ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วัตถุเคมี

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัตถุเคมี-, *วัตถุเคมี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัตถุเคมี[N] chemicals, See also: substance obtained by chemistry, Example: ผู้เชี่ยวชาญกำลังอธิบายวิธีการเก็บและการใช้วัตถุเคมีอย่างปลอดภัย, Thai definition: สารที่ได้จากการสังเคราะห์โดยกรรมวิธีทางเคมี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This morning the chemistry department reported several bottles of highly flammable chemicals missing.เช้าวันนี้ สาขาเคมี/Nได้แจ้งว่า มีวัตถุเคมีไวไฟ/Nหายไปเป็นจำนวนมาก Compulsion (2005)
Bet he didn't know his afterlife was going to consist of being dissected and analyzed, like what he really is... just a mere mass of chemicals.ใช่แ่ต่พนันกันได้เลย เขาไม่มีทางรู้ถึงชาติหน้า ที่เขาถูกนำไปแสดง และุถูกวิเคราะห์ ในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆ ก็คือ เป็นเพียงแค่วัตถุเคมีตัวหนึ่ง A Night at the Bones Museum (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัตถุเคมี[n. exp.] (watthu khēmī) EN: chemicals ; chemical substances ; substance obtained by chemistry   FR: substance chimique [f] ; produit chimique [m]

English-Thai: Nontri Dictionary
chemical(n) วัตถุเคมี,เคมีภัณฑ์,สารเคมี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top