ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วันใด

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วันใด-, *วันใด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันใด[N] someday, See also: one of these days, Example: วันใดที่ฉันเกิดท้อใจ ฉันจะนึกถึงคำสั่งสอนของแม่เสมอ, Count unit: วัน, Thai definition: เวลาในช่วงวันนั้น
วันใดวันหนึ่ง[N] someday, See also: some day, Example: ผมคิดว่าพวกมันจะบุกเข้ามาล้างแค้นในวันใดวันหนึ่งเป็นแน่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- This beats National Socialism, Gripweed!นี้เต้นสังคมนิยมแห่งชาติ วันใดวันหนึ่งใช่มั้ย กริปวีด? ฉันดีใจที่ฉันจะไม่ How I Won the War (1967)
He wondered if their power was the form the next stage of human evolution was taking, and perhaps that we'll all be able to control it some day.เขาเคยประหลาดกับพลังที่มาจาก วิวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษย์ และ บางทีเราอาจจะควบคุมมันได้ในวันใดวันหนึ่ง Akira (1988)
One of these days.วันใดวันหนึ่งเนี่ยล่ะ. Cinema Paradiso (1988)
- Any time of the day is a good time for pie.- เวลาของวันใด ๆ ที่เป็นเวลาที่ดีสำหรับพาย Pulp Fiction (1994)
So... you should be coming home any day now, right?ก็คุณควรจะได้กลับบ้านไม่วันใดก็วันนึงแล้วใช่มั้ย The O.C. (2003)
Next week, sometime.อาทิตย์หน้าละกัน วันใดวันหนึ่ง The Notebook (2004)
Well, you can probably get away with stealing sometimes, Darnell, but, you know, sooner or later you're gonna get caught.บางครั้งเธออาจขโมยของ ได้สำเร็จนะ ดาร์เนล แต่วันใดวันหนึ่ง เธอก็จะต้องถูกจับได้อยู่ดี Four Brothers (2005)
As long as Hae Mo-Su is still alive, he and His Majesty are bound to meet someday.ตราบเท่าที่แฮโมซูยังมีชีวิตอยู่, เขาและฝ่าบาทจะต้องพบกันไม่วันใดก็วันหนึ่ง Episode #1.9 (2006)
You had to know I'd find out sooner or later.คุณน่าจะรู้ว่าผมต้องรู้เรื่องนี้ไม่วันใดก็วันนึง The Right Stuff (2007)
I'll be getting sacked any day nowฉันก็คงจะถูกไล่ออกวันใดวันหนึ่ง Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
But the day he will come to know that his son is going to leave... all his traditions and principles what will happen to his feelings?แต่วันใดที่เขาทราบว่าลูกชายทิ้งประเพณีไป... ประเพณีและหลักปฏิบัติของเขาทั้งหมด... ..เขาจะเกิดความรู้สึกอย่างไร? Namastey London (2007)
One day,When I give my life ***วันใดก็ตามที่ผมมีชีวิตที่ดีขึ้น Fire/Water (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันใดวันหนึ่ง[n. exp.] (wan dai wan neung) FR: un jour

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top