิก[n.] (wutthisamāchik) EN: senator   FR: sénateur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senator[N] วุฒิสมาชิก, See also: สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาสูง, Syn. legislator, politician, statesman

English-Thai: Nontri Dictionary
senator(n) วุฒิสมาชิก,สมาชิกรัฐสภา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top