Search result for

ล่น

(84 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่น-, *ล่น*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
ล่น (vi ) วิ่ง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นักวิทยุสมัครเล่น Amateur radio operator
เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให้ผมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บักเลน[บัก-เหล่น] (n name ) มะเขือเทศ (สีดา)

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ล่น (กริยา ) วิ่ง

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ล่น[แล่น] วิ่ง

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ล่น (vi ) วิ่ง,เผ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่นก. วิ่ง, วิ่งเร็ว.
ล้นก. พ้นหรือเลยระดับที่เปี่ยมอยู่แล้วจนไหลออกมา เช่น น้ำล้นตุ่ม ข้าวสารล้นกระสอบ, เกินกำหนดจนคงอยู่ไม่ได้ เช่น คนมากจนล้นห้องประชุม.
ล้นว. ยิ่ง เช่น งานล้น สวยล้น
ล้นค่อนข้างทะลึ่ง, เกินพอดี, เช่น เด็กคนนี้พูดจาล้น.
ล้นกระเพาะว. ลักษณะที่กินมากจนแน่น เช่น กินจนล้นกระเพาะ.
ล้นตลาดว. มากจนเกินความต้องการของตลาด เช่น สินค้าล้นตลาด.
ล้นพ้นว. ยิ่งยวด, ไม่มีอะไรเปรียบ, เช่น ยากจนเป็นล้นพ้น พ่อแม่มีพระคุณเป็นล้นพ้น.
ล้นฟ้าว. มากมายสุดคณานับ เช่น รวยล้นฟ้า.
ล้นมือว. มากเกินกว่าจะทำไหว เช่น มีงานล้นมือ.
ล้นหลามว. มากมายเหลือประมาณ เช่น ประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จอย่างล้นหลาม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No kiddin'.อย่าล้อเล่นนะ Careful the Things You Say (2009)
Those toys.ของเล่นพวกนี้ The Uncanny Valley (2010)
I'm kidding!ล้อเล่นน่ะ Tangled Ever After (2012)
Kidding.ล้อเล่นนะ. Bear on a Couch (2012)
Play.ล่น Allied (2016)
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
You've got to be kidding me.คุณต้องล้อเล่นแน่ๆ New Haven Can Wait (2008)
Um, no, I'm not kidding.เอิม.. ไม่ๆ ผมล้อเล่นน่ะ New Haven Can Wait (2008)
Because german Klaus wanted to ski all year round? That wasn't so bad.เพราะว่าผู้ชายเยอรมัน คลาคส์ ต้องการเล่นสกีตลอดทั้งปี มันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอก Chuck in Real Life (2008)
Oh, it makes jokes, too.โอ้ เล่นตลกได้เหมือนกัน Chuck in Real Life (2008)
Uh, you want to hook up for some soccer later?เอิ่ม นายอยากไปเล่นบอลกันซักหน่อยมั้ย ? Chuck in Real Life (2008)
Apparently, uh, we're gonna play soccer later.ชัดเจนนะ เอิ่ม.. เราจะไปเล่นบอลด้วยกัน Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้น[v.] (lon) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill   FR: déborder
ล้น[v.] (lon) EN: be excessive ; be too much ; be overwhelming   FR: regorger ; déborder ; surabonder
ล้นค่า[adj.] (lonkhā) EN: priceless   FR: inestimable
ล้นพ้น[adj.] (lonphon) EN: overwhelming   FR: incomparable ; irrésistible
ล้นพ้น[adv.] (lonphon) EN: immeasurably   
ล้นมือ[v.] (lonmeū) EN: be overloaded ; be swamped   FR: être submergé de travail ; être surchargé
ล้นเหลือ[adj.] (lonleūa) EN: surplus ; excess ; superabundant   FR: surabondant ; de trop ; en excès

English-Thai: Longdo Dictionary
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
Come off it!(phrase, colloq) อย่าล้อเล่นน่า, เลิกพูดเล่นได้แล้ว, S. Don't be ridiculous!,
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้
hat trick(n ) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้
instagram(n ) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น
Pulling my legล้อเล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. a. u.abbr. Amateur Athletic Union (สหภาพกีฬาสมัครเล่น)
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกีฬาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนต์แห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack,avbdominal aortic aneurysm
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
aggie 1(แอก' กี) n. ลูกหินสำหรับเด็กเล่นที่ทำด้วยหินโบราณหรือแก้วที่มีลวดลายคล้ายกับหินโมรา
agnomen(แอกโน' เมน) n., (pl. -nomina) ฐานันดรศักดิ์ของชาวโรมัน, ชื่อเล่น -agnominal adj. (nickname)
alameda(แอลละมี' ดะ) n. ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาต้นไม้, ทางเดินเล่น
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
act(vi,vt) ปฏิบัติ,แสดง,กระทำ,แกล้งทำ,เล่นละคร
alchemist(n) นักเล่นแร่แปรธาตุ
alchemy(n) การเล่นแร่แปรธาตุ
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร
amateur(n) มือสมัครเล่น,ผู้ขาดความชำนาญ
antic(n) การเล่นตลก,ตัวตลก
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
banter(n) การล้อ,การล้อเล่น,การหยอกเย้า
banter(vt) ล้อ,ล้อเล่น,หยอกเย้า
bauble(n) ของฉาบฉวย,ของเด็กเล่น,ของไม่มีค่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Spiel(n) |das, pl. Spiele| เกม, การละเล่น
Spieler(n) |der, pl. Spieler| ผู้เล่น
dennoch(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
spielenล่น |spilete, gespielt|
skifahren(vi) |fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี
schlittschuhlaufen(vi) |lief schlittschuh, ist schlittschuhgelaufen| เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
surfen(vt) |surfte, hat gesurft| เล่นวินด์เซิร์ฟ
Sport treibenล่นกีฬา
Wohnzimmer(n) |das, pl. Wohnzimmer| ห้องนั่งเล่น

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire du skiล่นสกี
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
jouer au foot(vt) เล่นฟุตบอล, See also: S. faire du foot,
Image:
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top