ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิเศษณ์

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิเศษณ์-, *วิเศษณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิเศษณ์[N] adverb, Syn. คำกริยาวิเศษณ์, Example: นามวลีประกอบด้วยนามและตามด้วยวิเศษณ์, Thai definition: คำจำพวกหนึ่งที่แต่งหรือขยายคำนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์เพื่อบอกคุณภาพหรือปริมาณเป็นต้น เช่น คนดี น้ำมาก ทำดี ดีมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Palace looks pretty amazing, huh?พระราชวังดูน่าตื่นตาตื่นใจ ใช่มั้ย โอ้ มันวิเศษณ์มาก Aladdin (1992)
With his forty fakirs, his cooks, his bakers His birds that warble on key, Make way for HIM, for HIM!ด้วยผู้วิเศษณ์กว่า 40 พ่อครัวของเขา คนทำขนมปังอีก นกของเขาที่ร้องเพลงเสียงเสนาะ หลีกทาง! ให้เขา ให้เขา! Aladdin (1992)
Splendid, absolutely marvelous.เยี่ยมมาก วิเศษณ์จริงๆ Aladdin (1992)
- By Allah, this is quite a remarkable device.โอ้ พระเจ้า นี่ัมันอุปกรณ์สุดวิเศษณ์เลยนี่นา Aladdin (1992)
It's a magic carpet.มันคือพรมวิเศษณ์ Aladdin (1992)
On a magic carpet rideบนพรมวิเศษณ์นี้ Aladdin (1992)
Nouns, adverbs adjective here and there.ปกติ คำนาม, คำวิเศษณ์ Contact (1997)
-Couldn't be better.-วิเศษณ์! งั้นไปต่อเลย! Rock Star (2001)
I'm just a regular guy who grew up with the posters of these guys on my walls!ผมดูเป็นไง วิเศษณ์ เจิดจรัสไปเลย โครตเจิดจรัส .. ไปต่อเลย Rock Star (2001)
You still doing the psychic thing?คุณยังยังคงทำของวิเศษณ์อยู่อีกหรอ 65 Million Years Off (2007)
A noun is a naming word, a pronoun is used instead of a noun, an adjective describes a noun, a verb describes the action of a noun, an adverb describes the action of a verb.คำนามคือคำขนานนาม คำสรรพนามใช้แทนคำนาม คำคุณศัพท์นั้นใช้ขยายคำนาม คำกิริยาแสดงอาการของคำนาม คำวิเศษณ์นั้นช่วยขยายคำกิริยา Like Stars on Earth (2007)
Come on. It sounds like the most amazing couple's weekend.ฟังดูเหมือนกับเป็นวันหยุดสุดวิเศษณ์ของคู่รัก Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิเศษณ์[n.] (wisēt) EN: qualifying adjective ; adverb ; qualifyer   FR: adjectif [m] ; adverbe [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-ใช้นำหน้าคำนามให้เป็นกริยาวิเศษณ์, จาก, ออก, จาก, ไม่
adverb(แอด' เวอบ) n กิริยาวิเศษณ์
adverbial(แอดเวอ' เบียล) adj. เกี่ยวกับหรือทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ (of an adverb)
later(เล'เทอะ) adj. adv. คุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบของ late
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
adverb(n) กริยาวิเศษณ์
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top