ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วาดเส้น

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วาดเส้น-, *วาดเส้น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can take most things but stealing I draw the line at.แต่ขโมยฉันทำวาดเส้นที่ How I Won the War (1967)
Sweeping up hair...วาดเส้นผมพวกนั้น... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
We start down that road, where do we draw the line?พวกเราเริ่มลงไปที่ถนนเถอะ, \ที่ไหนละที่เราวาดเส้นไว้ Wildfire (2010)
You already did.คือ, ผมวาดเส้นทาง Eight Hours (2011)
4 points of the compass, and a line across the bottom to connect you to the crystal.สี่ทิศ และวาดเส้นข้างล่างเพื่อ เชื่อมต่อไปยังคริสตัล Prom (2012)
I drew the invisible line...ฉันวาดเส้นที่มองไม่เห็น The Miller's Daughter (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contour[VT] วาดเส้นเค้าโครง
hatch[VT] วาดเส้นแรเงา
line out[PHRV] ลากเส้น, See also: วาดเส้น
line[VT] ลากเส้น, See also: วาดเส้น, เขียนเส้น, Syn. draw

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top