ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วันครบรอบปี

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วันครบรอบปี-, *วันครบรอบปี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, this year for our anniversary, Devon and I are making a little bit more money...วันครบรอบปีนี้ ฉันกับเดว่อนเงินเดือนขึ้น Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Before you were incarcerated, you'd go to visit her grave on the anniversary of her funeral.คุณจะไปเยึ่่ยมหลุมศพของเธอในวันครบรอบปี The Sunshine State (2008)
On your golden anniversary.ในวันครบรอบปีทองของคุณ Nice Is Different Than Good (2009)
We wanted to say happy anniversary.พวกเราต้องการที่จะบอกว่า สุขสันต์วันครบรอบปีThe Grandfather: Part II (2009)
Happy anniversary.สุขสันต์วันครบรอบปีThe Grandfather: Part II (2009)
I'm going to propose to my boyfriend on leap day.ฉันกำลังจะไปขอแฟนแต่งงาน\ ในวันครบรอบปีอธิกสุรทิน Leap Year (2010)
I've been thinking about the anniversary as well.ฉันยังคิดถึง วันครบรอบปี อยู่เหมือนกัน Now You See Me (2011)
Monday was the year anniversary of when Judy went missing.วันจันทร์เป็นวันครบรอบปี ที่จูดี้หายตัวไป All That Remains (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันครบรอบปี[n. exp.] (wan khrop røp pī) EN: anniversary   FR: anniversaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anniversary[N] วันครบรอบปี

English-Thai: Nontri Dictionary
anniversary(n) วันครบรอบปี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top