Search result for

ล่า

(110 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่า-, *ล่า*
Longdo Dictionary ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH)
ล่า (adv ) อีกแล้ว, อีกรอบ

Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
老师[เหล่าซือ] (n ) ครู,อาจารย์

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pet collar[เพ๊ท คอลล่า] (n ) ปลอกคอสัตว์เลี้ยง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขนมเปี๊ยะโบรานแต้เล่าจิ้นเส็งขนมเปี๊ยะโบรานแต้เล่าจิ้นเส็ง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - กระเหรี่ยง (KAR) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถังเปล่าใส่สารเคมี

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หล่วยหล่า (adv ) อาการ กิริยาการเลื้อยของงู

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
技術水準[ぎじゅつすいじゅん] (adj ) ล่าสุด, ใหม่สุด, ทันสมัย, ขณะนี้
See also: S. latest, newest, up-to-date, up-to-the-minute, A. old, obsolete,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่า[ADJ] lower, Syn. ด้านล่าง, ข้างล่าง, Ant. บน, Example: กลีบเครื่องบินมีส่วนประกอบสำคัญ คือ ลำตัว ปีก หาง และฐานล่าง, Thai definition: อยู่ในที่หรือฐานะต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้
ล่า[V] tie, See also: bind, tether, chain, fasten, attach, link, Ant. ปล่อย, Example: สายป่านที่ล่ามว่าวอยู่นั้น ดึงรั้งไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไป, Thai definition: ผูกโดยวิธีให้เคลื่อนย้ายได้บ้างในที่จำกัด
ล่า[N] interpreter, See also: commentator, translator, Example: นักท่องเที่ยวบอกผ่านล่ามตัวน้อยให้นักข่าวหยุดสัมภาษณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แปลคำพูดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยทันที
ล่าช้า[ADV] slowly, See also: sluggishly, unhurriedly, Syn. ช้า, Example: ในสมัยก่อนการคมนาคมขนส่งก็เป็นไปอย่างล่าช้า, Thai definition: นานเกินกำหนด
ล่าช้า[V] delay, See also: be slow, hesitate, tarry, Syn. ช้า, Example: การนำเสนอข้อมูลอาจล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลา เพราะปริมาณของงานมีมาก, Thai definition: นานเกินกำหนด
ล่าถอย[V] withdraw, See also: retreat, Syn. ถอย, ถอบกลับ, ถอยหลัง, Example: ท่านแม่ทัพต้องล่าถอยออกมาก่อน เพราะเกรงจะถูกศัตรูล้อม
ล่าสุด[ADV] lately, See also: recently, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ล่าสุดรัฐบาลก็เข้ามาลากชวนเชิญฝ่ายค้านเข้าร่วมทำงานด้วย
ล่าสุด[ADJ] latest, See also: current, most recent, up-to-date, newest, modern, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ในปัจจุบันเราได้นำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ควบคู่ไปด้วย
ล่ามโซ่[V] chain, See also: tether with chains, Example: เจ้าของต้องล่ามโซ่พันธุ์บางแก้วไว้ก่อน เพราะไม่ไว้ใจในความดุของมัน, Thai definition: ผูกไว้ด้วยโซ่
ล่าสัตว์[V] hunt, Example: ชายทั้งสี่เข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ โดยเฉพาะหมีซึ่งมีชุกชุมมากในป่านี้, Thai definition: ติดตามหาสัตว์เพื่อจับฆ่าหรือเพื่อการกีฬาเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่าก. ถอย (ใช้แก่คนจำนวนมาก ๆ ) เช่น ล่าทัพ, บางทีก็ใช้เข้าคู่กันเป็น ล่าถอย เช่น กองทัพต้องล่าถอย
ล่าเที่ยวติดตามหา (เพื่อจับ ฆ่า หรือเพื่อการกีฬา เป็นต้น) เช่น ล่าสัตว์ ตำรวจล่าผู้ร้าย, โดยปริยายหมายความว่า เที่ยวแสวงหาในลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ล่าเมืองขึ้น ล่าผู้หญิง
ล่ามาช้ากว่าปรกติ เช่น ฝนล่า ทุเรียนล่า.
ล่าว. ช้ากว่าเวลาที่กำหนด เช่น มาล่า
ล่าแตกพ่ายถอยหนีอย่างไม่มีระเบียบ เช่น กองทัพแตกล่า.
ล้า ๑ว. หย่อนแรงหรือกำลัง เช่น เดินขึ้นเขามาก ๆ เข่าล้า ยกของมากจนแขนล้า สมองล้า, ย่อหย่อน เช่น จิตใจล้า.
ล้า ๒ว. ช้าไม่ทันคนหรือไม่ทันเหตุการณ์เป็นต้น เช่น วัฒนธรรมล้า สังคมล้า.
ล่าว. อยู่ในที่หรือฐานะตํ่ากว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้ เช่น พื้นล่าง ชั้นล่าง ข้างล่าง อยู่ล่าง.
ล้างก. ทำให้หมดสิ้นไปโดยใช้สิ่งเช่นนํ้าหรือไฟเป็นต้น และมีกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น กวาดล้าง ชะล้าง ชำระล้าง ล้างกลิ่น ล้างคาว ล้างถู, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ฆ่าล้างโคตร สงครามล้างชาติ.
ล้างคอก. ดื่มเหล้าหรือกาแฟเป็นต้นเพียงเล็กน้อยหลังอาหารเพื่อล้างคาวคอ, กินของเปรี้ยวเช่นมะขามเปียกหรือมะยมเพื่อล้างรสขื่นของเหล้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retreatล่าถอย, หลีกเร้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dragomenล่า[TU Subject Heading]
Hunting ล่า
เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทำอันตรายด้วยประการอื่นใด แก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่เป็นอิสระ และหมายความรวมถึง การไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อเพื่อการกระทำดังกล่าวด้วย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The story I told you about my mother?เรื่องที่ฉันเล่าเกี่ยวกับแม่ฉัน The Serena Also Rises (2008)
Is this something you want your kids to know?รวมถึงอันนี้ด้วยรึเปล่าThe Serena Also Rises (2008)
Were you-- were you a happy kid?นาย - - นายเป็นเด็กที่มีความสุขรึเปล่าThe Serena Also Rises (2008)
Oh. What's going on?โอ้ มีอะไรรึเปล่าThe Serena Also Rises (2008)
Oh. Is there a problem, Serena?มีปัญหาอะไรรึเปล่าคะ? The Serena Also Rises (2008)
Did you offer the seller whatever they want for it?แล้วคุณให้ข้อเสนอดีๆเขาไปรึเปล่าThe Serena Also Rises (2008)
"models lost, socialites save the day.""เหล่านางแบบหายตัวลึกลับ สาวสังคมช่วยไว้ได้" The Serena Also Rises (2008)
And how do you plan on making the girls fall at your feet?แล้วเธอคิดจะวางแผนทำอะไรกับเวลาที่ว่างเปล่าฮะ The Serena Also Rises (2008)
is in an empty house or in a crowded restaurant, and I don't know which one makes me feel more alone.และชีวิตฉันคือบ้านที่ว่างเปล่า ไม่ก็ในภัตตาคารที่เต็มไปด้วยคน และฉันก็ไม่รู้ว่าอย่างไหนที่ทำให้ รู้สึกเหงามากกว่ากัน The Ex-Files (2008)
Are Blair's minions gonna break her fingers?แบลร์กับพรรคพวกจะตามมา หักนิ้วเขารึเปล่า The Ex-Files (2008)
Hey, I left you four messages. You okay- เฮ้ ฉันทิ้งแมสเสจให้เธอน่ะ เป็นอะไรหรือเปล่า The Ex-Files (2008)
Consider us your humbled servants, 'cause if looks could kill, we wouldn't want to be Dan Humphrey.เมตตาเหล่าข้ารับใช้ที่ต่ำต้อยด้วย เพราะเพียงแค่ชายตามอง ก็คงฆ่าใครได้แล้ว เราคงไม่อยากเป็น แดน ฮัมฟรีย์กันเลยล่ะ The Ex-Files (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่า[v.] (lā) EN: retreat ; recess ; withdraw   FR: se retirer ; déguerpir ; reculer
ล่า[v.] (lā) EN: hunt ; stalk ; pursue ; seek   FR: chasser ; poursuivre
ล่า[adj.] (lā) EN: late ; tardy   FR: dernier ; récent
ล่า[adv.] (lā) EN: newly ; recently ; freshly   
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out   FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ล้าง[v.] (lāng) EN: wash ; clean ; scrub ; bathe   FR: laver ; nettoyer ; récurer
ล้าง[v.] (lāng) EN: wipe out ; avenge   FR: laver (litt.) ; venger
ล้าง[v.] (lāng) EN: destroy ; devastate   FR: détruire ; raser
ล่า[adj.] (lāng) EN: lower ; below ; beneath   FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
ล้างจาน[v. exp.] (lāng jān) EN: wash the dishes   FR: faire la vaisselle

English-Thai: Longdo Dictionary
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
buck(n colloq.) เงิน 1 ดอลล่าร์, S. Dollar,
brand new(adj) ใหม่ล่าสุด
gorilla(n.) ลิงกอริลล่า
get(vt) เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

word of mouth(idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backward[ADJ] ล่าช้า, See also: สมองช้า, สติปัญญาไม่ดี, Syn. slow
bag[VT] ฆ่า, See also: ล่าเหยื่อ, Syn. kill, hunt
belated[ADJ] ล่าช้า, Syn. delayed, tardy
be behind[PHRV] สาย, See also: ล่าช้า, ชักช้า, Syn. be behindhand, get behind
be behindhand[PHRV] สาย, See also: ล่าช้า, ชักช้า, Syn. be behind
be well on[IDM] ล่าช้า, See also: สาย
chain[VT] ล่ามโซ่, Syn. fasten
chain to[PHRV] ล่ามโซ่ไว้กับ, See also: ล่ามไว้กับ, ผูกไว้กับ, Syn. fasten
chain up[PHRV] ล่ามโซ่ไว้กับ, See also: ล่ามไว้กับ, ผูกไว้กับ
delay[VI] ล่าช้า, See also: หยุดยั้ง, ยืดเวลา, เลื่อนเวลา, ถ่วงเวลา, Syn. defer, hinder, postpone, Ant. hasten, hurry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
accusative(อะคู' ซะทิฟว) adj. ซึ่งกล่าวหา
accusatorial(อะคูซะทอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้กล่าวหา, Syn. pertaining to an accuser
accusatory(อะคิว' ซะโทรี) adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งฟ้องร้อง, Syn. accusing, accusative
accuse(อะคิวซ') vt.,vi. กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, Syn. charge, blame, incriminate
accused(อะคิวซดฺ') adj.,n. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง,ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
acidophil(แอส' ซิโดฟิล, แอสซิด' โดฟิลลิค) adj. ซึ่งติดนิย้อม acid dyes ได้ดี, เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว., Syn. acidophilous

English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ความ
accused(n) จำเลย,ผู้ถูกกล่าวหา
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่า
address(vt) กล่าวกับ,จ่าหน้าซองถึง
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ
admonition(n) การว่ากล่าว,การห้าม,การตักเตือน
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
afoot(adv) เดินด้วยเท้า,เดินเท้าเปล่า
aforesaid(adj) ดังกล่าวมาแล้ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
直近[ちょっきん, chokkin] (adv) ล่าสุด, ใกล้สุด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最新[さいしん, saishin] Thai: ล่าสุด English: latest
滞る[とどこうる, todokouru] Thai: ล่าช้า English: to be delayed

German-Thai: Longdo Dictionary
Angaben(n) |pl.| คำกล่า
Dollar(n) |der, pl. Dollars| เงินดอลล่าร์
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Gruppe(n) |die, pl. Gruppen| กลุ่ม, หมู่, เหล่า
Platz(n) |der, pl. Plätze| ที่นั่ง, สถานที่, ที่ว่างเปล่า
Rede(n) |die| คำกล่าว, สุนทรพจน์
darunterภายใต้สิ่งนั้นๆ หรือ ท่ามกลาง เช่น Du, vorher habe ich die Wäsche gewaschen. Darunter war deine auch drin. นี่เธอ ก่อนหน้านี้ฉันซักผ้า ท่ามกลางเสื้อผ้าเหล่านั้น มีของเธอด้วยนะ
den(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น
deutlich(Adv. Adj.) ชัดเจน เช่น Hast du ihm deutlich gesagt, was du denkst? เธอได้บอกเขาชัดเจนหรือเปล่า ว่าเธอคิดอย่างไร, See also: S. eindeutig, klar
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ

French-Thai: Longdo Dictionary
étudier(vt) |j'étudie, tu étudies, il étudie, nour étudions, vous étudiez, ils étudient| ศึกษาเล่าเรียน, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
Image:
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า
dire(vt) |je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent| พูด, กล่า
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top