ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ล้างสมอง

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้างสมอง-, *ล้างสมอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างสมอง[V] brainwash, Syn. ล้างความคิด, Example: ทางการได้ส่งผู้ที่พูดภาษาเขมรมาล้างสมองเขาและเพื่อน, Thai definition: พยายามที่จะปลูกฝังความเชื่อหรือเปลี่ยนความเชื่อที่มีอยู่ของคนคนหนึ่ง
ล้างสมอง[V] brainwash, Thai definition: ความพยายามที่จะปลูกฝังความเชื่อหรือเปลี่ยนความเชื่อที่มีอยู่ของคนคนหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล้างสมองก. ทำให้บุคคลเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความเชื่อถือของตนโดยเฉพาะในลัทธิการเมือง สังคม หรือศาสนาไปอย่างสิ้นเชิง และยอมรับความคิดเห็นหรือความเชื่อใหม่โดยใช้วิธีการต่าง ๆ รวมทั้งอาจมีการทรมานจิตใจอย่างรุนแรง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you know, she's been brainwashed by the evil Stefano.คุณก็รู้ หล่อนถูกเจ้าปีศาจ สตีฟาโนล้างสมอง Legally Blonde (2001)
No, you don't. Dad's brainwashed you. It's all a big lie.ไม่ นายไม่เห็นหรอก พ่อล้างสมองนาย มันเป็นเรื่องโกหก Frailty (2001)
And we are all completely brainwashed and there is no space left.และเราทุกคนถูกล้างสมองหมด และไม่มีพื้นที่เหลืออีก The Corporation (2003)
You know, my ex-girl won't let me see my daughter.แล้วล้างสมองลูกไม่ให้คิด ไม่ให้รู้สึก I Heart Huckabees (2004)
Don't corrupt my baby.อย่าล้างสมองลูกฉันนะ Raise Your Voice (2004)
She got to you too, huh?เธอล้างสมองคุณได้แล้วสินะ Tabula Rasa (2004)
Many call Opus Dei a brainwashing cult.หลายคนเรียกโอปุสเดอีว่าเป็นลัทธิล้างสมอง The Da Vinci Code (2006)
Your husband has literally brainwashed you and your children.สามีคุณล้างสมองคุณและพวกเด็ก ๆ The Astronaut Farmer (2006)
You've been filling her head with all this crap.แกล้างสมองเธอ Map 1213 (2006)
Go deep. Then clean him out.จัดการล้างสมองเขาซะ Chapter Four 'Collision' (2006)
No One Believes Me! She Has You All Brainwashed!ไม่มีใครเชื่อฉันเลย เธอโดนนังนั่นล้างสมองหมดแล้ว Something's Coming (2007)
They're being brainwashed.พวกเขาถูกล้างสมองมางั้นรึ Appleseed Ex Machina (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้างสมอง[v. exp.] (lāng samøng) EN: brainwash   FR: faire un lavage de cerveau

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brainwash[VT] ล้างสมอง, See also: ชักจูงให้เชื่อตามที่พูด, Syn. proselytize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brain-wash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainwash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade

English-Thai: Nontri Dictionary
brainwash(n) การล้างสมอง
brainwash(vt) ล้างสมอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top