ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วาย

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วาย-, *วาย*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
วาย เซ่นไหว้ offer

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สะวาย (vt ) อาการแสบครวญท้อง เช่น สะวายท้อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาย[N] wind, See also: air, Syn. วายะ, ลม, วาโย, วายุ, Thai definition: อากาศที่เคลื่อนที่
วาย[AVD] ceaselessly, See also: without end, continuouslly, Syn. หาย, หยุด, Example: หล่อนคิดถึงชีวิตที่ค่าย เพราะหล่อนเพิ่งจากมาจึงยังคิดถึงไม่วาย
วาย[V] be finished, See also: go out of season (fruit), terminate, end, come to an end, peter out, finish, Syn. หมดคราว, สิ้นคราว, Example: ตลาดเริ่มวายแล้ว เรากลับกันเถอะ, Thai definition: ค่อยสิ้นไปตามคราว
วาย[N] wind, See also: air, storm, Syn. พายุ, Example: พฤกษาต้องวายุพัดโบกสะเทือนโยก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาย[N] God of Wind, Count unit: องค์, Thai definition: เทพเจ้าแห่งลม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วายวอด[V] be ruined, See also: be destroyed, be wrecked, , Syn. ฉิบหายวายวอด, หมดสิ้น, วอดวาย, Example: บ้านเรือนเหล่านั้นวายวอดไปเพราะสงครามซึ่งไม่มีใครสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้, Thai definition: ไม่มีเหลือ
วายชนม์[V] die, See also: pass away, perish, succumb, Syn. ตาย, วายชีวิต, วายปราณ, วายสังขาร, สิ้น, Example: แม้ท่านจะวายชนม์ไปแล้ว แต่ประชาชนยังคงระลึกถึงท่านเสมอ
วายทูเค[N] year 2000, See also: Y2K, Syn. ปีค.ศ.2000
วายปราณ[V] die, See also: breathe one's last, pass away, kick the bucket, croak, sniff it, perish, peg out, Syn. ตาย, สิ้นลม, สิ้นใจ, ถึงแก่กรรม, Example: แม้ว่าท่านจะวายปราณไปนานแล้ว แต่ผลงานของท่านก็ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญอยู่, Thai definition: สิ้นสุดสภาพของการมีชีวิต
วายร้าย[N] criminal, See also: villain, evil man, bandit, brigand, gangster, Syn. คนร้าย, Ant. คนดี, Example: เขาได้รับการยกย่องจากวายร้ายทั้งหลายว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของอาณาจักรแก๊งสเตอร์ที่แท้จริง, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วายก. ค่อยสิ้นไปตามคราวหรือกำหนดอายุเวลา เช่น มะม่วงวาย ตลาดวาย หัวใจวาย.
วายก. ตี เช่น วายทรวง.
วายชนม์, วายชีวิต, วายปราณ, วายวาง, วายสังขารก. ตาย.
วายร้ายว. เหลือร้าย, ชั่วช้านัก.
วายวอดก. หมดสิ้นไม่เหลือหลอ, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ฉิบหาย เป็น ฉิบหายวายวอด.
วายสะ(-ยะ-) น. กา.
วายะ, วาโยน. ลม.
วายามะน. ความพยายาม, ความหมั่น, ความบากบั่น.
วายน. ลม, อากาศ, ลมหายใจ
วายเทพแห่งลม. (ป., ส.).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย The Great Dictator (1940)
Little man, you've had a busy night.คนส่วนน้อยที่คุณเคยมีคืนที่ วุ่นวาย Pinocchio (1940)
Well, get on with your walking. Don't hang about here screaming.งั้นก็เดินต่อไป อย่ามาร้องโวยวายแถวนี้ Rebecca (1940)
Well, I can't say I blame him. But you don't think I'm the big bad wolf, do you?จะว่าเขาก็ไม่ได้ เเต่คุณคงไม่คิดว่าผมเป็นวายร้ายหรอกนะ Rebecca (1940)
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน Night and Fog (1956)
Rioting. Bloodshed.ความวุ่นวาย การนองเลือด The Ugly American (1963)
Have you been messing with me in my kip?วุ่นวายกับฉันในกีบของฉันใช่ไหม Help! (1965)
To the front, salute.ไปข้างหน้าถวายพระพร How I Won the War (1967)
I reveal my inmost self unto my God.ลูกขอถวายร่างกายเเละจิตใจ เเด่พระผู้เป็นเจ้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
Sorry, your Worship, but I've got two men home sick with the flu and it's utter chaos down here.ขอโทษครับ นายท่าน มีนักโทษคิดถึงบ้านเป็นไข้ 2 คน... ...แถวนี้เลยวุ่นวาย Blazing Saddles (1974)
Sheriff murdered, crops burned stores looted, people stampeded and cattle raped!นายอำเภอถูกฆ่า, นาถูกเผา... ...ร้านค้าถูกปล้น, คนหนึพล่าน... ...วัวควายถูกข่มขืน Blazing Saddles (1974)
And no sidewinder, bushwhacking, hornswoggling cracker croaker, is going to ruin my biscuit-cutter!ไม่มีทางที่ไอ้วายร้าย ไอ้หมาลอบกัด ไอ้ขี้โกง... จะมาพังหม้อข้าวหม้อแกงข้า Blazing Saddles (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วาย[v.] (wāi) EN: finish ; end ; come to an end ; be over ; close down   FR: finir ; terminer
วาย[adj.] (wāi) EN: over   FR: fini ; révolu ; hors saison
วายชนม์[v.] (wāichon) EN: die   
วายชนม์[adj.] (wāichon) EN: deceased   
วายปราณ[v.] (wāiprān) EN: expire ; pass away ; breast one's last   
วายวอด[v.] (wāiwøt) EN: be utterly destroyed ; be devastated ; be razed   

English-Thai: Longdo Dictionary
thug(n slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร
epiphany(n) เป็นวันฉลองเทศกาลที่โหราจารย์ 3 คนจากทิศตะวันออก ได้นำของขวัญมาถวายแก่กุมารเยซู โดยทั่วไปแล้วตรงกับวันที่ 6 มกราคม , R. Christmas

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
ado(อะดู') n. ความวุ่นวาย, ความมีธุรกิจมาก, Syn. fuss, confusion-A. peace, quiet)
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
aloha(อะโล' ฮะ) n.,interj. คำที่ใช้ทักทายหรือต้อนรับหรืออำลาในฮาวาย, การต้อนรับ,การอำลา
aloha stateมลรัฐฮาวาย
anthrax(แอน' แธรค') n., (pl. -thraces) โรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์เลี้ยง (วัวควาย และอื่น ๆ) เนื่องจากเชื้อ Bacillus anthracis, โรคฝีฝักบัวร้ายแรงในคน, โรคกาลีในสัตว์
artiodactyl(อาร์ทีโอแดค'ทิล) adj. มีนิ้วมือ (เท้า) เป็นเลขคู่. -n. สัตว์มีกีบจำพวก Artiodactyla เช่นหมู่ อูฐ แพะ แกะ วัว ควาย. -artiodactylous adj. (hoofed)
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน

English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น
ardour(n) ความรุ่มร้อน,ความขวนขวาย,ความกระตือรือร้น
blighter(n) คนน่าเหยียดหยาม,คนไร้ค่า,คนวายร้าย
bobbery(adj) โกลาหล,วุ่นวาย
bobbery(n) ความโกลาหล,ความวุ่นวาย
buff(n) หนังวัว,หนังควาย,สีเนื้อ,สีเหลืองอ่อน
buffalo(n) ควาย
business(n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Gesindel(n) |das, nur Sg.| พยาธิ, คนชั้นต่ำ, คนที่ก่อความวุ่นวาย เช่น Meiner Meinung gehörten die Demonstranten, höchstwahrscheinlich nur arbeitsscheues Gesindel.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top