Search result for

วางขาย

(18 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วางขาย-, *วางขาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางขาย[V] sold, See also: place on sale, Syn. ขาย, Ant. ซื้อ, Example: สินค้าชนิดนี้มีวางขายอยู่ทั่วไป, Thai definition: นำสินค้ามาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินตรา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The DVD release junket. Let's get going. It's a big push.ดีวีดีของจังเก็ทที่เพิ่งจะวางขาย ต้องรีบไปซะแล้วละ Bolt (2008)
Look for it at Wal-Mart, Target, Cosco, and of course the single's already available for download on iTunes.วางขายที่วอลมาร์ท, ทาร์เกต, คอสโก, และที่สำคัญซิงเกิลนี้ สามารถดาวน์โหลดในไอทูนได้แล้วค่ะ Keep This Party Going (2009)
They stock them next to the candy bars.- เค้าวางขายกันทั่ว เค้าวางขายมัน ติดกับชั้นขายขนม Vitamin D (2009)
I'll say it again. They're over-the-counter, FDA-approved.ฉันจะพูดอีกทีนะ มันวางขายทั่วไป อย.อนุมัติแล้ว Vitamin D (2009)
Or more likely, is the latest Halo going on sale?หรือประมาณว่า Halo(ชื่อเกมส์)รุ่นล่าสุดวางขาย Pilot (2009)
You can't use something that isn't being sold yet, right?คุณใช้มันไม่ได้.. เพราะมันยังไม่ได้วางขาย ใช่ไหม? Episode #1.3 (2009)
Betty and Veronica? Oh. Hey, Sheldon, the new Green Lantern figurine's coming in tomorrow.เบ็ตตี้กับเวอร์โรนิก้า เชลด้อน หุ่นยอดมนุษย์กรีนแลนเทิร์น จะวางขายวันพรุ่งนี้ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
The one that comes out today?ที่จะออกวางขายในวันนี้น่ะ The Performer (2009)
Because it's not in stores yet.เพราะว่ามันยังไม่วางขายน่ะสิ The Debarted (2009)
[ sighs ] You know that joint down on, uh, market street?คุณรู้มั้ย เนื้อแผ่นที่วางขายริมทาง Static (2010)
We've secured the contract to supply coal to the canal landings.เรา่ผ่านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างถ่านหินสำหรับวางขายในคลอง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Mr. conwell can put my line in over 5,000 retail locations.คุณคอนเวล สามารถวางขายเสื้อผ้าของแม่ ในร้านค้าย่อยกว่า 5000 สาขา The Empire Strikes Jack (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วางขาย [v. exp.] (wāng khāi) EN: be on sale ; put on sale ; put up for sale ; place on sale   FR: mettre en vente

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
random access memoryหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มใช้ตัวย่อว่า RAM (อ่านว่า แรม) เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่วางขายทั่วไปจะมีแรมประมาณ 1 - 8 เมกะไบต์ ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จใหญ่ ๆ หลายโปรแกรม เจาะจงว่าจะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มีแรมอย่างน้อย 8 เมกะไบต์ดู read only memory เปรียบเทียบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market

German-Thai: Longdo Dictionary
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top