ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วางมาดหรูหรา

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วางมาดหรูหรา-, *วางมาดหรูหรา*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา วางมาดหรูหรา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *วางมาดหรูหรา*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swank[ADJ] อวดโก้, See also: วางมาดหรูหรา, Syn. swanky
swank[N] คนอวดโก้, See also: คนวางมาดหรูหรา
swank[VI] อวดโก้, See also: วางมาดหรูหรา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top