Search result for

วิธีทำ

(30 entries)
(0.0447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิธีทำ-, *วิธีทำ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iteration; iterative methodวิธีทำซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
iterative method; iterationวิธีทำซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antiseptic Techniquesวิธีทำลายเชื้อ [การแพทย์]
Axillary Blockวิธีทำให้แขนขาชาโดยการสกัดความรู้สึกของประสาท [การแพทย์]
Capsule Swelling Testsวิธีทำให้แคบซูลพองตัว [การแพทย์]
Maneuver, Secondวิธีทำขั้นที่ 2 [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was thinking of how things were for--for serena and me.ฉันเคยคิดถึงวิธีทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่เคยสำหรับ - - สำหรับเซรีน่ากับฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
Learn to cook ramen. ...Simple!นั่นมันวิธีทำราเม็งแบบเบื้องต้นเลย The Ramen Girl (2008)
It is an Indian martial art known as "how to hurt a guy".มันเป็นวิทยายุทธแขก เรียกว่า"วิธีทำร้ายใจชาย" The Love Guru (2008)
But I'll think of some ways to do that.แต่ว่าฉันจะคิดหาวิธีทำมัน Death Note: L Change the World (2008)
The recipe is odd.วิธีทำพิศดารทีเดียวล่ะ\พวกเขาจะจับตัว คาปิไปรัสมา Cyborg Girl (2008)
Trick is to remove the photo without tearing it.วิธีทำก็คือ เอารูปออกไป โดยห้ามฉีก Chapter Five 'Exposed' (2009)
Government employee by day, renegade foodie by night.พนักงานรัฐบาลตอนกลางวัน คิดวิธีทำอาหารตอนกลางคืน Julie & Julia (2009)
Well...tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically... ..as a method of coping.เอ่อ มีผลการทดสอบแสดงว่าเด็กภายใต้แรงกดดันปานกลาง มีแนวโน้มที่จะ เรียนรู้การปรับตัวเอง ด้วยวิธีทำตามแบบอย่าง Up in the Air (2009)
He figured out how to do it without being in the same room.เขาคิดวิธีทำมันขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องอยู่ในที่เดียวกันก็ได้ Law Abiding Citizen (2009)
The way it best served you.วิธีทำหน้าที่ให้ดีที่สุดของคุณ Law Abiding Citizen (2009)
He thinks he can get them to drop the charges.เขาคิดว่ามีวิธีทำให้พวกนั้นถอนคำฟ้องได้ Connect! Connect! (2009)
Eli always knew how to get the job done.อีไลรู้วิธีทำงานให้สำเร็จเสมอ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิธีทำ[n. exp.] (withī tham) EN: how to do (it) ; directions ; solution ; preparation   FR: manière de faire [f] ; façon d'opérer [f] ; procédure [f] ; mode opératoire [m] ; solution [f] ; recette [f] ; préparation [f] ; marche à suivre [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destruction[N] วิธีทำลาย, See also: สาเหตุของการทำลาย
formula[N] สูตร, See also: วิธีทำ, Syn. method, procedure
sensationalism[N] ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น, See also: วิธีทำให้ตื่นเต้น, ความเชื่อในเรื่องประสบการณ์มาจากการใช้ความรู้สึก, Syn. emotionalism, melodrama, photism, sentimentality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fatbitsแฟตบิตส์เมื่อต้องการจะนำภาพมาขยายบนจอภาพเพื่อให้มองเห็น ส่วนละเอียดได้ดียิ่งขึ้น วิธีทำก็คือ ขยายขนาดของจุดซึ่งเป็น องค์ประกอบ สำคัญของภาพให้ใหญ่หรือให้อ้วน ขึ้นตามชื่อ ที่ใช้เรียกเพื่อจะได้แก้ไขได้ง่าย จุดที่นำมาขยายขนาดนี้ ที่ เรียกว่า "แฟตบิตส์"
friction feedป้อนฝืดหมายถึง การป้อนกระดาษให้เข้าที่โดยวิธีทำให้เกิดความฝืด เพื่อกันไม่ให้กระดาษ ลื่นไหลเร็วจนเกินไป
hairdo(แฮร์'โด) n. แบบผม,แบบทรงผม,การแต่งผม,วิธีทำผม, Syn. hairstyle,haircut
hairdressingn. การตัดหรือแต่งผมสตรี,อาชีพตัดผม,แบบทรงผม,การแต่งผม,วิธีทำผม, Syn. hairdo,coiffure
warm bootหมายถึง การสั่งให้เครื่องเริ่มปฏิบัติการใหม่โดยที่ไม่ปิดสวิตช์ดับไฟที่เครื่องก่อน ในระบบดอส มีวิธีทำ คือ กดแป้น CTRL+ALT+DEL พร้อมกันทั้ง 3 แป้น วิธีการทำเช่นนี้ มักจะใช้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบางประการ จนทำให้เครื่องค้างหรือหยุดการปฏิบัติงานไปเลย (hang) จึงต้องเริ่มเครื่องใหม่ การกดแป้นสามแป้นนี้ จะสามารถเริ่มต้นเครื่องใหม่ได้เร็วกว่าการปิดสวิตช์แล้วเปิดใหม่ ซึ่งเรียกว่า "cold boot " หรือ "cold start " ปัจจุบันเครื่องรุ่นใหม่ ๆ จะมีปุ่ม Reset ไว้ให้ด้วย จะกดที่ปุ่มนี้ก็ได้ ถือเป็นการ "warm boot" เช่นเดียวกัน มีความหมายเหมือน warm startดู cold boot เปรียบเทียบ
warm startการเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยไม่ต้องปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ก็จริง แต่วิธีทำเพียงกดแป้นบางแป้นที่แผงแป้นอักขระ (เช่น แป้น CTRL,ALT และ DEL พร้อม ๆ กันในระบบดอส ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม) เครื่องก็จะเริ่มต้นใหม่ให้ การที่ต้องทำเช่นนี้ก็เนื่องจาก ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่ การเริ่มเครื่องต่อด้วยวิธีนี้ ใช้เวลาน้อยกว่าเปิดเครื่องใหม่ (cold start) มีความหมายเหมือน warm bootดู cold start เปรียบเทียบ
write protectกันบันทึกหมายถึง การป้องกันมิให้มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ ลงไปในแผ่นจานบันทึก ส่วนมากจะทำเพื่อมิให้มีการบันทึกทับข้อมูลที่อยู่เดิม เพราะจะทำให้ข้อมูลเดิมหายไป วิธีทำก็มีหลายแบบ เช่น ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ก็ใช้เลื่อนปุ่มด้านหลัง ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 5.25 นิ้ว ก็ใช้กระดาษกาวเล็ก ๆ ปิดที่ช่องแหว่งด้านข้าง ถ้าเป็น แถบบันทึก ก็ถอดวงแหวนออก และมีคำเตือนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า "No ring, no write"

English-Thai: Nontri Dictionary
recipe(n) ตำรา,ตำรับ,วิธีปรุง,วิธีทำ,ใบสั่งยา,เคล็ดลับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top