ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วัตถุดิบ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัตถุดิบ-, *วัตถุดิบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัตถุดิบ[N] raw material, See also: material, Example: เหมืองทองแดงเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบป้อนโรงกษาปณ์ทั่วประเทศ, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: สิ่งตามธรรมชาติที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัตถุดิบน. สิ่งที่เตรียมไว้เพื่อผลิตหรือประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป
วัตถุดิบโดยปริยายหมายถึงเรื่องราว ประสบการณ์ เป็นต้น ที่นักเขียนเสาะหาหรือตระเตรียมสะสมไว้เพื่อแต่งหนังสือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
raw materialวัตถุดิบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Raw materialsวัตถุดิบ [TU Subject Heading]
Materialวัตถุดิบ [การบัญชี]
Raw materialวัตถุดิบ [การบัญชี]
raw materialวัตถุดิบ, วัสดุตั้งต้นในกระบวนการผลิต  เช่น อ้อยเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำตาล น้ำมันปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบสำหรับสังเคราะห์ยางเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Materials, Rawวัตถุดิบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sub-assembly of titanium, so light as stresses will allow.ใช้ไทเทเนียมเป็นวัตถุดิบ ทำให้เบาที่สุดเท่าที่จะทำได้ The Jackal (1997)
He made this for you using only the freshest ingredients!เขาทำนี่โดยใช้วัตถุดิบที่สดที่สุด สำหรับแกเลยนะ Crazy First Love (2003)
I see accompany that has severed the umbilical cord to earth for its raw materials taking raw materials that have already been extracted and using them over and over again driving that process with renewable energy.ผมมองเห็นบริษัทที่ตัดขาดสายรก ที่สูบวัตถุดิบไปจากโลก แต่หันมาใช้วัตถุดิบเท่าที่เอาออกมาแล้ว The Corporation (2003)
Things are getting worse We're running out of ingredients and workers because more ladies have become intimate with the Kingจะทำยังไงดีเจ้าค่ะ วัตถุดิบก็น้อยลงทุกวัน แล้วก็มีนางในเข้าไปถวายตัวทุกวัน คนก็น้อยลงไปอีกด้วย The Great Jang-Geum (2003)
After we shift stock and afore winter feeding' starts again.เพราะเราต้องเตรียมวัตถุดิบก่อนที่หน้าหนาวจะเริ่มอีกครั้ง Brokeback Mountain (2005)
You could get this stuff anywhere.คุณหาวัตถุดิบเหล่านี้ได้ง่าย ๆ Compulsion (2005)
Isn't it the best smell coming out from best materials?กลิ่นที่ดีที่สุดมาจากวัตถุดิบที่ดีที่สุด ใช่ไหมค่ะ Smile Again (2006)
They use natural materials. They're very skilled at this.พวกเขาใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติ พวกเขาชำนาญมาก Faith Like Potatoes (2006)
There are documentations and it's good material.มันเป็นเอกสารที่มาประกอบ และมันก็เป็นวัตถุดิบที่ดี 9 Ends 2 Out (2007)
I've got all these stories in my files. You know, new stuff, better stuff.ฉันมีเรื่องเยอะแยะที่เป็นวัตถุดิบ เรื่องใหม่ๆ ดีกว่าเดิม The Brave One (2007)
Now, there's a lot of material on that.มีการใช้วัตถุดิบมากมายในเพลงพวกนั้น It Might Get Loud (2008)
That's why I spent the last two years gathering all the necessary elements just to make do-it-yourself nuclear fission a reality.นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงใช้เวลา 2 ปีที่แล้วในการรวบรวมวัตถุดิบที่จำเป็น เพื่อทำระเบิดนิวเคลียร์ทำมือให้เป็นความจริง Page Turner (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัตถุดิบ[n. exp.] (watthudip) EN: material ; raw material   FR: matière première [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raw material[N] วัตถุดิบ
staple[N] วัตถุดิบหลัก, See also: วัตถุดิบสำคัญ, Syn. material
textile[N] วัตถุดิบที่นำมาทำสิ่งทอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
staple(สเท'เพิล) n. สินค้าหลัก,วัตถุดิบหลัก,ผลิตภัณฑ์หลัก,อาหารหลัก (เช่นขนมปัง/ข้าวหรือเกลือ) ,ใย (ขนสัตว์ ฝ้ายป่าน ปอหรืออื่น ๆ) ,ส่วนสำคัญ,หัวข้อสำคัญ. adj. สำคัญ,ที่เป็นพื้น,เป็นหลัก,เป็นแก่น vt. แยกชนิดตามอาหารหลัก วัตถุหลักหรือเส้นใย n. ลวดรูปตัว'U'หรือตะปูรูป 'U'
stuff(สทัฟ) n. ปัจจัย,วัตถุดิบ,ไส้ขนม,ยัดไส้,เนื้อแท้,แก่นแท้,ธาตุแท้,ความเชี่ยวชาญ,ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง,การกระทำเฉพาะอย่าง,สระ,สัพเพเหระ,ของเลว,คำพูดที่ไร้สาระ,เรื่องเหลวไหล. vt. ยัดไส้,ใส่ไส้,บรรจุ,อัด,เบีบด. vi. กินจนอิ่มเกินไป,กินอย่างตะกละ

English-Thai: Nontri Dictionary
staple(n) วัตถุดิบ,สินค้าหลัก,สาร,แก่น,ใยฝ้าย
stuff(n) สิ่งของ,เนื้อแท้,ปัจจัย,วัตถุดิบ,ความเชี่ยวชาญ
textile(n) สิ่งทอ,วัตถุดิบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
素材[そざい, sozai] (n) วัตถุดิบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
間接材料[かんせつざいりょう, kansetsuzairyou] วัตถุดิบทางอ้อม

French-Thai: Longdo Dictionary
matière première(n) |f| วัตถุดิบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top