Search result for

ล้อมวง

(21 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้อมวง-, *ล้อมวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อมวง[V] form a circle, See also: sit in a circle, Example: พอแม่ทำกับข้าวเสร็จ พวกเราก็ล้อมวงกินข้าวกันทันที, Thai definition: โอบเป็นวงโดยรอบ, ตีวงเข้าไปโดยรอบ
ล้อมวง[ADV] in a circle, Example: ผมเห็นคุณและพรรคพวกนั่งล้อมวงกันอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วง, Thai definition: ลักษณะอย่างโอบเป็นวงโดยรอบ, ตีวงเข้าไปโดยรอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล้อมวงก. นั่งหรือยืนเป็นวง เช่น ล้อมวงกินข้าว ล้อมวงจับระบำชาวไร่
ล้อมวงอารักขาเขตพระราชฐานหรือบริเวณรอบสถานที่ที่ประทับนอกพระนคร ทั้งการเสด็จโดยสถลมารคและชลมารค, รักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างพระเจ้าแผ่นดินทรงพระประชวร หรือพระรัชทายาทก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ โดยจัดเจ้าหน้าที่ล้อมที่ประทับเป็นชั้น ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thirteen in a circle.สิบสามคนล้อมวงกัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Circle up!ล้อมวงเข้า! Outlander (2008)
Gather 'round, children. We're New Yorkers, right?ล้อมวงเข้ามา เด็กๆ พวกเราเป็นชาวนิวยอร์คใช่มั๊ย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
And of course, if we were civilized or socialized, we'll be seating around talking about it over a beer, we don't actually do it.และ แม้ว่าเราจะมีอารยะรรมหรือว่ามีสังคม เราก็จะนั่งล้อมวงกันกินเบียร์พูดถึงมัน เราไม่ได้ทำมันจริงๆ Pathology (2008)
Form a circle!ล้อมวงไว้! The Gungan General (2009)
- Ellie, Awesome.เอลลี่ สุดเจ๋ง มาล้อมวงตรงนี้หน่อย Chuck Versus the Beefcake (2009)
Circle up!นั่งล้อมวงPilot (2009)
Okay, let's huddle up.โอเค มาล้อมวง Mash-Up (2009)
We were gonna take cooking lessons together and we were gonna go on camping trips together and then we were gonna sit around telling funny stories about our cooking lessons and our camping trips.ฉันหวังว่าเราจะได้เรียนทำอาหารด้วยกัน ไปตังแคมป์ด้วยกัน นั่งล้อมวงเล่าเรื่องตลก Definitions (2009)
All right, everyone, gather around.เอาล่ะ ทุกตัว ล้อมวงเข้ามา Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Make a school circle!ล้อมวงแล้วฟังทางนี้! Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Like, they talk about people just sitting around and listening to the radio, like, actively.เคยได้ยินมาว่า ผู้คนล้อมวงนั่งด้วยกัน แล้วฟังวิทยุอย่างกระตือรือล้น 50/50 (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ring(ริง) {rang,rung,ringing,rings} n. วงแหวน,แหวน,ล้อ,ห่วง,วงปีของต้นไม้,ทางวงกลม,สนามวัวแข่ง,สนามมวย,สนามมวยปล้ำ,การต่อยมวย,การแข่งขัน,สังเวียน,วงการ,กลุ่ม,คณะ,ปอยผมที่ขดเป็นวง,สียงกริ่ง,เสียงกระดิ่ง,เสียงโทรศัพท์,เสียงกังวาน,การโทรศัพท์ -v. ล้อมวง,กลายเป็นวงแหวน

English-Thai: Nontri Dictionary
encircle(vt) ล้อมวง,ล้อมรอบ,ตีวง,โอบล้อม
encompass(vt) ล้อมวง,ห้อมล้อม,ตีวง,รวมไว้,ปิดผนึก
halo(vt) ล้อมวง,แผ่รัศมี,ทรงกลด
ring(vt) ปลอกเปลือก,ล้อมวง,ทำให้เป็นวงล้อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top