Search result for

วัดระยะ

(21 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัดระยะ-, *วัดระยะ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Camera, electronic tape measure, dry ice. What's this?กล้อง, เครื่องวัดระยะทาง น้ำแข็งแห้ง นี่มันอะไร? Prison Break: The Final Break (2009)
Only 51 miles on the odometer.เข็มวัดระยะทางขึ้นแค่ 51 ไมล์ London. Of Course (2009)
Could you please measure the exact distances between the bruises?ช่วยวัดระยะห่างระหว่างรอยช้ำ หน่อยได้ไหม The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I wasn't aware that lunar ranging was her thing.ไม่ยักรู้ว่าเธอสนใจการทดลอง วัดระยะห่างของดวงจันทร์ The Lunar Excitation (2010)
What about your pedometer? Don't have one.แล้วที่วัดระยะทางการวิ่งล่ะ ไม่มีเหมือนกัน The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
That is for stealing, that is for lying, and that was for good measure.นี่สำหรับขโมย นี่สำหรับการโกหก และนั้นสำหรับการวัดระยะที่ดี The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Did you order a 1917 Henley Hagan sextant from some pawn shop in New York?คุณได้สั่งเครื่องวัดระยะทาง รุ่น1917เฮนเล่ย์และฮาแกน จากร้านรับจำนำ ในนิวยอร์คหรือ? Gyre, Part 2 (2012)
Now I'm dialing 31 minutes in the micrometer.ตอนนี้ชั้นจะปรับไปที่ 31 นาทีในกล้องวัดระยะทาง Gyre, Part 2 (2012)
Bruno 64 report Mike Bravo plus five.บรูโน่ 64 รายงานไมค์ไชโย บวกห้า เครื่องวัดระยะสูง 2998 Lone Survivor (2013)
A sextant.เครื่องวัดระยะทาง Good Form (2013)
And inside that satchel is a sextant that can help us decode Neal's star map that can get us off this island.ข้างในกระเป๋ามันมีเครื่องวัดระยะทาง ซึ่งจะช่วยถอดรหัสแผนที่ดาวของนีล และช่วยเราออกจากเกาะนี้ Good Form (2013)
Then come with me and make sure the sextant gets back to Emma.งั้นก็ไปด้วยกันซิ และส่งเครื่องวัดระยะทางนั่นให้เอ็มมา่ Good Form (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัดระยะทาง[v. exp.] (wat raya thāng) EN: measure the distance   FR: mesurer une distance

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dimension[VT] หามิติ, See also: วัดระยะ, Syn. measure, size, survey
pace[VT] วัดระยะทางโดยการก้าวเดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
odograph(โอ'ดะกราฟ) n. เครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน
odometer(โอดอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน, See also: odometrical,adj.
sextant(เซคซฺ'เทินทฺ) adj. เครื่องวัดระยะทางเป็นมุมของดวงดาวในท้องฟ้าเพื่อหาเส้นรุ้งและเส้นแวงเป็นเครื่องวัดมุมที่มีแขนโค้งยาวหนึ่งในหกของวงกลม
taximeter(แทคซิม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดระยะทางวิ่งของรถแท็กซี่และคำนวณราคาค่าโดยสารออกมา
vernier(เวอ'เนียร์) n. ไม้บรรทัดขนาดเล็กและเคลื่อนไปมาได้สำหรับวัดระยะอย่างละเอียด โดยวิธีแบ่งเส้นให้เหลื่อมกัน, (คณิตศาสตร์) อุปกรณ์ช่วยทำให้อุปกรณ์อื่นปรับตัวได้แม่นยำ. adj. ติดด้วยไม้บรรทัดหรืออุปกรณ์ดังกล่าว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top