ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิจิตร

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิจิตร-, *วิจิตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิจิตร[ADJ] exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตรบรรจง, Example: ลวดลายอันวิจิตรพิสดารเหล่านี้ต้องเป็นฝีมือของช่างหลวงแน่นอน, Thai definition: ที่งามหยดย้อย
วิจิตรบรรจง[ADJ] exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตร, Example: นายช่างผู้สร้างผลงานผลงานที่วิจิตรบรรจงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นนายช่างเอกแห่งยุค, Thai definition: ที่ตั้งใจทำให้งดงามหยดย้อย
วิจิตรศิลป์[N] fine arts, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นตำราวรรณคดีเล่มแรกที่ทำให้แนวการศึกษาวรรณคดีอยู่ในฐานะที่เป็นวิจิตรศิลป์, Thai definition: งานช่างศิลป์
วิจิตรพิสดาร[ADV] exquisitely, See also: weirdly, queerly, miraculously, strangely, amazingly, Syn. แปลกประหลาด, น่าพิศวง, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างวิจิตรพิสดาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิจิตร(-จิด) ว. งามประณีต.
วิจิตรตระการตา(-จิดตฺระ-) ว. งามน่าตื่นตา เช่น ขบวนแห่รถบุปผชาติประดับประดาได้วิจิตรตระการตา.
วิจิตรบรรจง(-จิดบันจง) ว. ลักษณะที่ตั้งอกตั้งใจทำอย่างประณีตงดงาม เช่น กวีนิพนธ์บทนี้แต่งอย่างวิจิตรบรรจง.
วิจิตรพิศวง(-จิดพิดสะหฺวง) ว. งามอย่างน่าอัศจรรย์ใจ, งามอย่างน่าพิศวง, เช่น งาช้างแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ซ้อนกันหลายชั้นมีพระพุทธรูปอยู่ข้างในดูวิจิตรพิศวง.
วิจิตรพิสดาร(-จิดพิดสะดาน) ว. ลักษณะที่ประดิษฐ์หรือตกแต่งจนบางทีเกินงาม เช่น ปราสาทจำลองในสวนสนุกตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดาร.
วิจิตรรจนา(-จิดรดจะนา) ว. งามอย่างประณีตละเอียดซับซ้อน เช่น มาลัยพวงนี้เขาตั้งใจร้อยอย่างวิจิตรรจนา.
วิจิตรศิลป์(-จิดตฺระสิน, -จิดสิน) น. ศิลปะที่มุ่งแสดงในด้านคุณภาพของความงามมากกว่าประโยชน์ใช้สอย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fine artวิจิตรศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fine conscience I turned out to be.มโนธรรมวิจิตรฉันเปิด ออกมาเป็น Pinocchio (1940)
Jack, this is exquisite work.แจ็ค วิจิตรตระการตามาก Titanic (1997)
Frenchies sure put on a nice war.ฝรั่งเศสจัดฉากสงครามได้วิจิตร Flyboys (2006)
Yeah, nothing fancy.ใช่ ไม่หรูวิจิตร Flyboys (2006)
And before you know it... fine art.ลองทำแบบนี้สิ วิจิตรศิลป์ชัดๆ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Cardinal virtues laid out in elegant calligraphyผู้นำทางศาสนาลงความเห็นว่า เป็นภาพที่สูงด้วยความวิจิตร Portrait of a Beauty (2008)
Artistic styles of the royal court dictates that of the entire kingdom'sความวิจิตรบรรจงในงานศิลป บ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของอาณาจักร Portrait of a Beauty (2008)
Exquisite Beautyความวิจิตรบรรจง Portrait of a Beauty (2008)
- I'm majoring in fine art.- แน่นอน - ฉันเรียนเอกวิจิตรศิลป์ Made of Honor (2008)
27 years old in the masters program for Fine Arts at B.U.อายุ 27 ปี กำลังเรียนปริญญาโท ด้านวิจิตรศิลป์ ที่มหาวิทยาลัยบอสตัน August (2009)
Fine. When I'm done, nobody's gonna wanna be with you, ever.วิจิตร เมื่อฉันเสร็จแล้วไม่มีใคร 's Gonna อยากอยู่กับคุณตลอด Drive Angry (2011)
I first spotted her at the Acadamie des Beaux-Arts.ฉันเจอเธอครั้งแรกที่สถาบันวิจิตรศิลป์ The Smile (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิจิตร[adj.] (wijit) EN: exquisite ; fine ; elaborate ; beautiful ; dainty ; artistic   FR: fantastique ; féerique
วิจิตรพิสดาร[adj.] (wijitphitsadān) EN: complicated ; overelaborate   
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsadān) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly   
วิจิตรศิลป์[n.] (wijitsin) EN: fine arts   FR: beaux-arts [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exquisite[ADJ] สวยงาม, See also: วิจิตร, งดงาม, อ่อนช้อย, Syn. beautiful, delicate, elegant
fine arts[N] วิจิตรศิลป์, See also: งานศิลปะที่มุ่งเรื่องความสวยงาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artistic(อาร์ทิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับศิลปะ,มีรสนิยม,วิจิตรศิลป์,ชอบหรือรักในศิลปะ,ผู้ที่ใช้เล่ห์., Syn. artistical,tasteful ###A. vulgar,crude
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n.,pl. วรรณคดี,วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี,นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี,เกี่ยวกับวรรณวิจิตร
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม,วิจิตร,ละเอียด,ประณีต,ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก,คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
fine artsวิจิตรศิลป์

English-Thai: Nontri Dictionary
artistic(adj) งดงาม,วิจิตร,เกี่ยวกับศิลปะ
artistry(n) งานศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป์
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม,สวยมาก,วิจิตรบรรจง,งดงาม,ประณีต
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
pantomime(n) โขน,ละครใบ้,วิจิตรทัศนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top