ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ล้อมรั้ว

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้อมรั้ว-, *ล้อมรั้ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อมรั้ว[V] fence, See also: stockade, Example: เจ้าหน้าที่เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าล้อมรั้วอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันมิให้นายพรานเข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But even within the fence, danger lurked.แต่ถึงจะล้อมรั้วไว้อย่างไร\อันตรายก็ยังแฝงตัวอยู่ดี Fido (2006)
All right. Listen up. It's called "The Picket Fence."เอาละ, พังนะ มันเรียกว่า "ปฏิบัติการล้อมรั้วChuck Versus Santa Claus (2008)
A fenced-in area, the color orange, and the numbers 8, 6, 7.พื้นที่ล้อมรั้ว สีส้ม และหมายเลข 8 6 7 Cold Comfort (2009)
Very well, Anakin. Turn on the fence.ดีมาก อนาคิน ล้อมรั้วซะ Bounty Hunters (2010)
Well, the construction company went bust, and the whole area was fenced off for several months.ตอนที่บริษัทก่อสร้างทำงานเสร็จ พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด ถูกปิดล้อมรั้ว ทิ้งเอาไว้ตั้งหลายเดือน The Bones That Weren't (2010)
They've fire-bombed factories, businesses, gated communities.พวกเขาได้ระเบิดโรงงานหลายแห่ง ธุรกิจการค้า ชุมชนล้อมรั้ว The Recruit (2010)
You mean to get past the razor wire perimeter fence, the roaming patrols, closed-circuit camera surveillance?คุณหมายถึงต้องผ่านลวดคมๆ ที่ล้อมรั้วไว้ ลาดตระเวนไปอย่างไร้จุดหมาย - แล้วก็การตรวจตราของกล้องทั่วพื้นที่น่ะเหรอ? If It Bleeds, It Leads (2012)
Okay, get the picket fence and the bedroom with your own door out of your head.โอเค ล้อมรั้วบ้านไว้เเละห้องนอน ด้วยประตูของเธอเอง เเละเอาเรื่องพวกนี้ออกจากหัว Grave New World (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้อมรั้ว[v.] (lømrūa) EN: fence ; stockade ; put a fence around   FR: clôturer ; enclore

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fence[VT] ล้อมรั้ว, See also: กั้นรั้ว, Syn. encircle, surround
picket[VT] ล้อมรั้ว, See also: ปักไม้เป็นรั้ว, Syn. fence, corral
stockade[VT] ล้อมรั้ว, See also: กั้นรั้วรอบ
wall in[PHRV] กั้นรั้ว, See also: ล้อมรั้ว, กั้นผนัง, Syn. fence in, hedge in, rail in
wall round[PHRV] กั้นรั้วรอบ, See also: ล้อมรั้วรอบ, กั้นรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compound(คอม'เพาน์ดฺ) {compounded,compounding,compounds} n. บริเวณบ้าน,บริเวณล้อมรั้ว,สารประกอบ,คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน,ประกอบเป็นสารประกอบ,ตกลงไม่เอาเรื่อง,คิดดอกเบี้ยทบต้น,เพิ่ม,เสริม. vi. ต่อรอง,ประนีประนอม,ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
fence(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว,
fencern. ผู้ล้อมรั้ว,ผู้ฟันดาบ,นักดาบ,ม้าที่ได้รับการฝึกฝนกระโดดข้ามรั้ว,นักวิ่งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง,ผู้มีอาชีพซ่อมแซมและสร้างรั้ว
fend(เฟนดฺ) {fended,fending,fends} vt. ป้องกัน,พิทักษ์,ปัดเป่า,ผลักออกไป,ปัดออกไป. vi. ต้าน,ต่อต้าน,หลบหลีก,ล้อมรั้ว,พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา, Syn. ward off
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
hurdle(เฮอ'เดิล) n. รั้วสำหรับแข่งกระโดดข้าม,เครื่องกีดขวาง,อุปสรรค. v. กระโดดข้ามรั้ว,กระโดดข้าม,ข้าม,เอาชนะอุปสรรค,สร้างสิ่งกีดขวาง,ล้อมรั้ว., See also: hurdler n., Syn. obstacle,
pale(เพล) adj. ซีด -v. ทำให้ซีด,ล้อมรั้ว,โอบล้อม,ล้อมรอบ n. ไม้แหลม,ไม้รั้ว
pen(เพน) n. ปากกา,คอก,เล้า,อู่,คอกเลี้ยงเด็ก,บริเวณล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงสัตว์. vt. ใส่คอก,ใส่เล้า,เขียนด้วยปากกา
picket(พิค'คิท) n. เสาเข็ม,เสาปักแหลม,เสาปัก,รั้ว,ยาม,ทหารกองหน้า vt. ล้อมรั้ว,เป็นคนยาม,เป็นหน่วยกำลังรักษาการณ์., See also: picketer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
enclose(vt) ล้อมรั้ว,ปิดล้อม,สอดไว้,แนบมาให้
fencing(n) การล้อมรั้ว,การพูดหลบหลีก,การฟันดาบ
hedge(vt) ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,ทำรั้ว
hurdle(vt) เหวี่ยง,ข้าม,ล้อมรั้ว
picket(vt) ผูกสัตว์กับเสา,ล้อมรั้ว,ตอกหลัก,วางยาม
stockade(vt) ล้อมรั้ว,ตั้งค่าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top